359 – The Path of Ayin

CD, Schattenkult Produktionen, EP 2016
(English translation below)

Trójutworowa EPka i zarazem ostatnia w dorobku fińskiego 359, to prawie dziewiętnaście minut surowego i jednostajnego Black Metalu. Od razu dam sprostowanie – to nie jest zarzut. Sunken – osoba odpowiedzialna w pełni za koncept muzyczny projektu, obecnie udziela się jeszcze w Goatsignal. Ta informacja może być nieaktualna, ponieważ GoatSignal nie dał o sobie znaku życia od dwunastu lat. Z drugiej strony, podziemie Black Metalowe odnotowywało już dłuższe hibernacje twórcze zespołów. Obecnie Sunken zajmuje się swoim projektem Contortus, grającego Power Electronics / Industrial. Zacznijmy od brzmienia – surowe, brzęczące gitary prosto malują zamysł muzyki 359. Zakosztujemy gry akordami, pełnych inspiracji starym Darkthrone (ostatnimi czasy nazwa ta staje mi ością w gardle widząc co odpierdalają Norwedzy na swoich wydawnictwach). Echa takich albumów jak 'Transylvanian Hunger’ czy 'Under a Funeral Moon’, ponadczasowych dzieł Black Metalu, uderzą w słuchacza od pierwszego riffu otwierającego utworu. 'The Path of Ayin’ to taka muzyczna retrospekcja, hołd oddany z godnością dla tytanicznych czasów rozwoju stylistyki. I owszem, Fin niczego tu nie odkrywa, nie oznaczył swej muzyki wiekopomną pamięcią własnego geniuszu. Co natomiast uczynił i wyszło wybitnie, to właśnie uchwycenie ducha Black Metalu, tego pierwotnego. To brzmienie jest naprawdę mordercze, fukkkkk! Linie gitary basowej w tle uderzają ciekawymi melodiami, nie do końca podążając za riffami gitar i tym samym wnosząc ciekawy element do owej surowizny. Wokalnie mamy tu krzyki, bez reszty ujęte w klasycznym podejściu. Brzmienie perkusji, bardzo organiczne, to całkowity miód na uszy. Sprawdźcie tę EPkę, warto. Fani konserwatywnego Black Metalu będą się w nim zagłębiać, pozwalając by czerń nocy wlewała się w nasze dusze.

(English version)

The three-track EP, and the last in the output of Finnish 359, is almost nineteen minutes of raw and monolithic Black Metal. I will immediately give a correction – this is not a reproach. Sunken – the person fully responsible for the musical concept of the project, currently still contributes to Goatsignal. This information may not be up to date, since Goatsignal has not given a sign of life for twelve years. On the other hand, the Black Metal underground has already recorded longer creative hibernations of bands. Currently, Sunken is working on his Contortus project, playing Power Electronics / Industrial. Let’s start with the sound – raw, buzzing guitars paint the idea of 359’s music in a straightforward manner. We’ll taste the chord-playing, full of old Darkthrone inspirations (lately the name has become a thorn in my throat seeing what the Norwegians are fucking up on their releases). Echoes of albums like 'Transylvanian Hunger’ and 'Under a Funeral Moon’, timeless works of Black Metal, hit the listener from the first riff of the opening track. 'The Path of Ayin’ is such a musical flashback, a tribute paid with dignity to the titanic times of the style’s development. And yes, Finn doesn’t discover anything here, he hasn’t marked his music with an eternal memory of his own genius. What he has done, instead, and it has come out outstandingly, is precisely capturing the spirit of Black Metal, the original one. This sound is truly killer, fukkkkk! The bass guitar lines in the background strike with interesting melodies, not quite following the guitar riffs and thus bringing an exciting element to this rawness. Vocally, we have screams here, unabashedly framed by a classical approach. The sound of the drums, its organic nature is a total delight to the ears. Check out this EP, it’s worth it. Fans of conservative Black Metal will dig in, letting the blackness of the night pour into our souls.

Tracklist:
1. Radiate Your Hopelessness
2. Cold Void Spirit
3. Ajna Satan Anahata

Band:
https://www.facebook.com/359band

Label:
https://schattenkultproduktionen.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Schattenkult-Produktionen/695399133905557
https://www.instagram.com/schattenkult_produktionen/

Autor: W.