AŪKELS – Meddjan sklāit ten

CD, Werewolf Promotion, album 2023
(English translation below)

AŪKELS to olsztyński projekt oscylujący wokół atmosferycznego black metalu. Jedynym muzykiem odpowiedzialnym za muzyczny całokształt jest W. lepiej znany z Kres, Wędrujący Wiatr czy Stworz. Na naszych łamach pisaliśmy już o wcześniejszych materiałach (pierwszy album i drugi album), ale niedawno – bo pod koniec grudnia 2023 ukazał się trzeci album, więc prędko wcisnąłem krążek do odtwarzacza.

Projekt chociaż obecny na scenie jest od niedawna, wyrobił sobie już znak rozpoznawczy w postaci okładek swoich płyt. Nawet nie trzeba zamieszczać na niej opisów, bo tej leśnej scenerii nie ma się wątpliwości z jaką muzyką mamy do czynienia. 'Meddjan sklāit ten’ to trzeci album AŪKELS, a sztuka, którą kreuje, to atmosferyczny black metal, w który włożono serce. Produkcja dźwięku jest na wysokim poziomie, chociaż elementy surowości są również zachowane, to najbardziej zaskakuje mnie to, jak ekstremalne brzmienie jest spasowane z samplami, oddającymi naturę, otoczenie lasu. Wydawałoby się, że przy ścianie dźwięku nie można usłyszeć nic prócz przesterowanych gitar i bębnów, a tu bez trudu można usłyszeć odgłosy ptaków. Po dłuższym słuchaniu, aż mam wrażenie, jakbym był w lesie, a to akurat jest miejsce, w którym lubię spędzać czas. Oprócz gitar nie brakuje klawiszowych pasaży, które tworzą świetne melodie. Wokale chropowate, wykrzykiwane, nadają dziełu mroku i konkretnego kopa, dzięki czemu album nie znudzi się w żadnym momencie jego słuchania. Na krążku zalazło się osiem utworów (w tym trzy instrumentalne), których łączny czas trwania wynosi niemal godzinę i dziesięć minut. Co ciekawe, czas spędzony na słuchaniu tego albumu, przemija dziwnie szybko. Sprawdźcie, warto.

(English version)

AŪKELS is an Olsztyn-based project oscillating around atmospheric black metal. The only musician responsible for the musical whole is W. better known from Kres, Wandering Wind or Stworz. We have already written in our pages about the earlier material (first album and the second album), but recently – at the end of December 2023 – the third album was released, so I quickly pressed the disc into the player.

Although the project has been on the scene for a short time, it has already made a name for itself in the form of its album covers. It’s not even necessary to include a description on it, because of this forest scenery there is no doubt what kind of music we are dealing with. 'Meddjan sklāit ten’ is AŪKELS’ third album, and the art it creates is atmospheric black metal, with a heart put into it. The sound production is of a high standard, although elements of rawness are also retained, what surprises me most is how extreme the sound is paired with samples, reflecting nature, the surroundings of the forest. It would seem that with a wall of sound you can’t hear anything but distorted guitars and drums, and here you can easily hear the sounds of birds. After prolonged listening, until I feel like I’m in the woods, which is just where I like to spend my time. In addition to guitars, there is no shortage of keyboard passages, which create great melodies. Harsh, shouted vocals give the work a gloom vibe and a definite kick, so that the album does not get boring at any time of listening to it. The album contains eight tracks (including three instrumentals), with a total duration of almost an hour and ten minutes. Interestingly, the time spent listening to this album, passes strangely quickly. Check it out, it’s worth it.

Tracklist:
1. Stabs endegts
2. Swentāinan I
3. Galināntjai kaūkaran
4. Swentāinan II
5. Kwēi ast twāise emnes etāri
6. Reinkāimas buttis
7. Swentāinan III
8. Meddjan sklāit ten

Band:
https://aukels.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.