MALEDICTION – The Soil Throne

CD / vinyl / cassette, Cosmic Keys Creations / Macho Records, EP 2023
(English translation below)

Zespół istniejący od ponad trzech dekad – MALEDICTION – to old school Death Metal, uosobienie gatunku. Założony w 1990 roku zespół ma za sobą ponad trzy dekady działalności, naznaczonej przerwami i powrotami. Z ich najnowszym materiałem, zespół, wciąż mający w składzie trzech oryginalnych członków, dostarcza swoją najświeższą produkcję od ponad dwudziestu lat. Jest to ich powrót od czasu wydanej w 1993 roku EP-ki „Dark Effluvium”, prezentującej niezachwianą muzyczną sprawność. Po drodze było jeszcze jednoutworowe demo (1994), niewydany album z powstałego konfliktu z ówczesnym labelem (1996) oraz jeszcze jedno demo (2000). Jak widać, zespół nie miał szczęścia.

Otrzymujemy tu pięć solidnych death metalowych utworów na EP-ce nosi wyraźną brytyjską sygnaturę. Brzmienie jest nadal wyraziste, mocno szwedzkie, a ciekawostką może być to, że riffy są budowane na modłę amerykańskiego DM. „The Soil Throne” to barykada surowej intensywności, podobną do otwartej rany oblanej kwasem. Każdy utwór uosabia żrącą siłę, kipiącą bezlitosną dzikością, która może oderwać ciało od kości. Wokal kipi pogardą, gitary uderzają bezwględnymi riffami, a perkusja grzmi z niezrównaną wściekłością. To maelstrom instrumentów, prezentujący doświadczoną muzykalność napędzaną głodem zniszczenia. MALEDICTION to jątrząca się ropa, której cuchnący strup ukazał się w pełni na ostatniej EP-ce. Zamykający utwór to po prostu pieprzona kulminacja, epitafium idealnie podsumowujące ten krążek.

Z członkami szczycącymi się różnorodnym doświadczeniem w różnych zespołach, brzmienie MALEDICTION to bogactwo metalowych wpływów. „The Soil Throne” pulsuje melodiami wpadającymi w ucho, agresywnymi growlami i techniczną sprawnością otoczoną duszną atmosferą. To wydawnictwo jest niezapomnianą wizytówką nieskrępowanej energii. Absolutnie polecam, posłuchajcie tej EP-ki, bo to kawał świetnej muzy.

(English version)

A band that has existed for more than three decades – MALEDICTION – old school Death Metal, the epitome of the genre. Founded in 1990, the band has had more than three decades of activity, marked by breaks and comebacks. With their latest material, the band, still featuring three original members, delivers their freshest production in more than two decades. This is their comeback since the „Dark Effluvium” EP, released in 1993, displaying unwavering musical prowess. Along the way there was a one-track demo (1994), an unreleased album from an ensuing conflict with the label at the time (1996) and another demo (2000). As you can see, the band was out of luck.

What we get here are five solid death metal tracks on an EP bearing a distinct British signature. The sound is still distinct, heavily Swedish, and it’s interesting to note that the riffs are built in the fashion of American DM. „The Soil Throne” is a barricade of raw intensity, similar to an open wound doused with acid. Each song embodies a corrosive force, brimming with merciless ferocity that can tear flesh from bone. The vocals boil with contempt, the guitars strike with ruthless riffs, and the drums thunder with unparalleled fury. This is a maelstrom of instruments, displaying experienced musicianship fueled by a hunger for destruction. MALEDICTION is a stuttering pus, whose stinking scab was on full display on their latest EP. The closing track is simply a fucking climax, an epitaph that perfectly sums up this record.

With members boasting diverse experience in various bands, MALEDICTION’s sound is a wealth of metal influences. „The Soil Throne” pulses with catchy melodies, aggressive growls and technical prowess surrounded by a soulful atmosphere. This release is an unforgettable showcase of unbridled energy. I absolutely recommend to have a listen to this EP, because it’s a piece of great music.

Tracklist:
1. Black Narcissus
2. Sky Written Rapture
3. The Omerta Masquerade
4. Pernicious Zealotry
5. Infestation MMXXIII
6. In Maledictus Sol

Band:
https://malediction666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Malediction/145872478761025
https://instagram.com/maledictionuk

Label:
http://www.cosmickeycreations.com/
https://www.facebook.com/cosmickeycreations/
https://www.instagram.com/cosmic_key_creations/
https://www.facebook.com/MachoRecordings/
https://www.instagram.com/macho_records/
https://machorecord.bandcamp.com/

Autor: W.