HAALBUAER – Mortal Ones Scream In Horror

CD / cassette, Caligari Records / Goat Throne Records, album 2021
(English translation below)

HAALBUAER niestety zwinął już żagle i popadł w stan niebytu. A szkoda, bo ci młodzieńcy mieli naprawdę bardzo duży potencjał i z tego co widzę, pożegnali się z graniem na dobre, nie tworząc nowych projektów. Bywa i tak. Norwedzy, jako ostatni dowód swojego istnienia, wydali właśnie ten album, o którym zaraz sobie trochę powiemy.

Trio uraczyło nas bardzo sprawnie zagranym Death Metalem na totalnie old schoolową modłę. Muzyka i jej przesłanie są szczere do bólu. Na pierwszy rzut ucha idzie zdecydowanie brzmienie, będące super nisko zestrojone, a zarazem surowe jak cholera. Nikogo pewnie nie zaskoczę, gdy powiem, że mamy tu potężne wpływy Autopsy, w szczególności w tych wolniejszych partiach, a w melodiach riffów przewija się nie kto inny jak Duńczycy z Undergang podlany wczesnymi dokonaniami (drugi album) Brytoli z Carcass. Te osiem utworów ma zajebisty flow, świetnie wchodzą i słucha się tego na jednym tchu. Praca gitar to standardowe poruszanie się akordami w uzupełnieniu o tremolo, ale nie można odmówić też chłopakom wolniejszych melodyjnych partii granych na pojedynczych uderzeniach. Perkusja dobrze komponuje się z całością i nieistotne czy to wolna czy szybka część utworu, ponieważ dynamika jest tu niesamowicie podbijana. Dodatkowo naturalne brzmienie jeszcze bardziej uwypukla tą charakterystyczną ‘demówkową’ twarz albumu. Niskie growle, ot, wisienka na zgniłym torcie.

Podsumowując – taplamy się tutaj po szyje w ropie, flakach i fetorze mdłej zgnilizny rozkładających się tkanek i wypływających cielesnych cieczy pod każdą postacią. Innymi słowy, smacznego! A jeśli sam zespół to przypadkiem czyta – panowie wracać do grania i czekamy na kolejny album czy chociażby demo!

(English version)

HAALBUAER has unfortunately already rolled up its sails and fallen into a state of nonexistence. And it’s a pity, because these young lads really had a lot of potential, and as far as I can see, they said goodbye to playing for good, without creating new projects. The Norwegians, as the last proof of their existence, have exactly released this album, about which we are about to say a bit.

The trio treated us to very skillfully played Death Metal in total old school fashion. The music and its message are sincere to the bone. The first thing that goes to the ear is definitely the sound, being super low-tuned and raw as hell. I probably won’t surprise anyone when I say that there’s a powerful Autopsy influence here, especially in those slower parts, and the riff melodies are driven by none other than the Danes from Undergang fueled by the early work (second album) of the Brits from Carcass. These eight tracks have an awesome flow, they go in great and you listen to it on one breath. The guitar work is standard chord progressions in addition to tremolo, but you can’t deny the guys slower melodic parts played on single beats either. The drums blend well with the whole, and it doesn’t matter if it’s a slow or fast part of the song, because the dynamics here are incredibly boosted. In addition, the natural sound further accentuates this distinctive 'demo’ face of the album. Low growls, just the icing on the rotten cake.

To sum it up – here we are wallowing up to our necks in pus, guts and the fetor of nauseating decay of decaying tissues and flowing bodily fluids in every form. In other words, enjoy! And if the band itself happens to be reading this – fellas get back to playing and we look forward to the next album or at least a demo!

Tracklist:
1. Cemetery Possession
2. Acts of Morbid Perversion
3. Haemophiliak
4. Inhale the Nauseating Fumes
5. Caverns of the Deceased
6. Gorespawn
7. Bliss in Torment
8. Pungent Ecstasy

Band:
https://haalbuaer.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/haalbuaer
https://www.instagram.com/haalbuaer/

Label:
http://caligarirecords.storenvy.com/
http://www.facebook.com/CaligariRecords
https://www.instagram.com/caligarirecords/
http://caligarirecords.bandcamp.com/
https://goat-throne-records.myshopify.com/
https://www.facebook.com/GoatThrone-Records-1864488227201406
https://instagram.com/goat_throne_records
https://goatthronerecords.bandcamp.com/

Autor: W.