CEDAMUS – In a Dream…

CD, Werewolf Promotion / Stronghold Music, compilation 2023
(English translation below)

CEDAMUS to warszawski muzyczny projekt, którego twórczość ciężko zaszufladkować. Projekt wiąże w sobie elementy Dungeon Synth, jest też Dark Ambient i Neoklasycyzmu. Powstał on w 1997 roku, z inicjatywy Jacka Mielnickiego, który odpowiedzialny jest za wszystkie kompozycje. Projekt przestał istnieć po trzech latach, jednak swoją obecność na scenie zaznaczył dwoma materiałami – 'Song Of The Forest’ oraz ‘Cedamus’. W czerwcu 2023 roku ukazała się płyta kompilacyjna dzięki współpracy dwóch wytwórni – Werewolf Promotion i Stronghold Music.

Chociaż Jacka Mielnickiego kojarzę z udziału w Riverside i paru innych zespołach sprzed paru laty, to muzyka CEDAMUS trafiła w moje ręce dopiero teraz, z czego bardzo się cieszę, bo ta muzyka nie pozwala się oderwać od siebie. Oczywiście jeśli lubicie klimaty dungeon synth, to z miejsca przypadnie wam ta płyta do gustu. ‘In a Dream…’ zawiera dwa materiały, dzięki czemu na krążku mamy dwadzieścia dwa utwory, a muzyka łącznie gra przez ponad siedemdziesiąt pięć minut. Pierwsze dziewięć utworów to klasyczny dungon synth z ciągotami do eksperymentowania. Oprócz pięknych klawiszowych melodii usłyszymy gitarę elektryczną oraz szeptane wokale, chociaż dominują te ekstremalne – kojarzące się z black metalowymi skrzekami, przez co, momentami przypominało mi to dokonania Profanum. W dalszej części tego krążka, pojawia się jeszcze więcej eksperymentowania. Jednak materia muzyczna jest czerpie garściami z symfonicznego black metalu, by za chwilę przejść w bardziej elektroniczne brzmienie. Gitara elektryczna została zredukowana do minimum i czasami nieco wyraźniej słychać ją w tle. Pojawiają się różne sample, a nawet odgłos ptaków. Możliwe, że kilka lat temu ominąłbym ten materiał, ponieważ stroniłem od muzyki klawiszowej. Na szczęście dużo się zmieniło i obecnie ciężko się oderwać od tej muzyki.

(English version)

CEDAMUS is a Warsaw-based music project whose work is hard to pigeonhole. The project combines elements of Dungeon Synth, there is also Dark Ambient and Neoclassicism. It was founded in 1997, on the initiative of Jacek Mielnicki, who is responsible for all the compositions. The project ceased to exist after three years, but marked its presence on the scene with two materials – 'Song Of The Forest’ and 'Cedamus’. In June 2023, a compilation album was released thanks to the cooperation of two labels – Werewolf Promotion and Stronghold Music.

Although I know Jacek Mielnicki from his participation in Riverside and a couple of other bands a few years ago, the music of CEDAMUS has come into my hands only now, which I’m very happy about, because this music doesn’t let go. Of course, if you like dungeon synth atmospheres, you will like this album from the get-go. 'In a Dream…’ contains two materials, so that we have twenty-two tracks on the disc, and the music plays for more than seventy-five minutes in total. The first nine tracks are classic dungon synth with a penchant for experimentation. In addition to beautiful keyboard melodies, we will hear electric guitar and whispered vocals, although the dominant ones are the extreme ones – associated with black metal screeches, which, at times, reminded me of the achievements of Profanum. In the later part of this album, there is even more experimentation. However, the musical matter is drawn from symphonic black metal, only to shift to a more electronic sound in a moment. The electric guitar has been reduced to a minimum and can sometimes be heard a little more clearly in the background. Various samples and even the sound of birds appear. It is possible that a few years ago I would have skipped this material because I shunned keyboard music. Fortunately, a lot has changed and now it’s hard to tear myself away from this music.

Tracklist:
1. Intro – Across
2. In Disease
3. Myself
4. Sight Stone
5. Last Perfect
6. Seven Sky
7. At The Sea
8. War
9. Song Of The Forest
10. Wprowadzenie
11. Miasto Przyszłości
12. Wspomnienie Ziemi
13. Głos Zła
14. Ogień Wojny
15. Fantazja
16. Przybycie Posłańca
17. Pieśń Przestrzeni – Wojna
18. Sen
19. Techno Cz.I
20. Strumień Czasu
21. Serce Ziemi
22. Tęsknota

Band:
none

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/
https://str-hold.com/

Autor: P.