WENDOL – Almighty Dajjal Rising

CD, Werewolf Promotion, album 2023
(English transaction below)

WENDOL to włoski projekt, który powstał jako hołd dla gatunku Black Metal. Jego muzyka charakteryzuje się lo-fi brzmieniem i atmosferą. Zespół ma na swoim koncie kilka wydawnictw, wśród których znajdziemy debiutancki album, który ukazał się niedawno dzięki Werewolf Promotion. Za wszystkie sznurki w Wendol pociąga jedna osoba: Herr Durza Sinister, który w przeszłości był związany z wieloma innymi zespołami. W sieci nie ma zbyt wielu informacji na temat tego projektu, ale już po kilku odsłuchach albumu, mogę stwierdzić, że warto zainteresować się również wcześniejszymi materiałami.

Nowy krążek WENDOL od kilku dni nie opuszcza mojego odtwarzacza. Słucham tej muzyki jak zaczarowany. Od pierwszych dźwięków porwał mnie ten album. Najpierw nieco nieśmiałe Intro przerodziło się w black metal z bardzo bogatą atmosferą, która hipnotyzuje słuchacza. Jednak nie można się sugerować przyjemnymi melodiami, bo zawartość tego materiału to pięść wymierzona w religie monoteistyczne z szczególnością na islam. Na album złożyło się dziesięć utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym niemal trzydzieści dziewięć minut. Co do prędkości muzyki, to mamy tu do czynienia z średnimi i szybkimi tempami. Niektóre kompozycje przypominają mi dokonania Satanic Warmaster, co jak dla mnie jest miłym zaskoczeniem. Riffy gitar są grane w szybkiej sekcji tremolo. Jednak brzmienie gitar jest dość mocno wygładzone i nieco schowane. Ma to jednak swój cel, by wydobyć pełne spektrum atmosfery. Bębny są nagrane w szybkich tempach, przez co ich brzmienie jest bardzo agresywne i duszne. Dark ambientowe syntezatory oddają temu dziełu najwięcej klimatu, który wypełniony jest mrokiem. Klawisze narzucają również dużą dawkę melodii, która zakorzenia się w umyśle od początku trwania tego albumu i na długo pozostaje w pamięci. Wokal jest agresywny, chropowaty i bardzo mi pasuje do tej muzyki. W paru momentach atakuje czystym głosem. Polecam zapoznać się z tym albumem.

(English version)

WENDOL is an Italian project that originated as a tribute to the Black Metal genre. Its music is characterized by a lo-fi sound and atmosphere. The band has several releases to its credit, among which we can find the debut album, which was recently released thanks to Werewolf Promotion. One person pulls all the strings in Wendol: Herr Durza Sinister, who has been associated with many other bands in the past. There is not much information about this project on the web, but after just a few listens to the album, I can say that it is worth taking interest in the earlier material as well.time I will listen to it and will certainly return to it many times.

WENDOL’s new CD has not left my player for several days. I am listening to this music as if enchanted. From the first sounds, I was gripped by this album. At first the somewhat timid Intro turned into black metal with a very rich atmosphere that hypnotizes the listener. However, one should not suggest pleasant melodies, because the content of this material is a fist aimed at monotheistic religions with special emphasis on Islam. The album consists of ten tracks with a total duration of almost thirty-nine minutes. As for the speed of the music, there are medium to fast tempos. Some of the compositions remind me of the achievements of Satanic Warmaster, which for me is a pleasant surprise. Guitar riffs are played in a fast tremolo section. However, the sound of the guitars is quite smoothed out and somewhat hidden. This serves its purpose, however, to bring out the full spectrum of the atmosphere. The drums are recorded in fast tempos, making their sound very aggressive and sultry. Dark ambient synths give this work the most atmosphere, which is filled with darkness. The keyboards also impose a heavy dose of melody, which takes root in the mind from the beginning of this album and stays in the memory for a long time. The vocals are aggressive and harsh and suit this music very well for me. At a few moments it attacks with a clear voice. I recommend getting acquainted with this album.

Tracklist:
1. Balaur – Intro
2. Sharia Metal Terror
3. Fireworm
4. Omnia Mors Poscit
5. Prophet of Pigs
6. Drac – Interlude
7. Almighty Dajjal Rising
8. The Duke of Flies
9. From the Embers of Sheol
10. A’Isha Burns the Qur’an

Band:
none

Label:
https://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.