SLAVIA – Echo pradawnej wiary

CD, Werewolf Promotion / Stronghold Music, album 2023
(English translation below)

SLAVIA to projekt utrzymany w klimacie pogańskiego black metalu, który narodził się w Tychach w 2021 roku. Za muzyczny całokształt tego nieświętego tworu odpowiada Thorn, który znany jest również z udziału w innych projektach, między innymi w nieistniejącym już black / death metalowym Arma Christi. 'Echo pradawnej wiary’ to pierwszy i jak na razie jedyny materiał, który został wydany wspólnie przez Werewolf Promotion i Stronghold Music w czerwcu 2023 roku.

Od lat nazwa SLAVIA kojarzyła mi się z norweską, więc kiedy album polskiego projektu o tej samej nazwie wpadł mi w ręce nie kryłem zaskoczenia. Muzyka skomponowana na 'Echo pradawnej wiary’ to pagan black metal, jednak nie bardzo kojarzący się z melodyjnym brzmieniem i folkowym klimatem. Dzieło to jest nasączone od początku do końca mroczną i agresywną atmosferą, a szybkie i średnie tempa nie biorą jeńców. Na krążku znalazło się sześć utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym ponad trzydzieści trzy minuty. Wracając do samego brzmienia, trzeba przyznać, że produkcja jest na przyzwoitym poziomie, ale nie brakuje też tu surowego charakteru, zwłaszcza wtedy, gdy wzrasta tempo i tworzy się ściana dźwięku, która zagłusza wokale – tu z pomocą przychodzi książeczka z tekstami. Oczywiście nie jest tak przez całą długość albumu, bo znajdziemy tu też łagodniejsze momenty, a wokal przybiera nawet mówione kwestie, gdzie chropowatość ulega czystej formie. Co do gitar, to mamy tu do czynienia z nienawistnymi riffami, które chłoszczą fałszywe oblicze judeochrześcijańskiego boga. Ciekawego klimatu dodają partie klawiszowe, które w większości tworzą oryginalne tło, momentami wychodząc bardziej na przód. Co do perkusji – jeśli to automat, to naprawdę bardzo przyzwoicie brzmi i nie mam żadnych zastrzeżeń. Moim zdaniem jest to jeden z bardziej udanych debiutów i warto zainteresować się tym krążkiem.

(English version)

SLAVIA is a project maintained in the style of pagan black metal, which was born in Tychy in 2021. The musical mastermind behind this unholy creation is Thorn, who is also known for his participation in other projects, including the now-defunct black / death metal Arma Christi. 'Echoes of the Ancient Faith’ (Polish translation) is the first and so far only material to be released jointly by Werewolf Promotion and Stronghold Music in June 2023.

For years I have associated the name SLAVIA with Norway, so when an album by a Polish project of the same name fell into my hands I did not hide my surprise. The music composed on 'Echo pradawnej wiary’ is pagan black metal, but not really associated with melodic sound and folk atmosphere. The work is saturated from start to finish with a dark and aggressive ambience, and the fast and medium tempos take no prisoners. There are six tracks on the album with a total duration of over thirty-three minutes. Turning to the sound itself, it has to be said that the production is of a decent standard, but there is no shortage of harshness here either, especially when the tempo picks up and a wall of sound forms that drowns out the vocals – this is where the lyrics booklet comes to the rescue. Of course, this is not the case for the entire length of the album, as there are also softer moments, and the vocals even take on spoken issues, where the harshness succumbs to pure form. As for the guitars, here we have hateful riffs that flog the false face of the judeo-christian god. An interesting atmosphere is added by the keyboard parts, which mostly form the original background, at times coming out more to the front. As for the percussion – if it’s an automaton, it really sounds very decent and I have no objections. In my opinion, this is one of the more successful debuts and it is worth taking an interest in this disc.

Tracklist:
1. Strażnicy wiary
2. Czas wilka
3. Nasza wojna
4. Wędrowiec
5. Głos
6. Ostatnie dni Arkony

Band:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084958929374

Label:
https://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/
https://str-hold.com/

Autor: P.