CARDIAC ARREST – …In Rotten Retrospect

CD, Sevared Records, compilation 2021
(English translation below)

ZATRZYMANIE AKCJI SERCA istnieje już od 1997 roku, ale pierwsze nagrania zostały wydane dopiero w 2004 roku. I to właśnie te wczesne wydawnictwa stanowią zawartość tej kompilacji: demo „Heart Stopping Death Rot” wraz z EPką „Beast Among Many” plus „Graveyard Fiend” – utwór dotąd niepublikowany, który powstał na potrzeby splitu z Gravehill. Dziesięć utworów zamyka się w niecałych trzydziestu ośmiu minutach i trzeba powiedzieć, że są to naprawdę intensywne dźwięki. CARDIAC ARREST gra Death Metal, z którego przebija na każdym kroku brzydota, wszystkie paskudztwa o jakich możecie tylko pomyśleć, śmierć, gangrena i rozkład. Fajną sprawę stanowią tutaj krótkie wstawki ze starych horrorów nadaje jeszcze większej makabry. Muzyka sama w sobie ma dużo szwedzkiego sznytu, sporo tu chorych i jadowitych melodyjnie riffów opatrzonych naprawdę dobrym brzmieniem. Za finalny miks utworów i doprowadzenie ich do takiego stanu rzeczy jaki słyszymy tutaj, odpowiedzialny jest Nick Gallichio z Room 36 Studio. Wykonał kolosalną robotę, albowiem całość brzmi precyzyjnie i morderczo. Aranżacje Amerykanów opierają się na prostych patentach, a mianowicie przeplataniu rytmicznych zwolnień ze wspomnianą techniką tremolo. W zwolnieniach usłyszymy tłumione struny oraz uderzenia w akordy na otwartych strunach – daje to zarówno urozmaicenie, ale pokazuje też, że CARDIAC ARREST podąża ścieżką staroszkolnego Death Metalu. Pojawiają się też nieco bardziej techniczne fragmenty jak chociażby „Rotting Trench Corpse”. Utwór zaczyna się w typowy dla chłopaków sposób uderzając w słuchacza śmiercionośną energią, by właśnie w końcówce utworu zaprezentować nieco inne pomysły. Muzyka jest cholernie dynamiczna, jest najzwyczajniej na wskroś Death Metalowa bez jakichkolwiek zbędnych naleciałości – klasycznie z kopem w ryj. Przejdźmy na chwilę do perkusji. Linie aranżacyjne tego instrumentu są, mimo swojej pozornej prostoty, wyborne. Niejednokrotnie wsłuchując się w nie, zostałem zaskoczony rozwiązaniem przejść między riffami lub chociażby pracą centralek. Adam Scott, który dowodzi CARDIAC ARREST od samych początków i pozostał w składzie jako jedyny oryginalny członek zespołu, wypluwa z siebie tony flegmy w wokalach. Usłyszymy ciekawą kolaborację growli i krzyczanych fraz, wspierających siebie wzajemnie i zazębiających się na płaszczyźnie wokalnej. Na zakończenie nadmienię tylko – wspierać i nabywać stuff z logiem CARDIAC ARREST – absolutnie warto. O ile jesteście maniakami Death Metalu.

(English translation)

CARDIAC ARREST has been around since 1997, but the first recordings were not released until 2004. And it’s those early releases that make up the content of this compilation: the demo „Heart Stopping Death Rot” along with the EP „Beast Among Many,” plus „Graveyard Fiend” – a previously unreleased track that was created for a split with Gravehill. The ten tracks are capped at just under thirty-eight minutes, and it must be said that they are truly intense. CARDIAC ARREST plays Death Metal from which the ugliness shines through at every turn, all the nastiness you can think of, death, gangrene and decay. The cool thing here is the short interludes from old horror movies giving even more gruesomeness. The music itself has a lot of Swedish flair, a lot of sick and venomous melodic riffs accompanied by a really good sound. Nick Gallichio of Room 36 Studio is responsible for the final mixing of the tracks and bringing them to the state of matters we hear here. He did a colossal job, for the whole thing sounds precise and killer. The Americans’ arrangements are based on simple patents, namely the interweaving of rhythmic slowdowns with the aforementioned tremolo technique. In the slowdowns we can hear muted strings and chords on open strings – this gives both variety, but also shows that CARDIAC ARREST follows the path of old school Death Metal. There are also some slightly more technical passages like „Rotting Trench Corpse.” The song starts in typical for the guys way hitting the listener with deadly energy, just to present slightly different ideas at the end of the song. The music is very dynamic, it’s simply thoroughly Death Metal, without any unnecessary accretions – classic with a kick in the face. Let’s move on to the drums for a moment. The arrangement lines of this instrument are, despite their apparent simplicity, exquisite. More than once, while listening to them, I was surprised by the solution of transitions between riffs or at least the work of the foot kicks. Adam Scott, who has commanded CARDIAC ARREST from the very beginning and remained in the lineup as the only original member of the band, spits out tons of phlegm in the vocals. We will hear an interesting collaboration of growls and shouted phrases, backing each other up and interlocking on a vocal level. In conclusion, I will only mention – support and purchase stuff with the CARDIAC ARREST logo – it is absolutely worth it. As long as you are a Death Metal maniac.

Tracklist:
1. Underworld Hate
2. Robbing the Crypts
3. Carnage Your Fate
4. Ran Into Your Grave
5. Rotting Trench Corpse
6. As the Dead Pillage
7. Beast Among Many
8. Decomposed in No Man’s Land
9. I See Red
10. Graveyard Fiend

Band:
https://cardiacarrestdeathmetal.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Cardiac-Arrest-US/92250701414
https://www.instagram.com/cardiacarrest_deathmetal

Label:
https://store.sevared.com/
https://instagram.com/sevared_records
https://sevared.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Sevared-Records-193691420645482/

Autor: W.