THRENOMANCY – Beholden to the Nightspirit

CD / vinyl, Humanity’s Plague Productions, EP 2023
(English translation below)

Kolejny młody projekt, bardzo obiecujący, zadebiutował Epką w 2023 roku. Z tego co wyczytałem z informacji na stronie Bandcamp Szweda, winyle i płyty CD zostaną wydane przez Amerykańską Humanity’s Plague Productions. THRENOMANCY jest projektem jednoosobowym i za całością kompozycji stoi niejaki Sorcerer XI, który również niedawno zadebiutował swoim drugim zespołem Old Spell.

Epka ‘Beholden to the Nightspirit’ to pięć utworów o łącznym czasie trwania ponad dwudziestu sześciu minut. Te pięć utworów to bezpośrednie uderzenie, bezkompromisowe, ale nie należy tych epitetów łączyć na zasadzie skojarzeń z zespołami pokroju Marduk. Muzyka jest surowa i utrzymana w różnych tempach. Nie będę ukrywał, że najlepiej sprawdzają się te najszybsze, chociaż równie dobrze wypadają te średnie, wpadające stylistycznie w nieco punkowe. Znajdziemy tu też trochę nawiązań, które mogą przypominać kompozycje Carpathian Forest. Ci z was, którzy jednak oczekują bardziej hipnotycznego grania na wolniejszych obrotach, zasmakują w zamykającym utworze. ‘Deep Forest Trance’, jak sam tytuł wskazuje jest transowy i owiał mnie mgłą lamentu, a nawet depresyjnego feelingu.

Praca gitar oparta jest w większości na szybkiej grze akordami będąc wspomaganymi melodiami tremolo. Średnie tempa natomiast charakteryzują się otwartymi strunami, a w sukurs z ową charakterystyczną chamską perkusją, nadają muzyce jeszcze większego bezpośredniego klimatu. Brzmienie, o którym jeszcze nie wspomniałem, jest surowe, jednakowoż czytelne. Przy szybkich prędkościach nieco zanika werbel, ale to w sumie żadna nowość. Perkusja jest ograniczona do minimum, co cieszy, wypunktowując wspomniany już kilkakrotnie bezpośredni przekaz Black Metalu autorstwa THRENOMANCY.

Na koniec zostały wokale. Zniekształcone, nagrane z lekkim pogłosem wrzaski, dobrze komponują się zresztą muzyki. Nic tu odkrywczego, żadne to nowatorstwo, ale w tym cały sęk. Black Metal nagrany przez Szweda trzyma się sztywno ram i nie wykracza poza nie, hołdując tradycji lat ‘90-tych. Jestem jak najbardziej na tak.

(English version)

Another young project, very promising, debuted with an EP in 2023. From what I’ve read from the information on the Swede’s Bandcamp page, vinyl and CDs will be released by American Humanity’s Plague Productions. THRENOMANCY is a one-man project and a fellow named Sorcerer XI, who also recently debuted his second band Old Spell, is behind all of the compositions.

The 'Beholden to the Nightspirit’ EP is five tracks with a total duration of over twenty-six minutes. These five tracks are straightforward and uncompromising, but these epithets should not be combined by association with bands like Marduk. The music is raw and kept at different tempos. I won’t hide the fact that the fastest ones work best, although the medium ones, falling stylistically into a bit of punk, are equally good. There are also some references that may remind you of Carpathian Forest compositions. Those of you, however, who expect more hypnotic playing at slower speeds, will taste the closing track. 'Deep Forest Trance’, as the title suggests, is trance-like and shrouded me in a fog of lament and even a depressive feeling.

The guitar work is mostly based on fast chord play being aided by tremolo melodies. Mid tempos, on the other hand, are characterized by open strings, and in succor with that characteristic rough percussion, give the music an even more direct atmosphere. The sound, which I haven’t mentioned yet, is raw, yet clear. At fast speeds the snare drum fades out a bit, but that’s not really a novelty. The drums are kept to a minimum, which is pleasing, punctuating the direct Black Metal message by THRENOMANCY, mentioned several times already.

Finally, there are the vocals left. Distorted screams, recorded with a slight reverb, blend well with the rest of the music. Nothing revealing here, no novelty, but that’s the whole point. Black Metal recorded by the Swede sticks rigidly to the framework and does not go beyond it, paying homage to the tradition of the ’90s. I am as much in favor as possible.

Tracklist:
1. Beholden the Nightspirit
2. Cold Winds of Solitude
3. The Wolf
4. Like Icicles, I Too Shall Fall
5. Deep Forest Trance

Band:
https://threnomancy.bandcamp.com/

Label:
https://www.instagram.com/humanitysplagueprod
https://www.facebook.com/HumanitysPlagueProdBlackMetal

Autor: W.