ZMORA – Noc trupiej bieli. Noc przeklętych wichrów

CD, Werewolf Promotion, demo 2011 / 2023
(English translation below)

ZMORA, to nazwa, której nie trzeba przedstawiać fanom black metalowych brzmień. Od dobrych kilku lat zaznacza swoją obecność na scenie kolejnymi albumami lub mniejszymi wydawnictwami. W swojej dyskografii posiada również jeden materiał demo z 2011 roku, który ukazał się na kasecie dzięki poznańskiej wytwórni Gruft Prodüktion. Kto posiada tę taśmę, ten może się cieszyć, jednak jeśli nie udało Wam się dostać tego wydania, to nie ma się czym martwić, bo pierwszego listopada 2023 roku Werewolf Promotion wydał ten materiał na srebrnym krążku. O dwóch innych wydawnictwach ZMORA pisaliśmy tutaj (’Pomiędzy Światami’ i ’Najczarniejsza z Nocy’).

’Noc trupiej bieli. Noc przeklętych wichrów’ to materiał, na którym umieszczono sześć utworów trwających łącznie ponad dwadzieścia siedem minut. Krążek różni się tym od wersji z taśmy, że jest wzbogacony o utwory z próby z 2012 roku. Muzyka zaprezentowana na tej płycie to black metal, surowy w swojej formie, ale posiadający sporo atmosferycznych klimatów, chory rytuał ku czci nocy i śmierci. Kompozycje są zimne i złowieszcze. Tempa utworów zmieniają się z średnich, do wolnych, niemal doom metalowych. Ale to właśnie te powolne riffy najmocniej zapadły mi w pamięć. Oczywiście nie brakuje też szybszych kostkowań w struny, utrzymanych w sekcji tremolo. Gitara basowa nadaje odpowiedniego ciężaru dla całości tego materiału. Jest bardzo charakterystyczna i jeszcze mocniej uwydatnia swoją moc w wolniejszych momentach. Nisko strojone bębny i trzaskające talerze wprowadzają chaos, co doskonale odzwierciedla black metalową wściekłość. Nie zabrakło również klawiszy, które mocno podkręcają atmosferczyne brzmienie i kreują mroczne melodie. Bardzo pasuje mi takie brudne brzmienie. Całość dzieła zamykają wokale – opętane, chore black metalowe wyziewy. Materiał ten nie należy do zbyt długich, więc nie ma problemu, by słuchać go w pętli po kilka razy. Wydawnictwo godne posiadania we własnych zbiorach.

(English version)

ZMORA, is a name that needs no introduction to fans of black metal sounds. For a good few years it has been marking its presence on the scene with successive albums or smaller releases. Its discography also includes one demo material from 2011, which was released on cassette thanks to the Poznan-based Gruft Prodüktion label. Those who own this tape can rejoice, but if you didn’t manage to get this release, there’s nothing to worry about, because on November 1, 2023 Werewolf Promotion released this material on a silver disc. We have also reviewed two other ZMORA’s releases (’Pomiędzy Światami’ i ’Najczarniejsza z Nocy’).

’Night of the Corpse White. Night of the Cursed Whirlwinds’ (that’s how you can translate the title from Polish language) is a material that includes six tracks lasting a total of more than twenty-seven minutes. The disc differs from the tape version in that it is enhanced with songs from the 2012 rehearsal. The music presented on this album is black metal, raw in its form, but having a lot of atmospheric atmosphere, a diseased ritual in honor of night and death. The compositions are cold and sinister. The tempos of the works change from medium, to slow, almost doom metal. But it’s the slow riffs that are most memorable to me. Of course, there’s also no shortage of faster picking in the strings, kept in the tremolo section. The bass guitar adds just the right amount of weight to all of this material. It is very characteristic and brings out its power even more strongly in the slower moments. Low-tuned drums and crashing cymbals bring chaos, which perfectly reflects black metal fury. There are also keyboards, which strongly turn up the atmospheric sound and create dark melodies. Such a dirty sound suits me very well. The whole work is closed by vocals – possessed, disease-ridden black metal fumes. The material is not one of the very long ones, so there is no problem to listen to it in a loop several times. A release worth having in your own collection.

Tracklist:
1. Trupia biel i czerwień krwi
2. Wichry przepełnione jękami
3. Roznosiciele zarazy
4. Trupia biel i czerwień krwi
5. Wichry przepełnione jękami
6. Fala zimnej, wiecznej nocy

Band:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076320101309
https://zmora.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.