RIVERS LIKE VEINS – Architektura przemijania

CD, Werewolf Promotion, album 2023
(English translation below)

Kolejny zajebisty cios wypuszczony pod koniec 2023 roku przez Werewolf Promotion to album krakowskiego RIVERS LIKE VEINS. Pamiętam jak zachwycałem się poprzednim wydawnictwem i nie ukrywam, że niecierpliwie oczekiwałem nowego materiału. Już sama okładka zaskakuje swoją sielankowością ale w szczegółach jest bardzo dosadna, dzięki czemu przykuwa uwagę. W dyskografii zespołu jest to trzeci album ale wcześniej ukazał się też materiał demo i split. Kapela aktywna jest od 2017 roku.

Poprzedni album RIVERS LIKE VEINS dość mocno zapadł mi w pamięci. ‘Architektura przemijania’ zawiera siedem utworów, które łącznie trwają niemal czterdzieści minut. To co usłyszymy w kompozycjach to niezaprzeczalnie black metal, który jest naszpikowany atmosferą, melancholią, depresją, ale i nie brak mu bardziej odważnych eksperymentalnych i progresywnych akcentów. Muzyka zawarta na nowym materiale wydaje się być bardziej dojrzała, a cała muzyczna aura zdaje się być duszna dzięki ciężarowi, ale potrafi też hipnotyzować mówionym kobiecym wokalem, który niby jest delikatny, a jednak mocno zaznacza swoją obecność na tym krążku. Riffy to nie tylko oklepane tremolo, ale mocno rozbudowane akordy o przede wszystkim chwytliwe i niebanalne partie solowe. Gitara basowa zagęszcza niskimi tonami materię muzyczną, a perkusja idealnie zgrywa się zresztą instrumentów. W kompozycjach nie zabrakło klawiszy, które tworzą całkiem zgrabne tło, ale momentami też wychodzą bardziej do przodu. Całości diabelskiego uroku dodaje wokal nastawiony na skrzekliwe krzyczenie, jak przystało na black metalową otoczkę nie zabrakło w nim nienawiści i tego specyficznego ognia, którego nic nie jest w stanie ugasić. Jeżeli znacie już dokonania tego zespołu, to koniecznie sięgnijcie po nowy krążek, a jeśli nie, to nie zaszkodzi poznać ich twórczość. Maniacy atmosferycznego grania powinni być zadowoleni.

(English version)

Another awesome smash released at the end of 2023 by Werewolf Promotion is an album by Krakow’s RIVERS LIKE VEINS. I remember being delighted with the previous release and I can’t hide the fact that I was looking forward to the new stuff. The cover itself surprises with its idyllic nature, but in detail it is very verbose, so it catches your attention. In the discography of the band, this is the third album, but previously there was also demo and split material. The band has been active since 2017.

The previous album RIVERS LIKE VEINS was quite memorable for me. 'Architecture of Passing’ contains seven tracks that total almost forty minutes. What we hear in the compositions is undeniably black metal, which is steeped in atmosphere, melancholy, depression, but also does not lack more daring experimental and progressive touches. The music contained on the new release seems to be more mature, and the whole musical aura seems to be sultry thanks to its heaviness, but it also manages to hypnotize with spoken female vocals, which are seemingly delicate, yet make a strong presence on this album. The riffs aren’t just all the same tremolo, but strongly developed chords with mostly catchy and original solo parts. The bass guitar thickens the musical matter with low tones, and the drums perfectly harmonize with the rest of the instruments. In the compositions there was no lack of keyboards, which form quite a neat background, but at times also come out more to the front. The whole devilish charm is added by the vocals set to a screeching scream, as befits a black metal setting there was no lack of hatred and that specific fire that nothing can extinguish. If you are already familiar with the achievements of this band, then be sure to reach for the new CD, and if not, it won’t hurt to get to know their work. Maniacs of atmospheric playing should be satisfied.

Tracklist:
1. Nasadija (Nasadiya)
2. Owiana skargą (Shrouded in Grievance)
3. Przy granicach zdarzeń (At the Borders of Events)
4. Pokryte popiołem krawędzie czasu (Ash-covered Edges of Time)
5. Eter cieni (Aether of Shadows)
6. Architektura przemjania (Architecture of Transience)
7. Sansara

Band:
https://www.facebook.com/riverslikeveinspoland/
https://riverslikeveins.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/riverslikeveinspoland/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.