CARDIAC ARREST – Morgue Mutilations

CD / vinyl, Redrum Records / Trascending Records / Rapture Records / Old Shadows Records, album 2006 / 2021
(English translation below)

Jakiś czas temu opisywałem kompilację tego zespołu, zawierającą utwory z pierwszych EPek plus jeden niepublikowany dotąd kawałek (gdyby ktoś był ciekawy to znajdzie tekst pod tym linkiem). 'Morgue Mutilations’ to debiutancki album Amerykanów wydany oryginalnie w 2006 roku. W 2021 doczekaliśmy się wznowienia dzięki współpracy dwóch wydawców, a mianowicie Rapture Records i Old Shadows Records. Przejdźmy zatem do muzyki jaka została zawarta na tym krążku CD. Otóż, mamy tutaj wylew archaicznego Death Metalu. Proste, bezpośrednie w swej konstrukcji utwory walą aż miło po mordzie. Żadnych zbędnych popisów technicznych, ot staro szkolna łupanina. Materiał nie znajdzie / nie znalazł grona fanów wśród których będą piszczące w zachwycie nastolatki lub niedojrzali gołowąsy. Tak jak sama muzyka, tak i odbiorcami będą koneserzy, którzy uwielbiają zagłębiać się w muzyce jaką znają ze swej młodości. Muzykę, która w tamtych czasach na taśmach demo była całym światem, a wracanie do nich to czysta, zgniła przyjemność. I tak jest właśnie z CARDIAC ARREST. Death Metal ich autorstwa jest niczym wehikuł czasu do którego wsiadam z niekrytą radością, pomimo, że album jak wspomnieliśmy został wydany w 2006 roku, a nie we wczesnych latach 90-tch. Autentycznie chamskie aranżacje, być może trochę podszyte Grindem, urywają łeb przy samej dupie. Tutaj nie ma miejsca na wysublimowane, artystyczne szukanie poklasku, o nie. Na 'Morgue Mutilations’ ma się lać tonami litrów krew, trupy mają przemieniać się w zombie, a scenariusze ze wszystkich horrorów klasy B mają stać się rzeczywistością, koszmarem na jawie. Z mojej strony pozostaje mi tylko zachęcić was do obadania debiutu CARDIAC ARREST oraz, o ile się wam ich twórczość spodoba (nie widzę innej możliwości), sięgnięcia po więcej niż garść wydawnictw z dyskografii zespołu. A trochę się tego przez wszystkie lata uzbierało.

(English version)

Some time ago I described a compilation of this band, including tracks from their first EPs plus one unreleased track (if anyone was curious, you can find the text at this link). 'Morgue Mutilations’ is the Americans’ debut album originally released in 2006. In 2021 we lived to see a reissue thanks to the cooperation of two publishers, namely Rapture Records and Old Shadows Records. So let’s move on to the music contained on this CD. Well, here we have an outpouring of archaic Death Metal. Simple, direct in their construction, the songs pound until they hit you in the face. No unnecessary technical show-offs, just old-school shoveling. The material will not find / has not found a group of fans among whom will be screaming in delight teenagers or immature goofballs. Like the music itself, the listener will be connoisseurs who love to delve into the music they know from their youth. Music that in those days on demo tapes was the whole world, and going back to them is pure, rotten pleasure. And so it is with CARDIAC ARREST. Death Metal by them is like a time machine that I get into with undisguised joy, despite the fact that the album, as we mentioned, was released in 2006, not the early 90s. Authentically rude arrangements, perhaps a little lined with Grind, tear the head right off the ass. There’s no room here for sublime, artistic applause-seeking, oh no. On 'Morgue Mutilations’ blood is supposed to pour in tons of liters, corpses are supposed to turn into zombies, and scenarios from all B-grade horror movies are supposed to become reality, a nightmare in the daytime. For my part, all that remains is to encourage you to check out CARDIAC ARREST’s debut and, if you like their work (I don’t see any other way), reach for more than a handful of releases from the band’s discography. Yet a little of it has accumulated over the years.

Tracklist:
1. I See Red
2. Into the Woodchipper
3. Forbidden Passage
4. Carnage Your Fate
5. Ridding as I Carve
6. Beyond Trauma
7. As the Dead Pillage
8. Gutted with a Shovel
9. Stiffs in the Basement
10. Breathing in the Dirt

Band:
https://cardiacarrestdeathmetal.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Cardiac-Arrest-US/92250701414
https://www.instagram.com/cardiacarrest_deathmetal

Label:
https://rapturerecords.com.br/
https://rapturerecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/RAPTURE-RECORDS/138037982884933/
https://www.instagram.com/geni_rapture_records/
http://www.oldsrecs.com.br/
https://www.facebook.com/oldshadowsrecords/

Autor: W.