DEEP DESOLATION – Dwunaste Wrota

CD, Lower Silesian Stronghold / Werewolf Promotion / Demented Omen of Masochism, album 2023
(English translation below)

Pochodząca z Łodzi kapela DEEP DESOLATION we wczesnych latach swojej działalności tworzyła muzykę, która zawierała w sobie pierwiastki black, groove i doom metalu, a obecnie łączy black i thrash metal. Zespół ten kojarzę właściwie z jednego albumu, który został wydany przez Old Temple w 2015 roku. Muszę jednak się przyznać, że nad ‘Possession’ nie spędziłem zbyt wiele czasu. Mam nadzieję, że zupełnie inaczej będzie z ich najnowszym materiałem ‘Dwunaste Wrota’, do którego wydania swoich sił użyczyły aż trzy wytwórnie – Lower Silesian Stronghold, Werewolf Promotion oraz Demented Omen of Masochism. DEEP DESOLATION jest obecny na metalowej scenie od 2009 roku i od tamtej pory dorobił się pięciu albumów i jednego splitu.

Po włożeniu płyty do odtwarzacza z głośników wylewa się gęsty dźwięk, atakujący zmysł słuchu riffami w średnich i szybkich tempach. Na krążku umieszczono osiem kompozycji o czasie wynoszącym ponad czterdzieści siedem minut. Co do samej struktury muzyki, trzeba przyznać, że nie jest ona zbyt skomplikowana, co zresztą bardzo pasuje mi do takiej formy muzycznej sztuki. Doskonale przekłada się to na agresję obecną od początku, do końca albumu. Surowe brzmienie dokłada swoją cegiełkę do bardziej mrocznego i ekstremalnego wymiaru tego materiału. Minusem w moim odczuciu może być, kakofoniczne brzmienie w paru momentach, gdzie instrumenty i wokal zlewają się w jeden dźwięk, ale mówiąc szczerze, zdarza mi się przebrnąć przez gorsze nagrania . Co do riffów, to mamy tu charakterystyczne tremolo, ale i nie zabrakło mocnych, szybkich uderzeń w struny, kojarzących się z thrash metalową dynamiką. Totalnego jadu dodają tu partie solowe, które są szybkie i wbijają się w umysł z chirurgiczną precyzją. Gitara basowa idealnie dopełnia muzyczną materię sowimi niskimi tonami, a perkusja atakuje szybkimi partiami, w niektórych momentach zwalnia ale nie ubywa jej agresywnej postawy. Wokal jest niski, chropowaty. Wykrzykując teksty utworów, przybiera bardzo agresywną formę. Ciekawe jak ta muzyka wypadłaby na żywo, zapewne energia rozsadziłaby owe miejsce. Polecam sprawdzić ich ostatni materiał.

(English version)

Hailing from Lodz, Poland, the band DEEP DESOLATION made music in its early years that included elements of black, groove and doom metal, and now combines black and thrash metal. I actually associate this band with one album, which was released by Old Temple in 2015. However, I must confess that I didn’t spend much time on 'Possession’. I hope it will be completely different with their latest material 'The Twelfth Gate’ (as it can be translated from Polish language), for the release of which as many as three labels – Lower Silesian Stronghold, Werewolf Promotion and Demented Omen of Masochism – have lent their efforts. DEEP DESOLATION has been on the metal scene since 2009 and has since made five albums and one split.

After inserting the disc into the player, a dense sound pours out of the speakers, attacking the sense of hearing with riffs in medium and fast tempos. The disc features eight compositions with a running time of over forty-seven minutes. As for the structure of the music itself, it must be said that it is not too complicated, which, by the way, suits me very well for such a musical art form. This corresponds perfectly to the aggression present from the beginning, to the end of the album. The raw sound adds its contribution to the more dark and extreme dimension of this material. The downside in my opinion may be, the cacophonous sound at a few moments, where instruments and vocals merge into one sound, but to be honest, I happen to get through worse recordings . As for the riffs, there’s the characteristic tremolo, but there’s also plenty of hard, fast strikes on the strings, associated with thrash metal dynamics. Total venom is added here by the solo parts, which are fast and pound into the mind with surgical precision. The bass guitar perfectly complements the musical matter with its owlish low tones, and the drums attack with fast parts, slowing down at some points but never lacking in aggressiveness. The vocals are low and husky. Shouting out the lyrics of the songs, it takes a very aggressive form. I wonder how this music would turn out live, probably the energy would blow the venue away. I recommend checking out their latest stuff.

Tracklist:
1. Vala (Dziewiąta noc kosmosu)
2. Spętany ekstazą
3. Żądza śmierci, żądza życia
4. Miński
5. Przepastne uda Izydy
6. Dwunaste wrota
7. Pani konających
8. Świat bez końca

Band:
https://www.facebook.com/deepdesolation
https://deepdesolation666.bandcamp.com
https://deepdesolation.wordpress.com/

Label:
https://www.trueunderground.cba.pl/
https://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/
http://www.dementedomen.org/
https://www.facebook.com/dementedomen/
https://doomzine.bandcamp.com/

Autor: P.