ERNTE – Weltenzerstörer

Vinyl / CD / Tape, Vendetta Records, album 2024
(English translation below)

ERNTE, to dość świeży zespół. Powstał w 2020 roku, ale jak widać po dyskografii intensywnie działa na black metalowej scenie. Na koncie ma już trzy albumy, singla i jeden materiał EP. Za ten obskurny twór odpowiadają dwie osoby: V Noir oraz Askahex. Poprzednie wydawnictwa były wydane przez Vendetta Records, nie inaczej jest z najnowszym albumem.

Dzieło Szwajcarów przedstawia od początku do końca zimny black metal, który mocno uderzył w moje gusta. Jest tu całkiem sporo atmosfery, a nawet dość surowe momenty. Na 'Weltenzerstörer’ umieszczono siedem utworów o łącznym czasie trwania przekraczającym czterdzieści dwie minuty. Kompozycje są bardzo złowieszcze, z lodowatą atmosferą. Tempa są dość mocno zróżnicowane, ale jednak najbardziej wbija się w głowę powolne granie, momentami niemal doom metalowe, potrafiące hipnotyzować, tylko po to by upaść w czarną otchłań. Przyglądając się utworom, można zauważyć dość duże podobieństwo w strukturze riffów – dla jednych może to być minus, który na dłuższą metę może nieco znudzić, a dla innych będzie to plusem, bo materiał jest zbieżny i dość łatwo zapada w pamięci. Riffy oparte są o tremolo, brzmią surowo i chociaż pojawia się nich melodia, to jednak ciągle jest ta złowroga atmosfera, jakże typowa dla black metalowych kompozycji. Nie zabrakło również oryginalnych, wpadających w ucho solówek. Perkusja dominuje swoją agresywną formą. Nawet w wolniejszych tempach uderzenia w bęben są jak cios zadany ciężkim narzędziem. Do całości dochodzą jeszcze te świetne, chropowate wokale i gdybym nie przeczytał, że na wokalu jest kobieta, to za cholerę bym się tego nie domyślił. Dzięki skrzeczącym krzykom, atmosfera jest jeszcze bardziej agresywna i demoniczna. Na chwilę pojawia się też czysta forma głosu, ale nie wnosi onawiększych zmian w odbiorze albumu. Całkiem dobry materiał, można sprawdzić.

(English version)

ERNTE, is a fairly fresh band. It was formed in 2020, but as you can see from its discography it has been working intensively in the black metal scene. To their credit, they already have three albums, a single and one EP material. Two people are responsible for this obscure creation: V Noir and Askahex. The previous releases were released through Vendetta Records and the latest album is no different.

The work of the Swiss presents cold black metal from start to finish, which hit my tastes hard. There’s quite a bit of atmosphere here, and even some rather harsh moments. Seven tracks with a total duration of more than forty-two minutes are placed on 'Weltenzerstörer’. The compositions are very ominous, with an icy atmosphere. The tempos are quite varied, but nevertheless the slow playing, at times almost doom metal, capable of hypnotizing, only to fall into a black abyss, is the most penetrating. Looking at the tracks, there is quite a lot of similarity in the structure of the riffs – for some this may be a minus, which in the long run may be a bit boring, while for others it will be a plus, because the material is convergent and quite memorable. The riffs are based on tremolo, they sound harsh, and although a melody appears, there is still that ominous atmosphere, so typical of black metal compositions. There are also original, catchy solos. The drums dominate with their aggressive form. Even at slower tempos, the drum hits are like a blow dealt with a heavy tool. Adding to the overall effect are those great, harsh vocals, and if I hadn’t read that there was a woman on vocals, I wouldn’t have guessed it for a damn thing. Thanks to the shrieking screams, the atmosphere is even more aggressive and demonic. The pure form of the voice also appears for a while, but it doesn’t bring much change in the perception of the album. Quite good material, you can check it out.

Tracklist:
1. The Witch (Was Born in Flames)
2. Ruler of Chaos, Bringer of Storm
3. Silent and Bleak
4. Trip to a Solitary Moon
5. Vessels of Sacrifice
6. The Fire Lake: Death of Souls
7. Profound Eyes

Band:
https://www.facebook.com/ernteblackmetal
https://ernteblackmetal.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/ernte_blackmetal/

Label:
https://vendetta-records.com/
https://www.facebook.com/vendettacult/
https://www.instagram.com/vendettarecs
https://vendetta-records.bandcamp.com/

Autor: P.