CELTEFOG – Δ​έ​λ​τ​α

CD, Werewolf Promotion / Wolfspell Records, album 2023
(English translation below)

Zespół CELTEFOG istnieje od października 2012 roku. Ich muzyka to mieszanka gatunków Ambient / Pagan / Atmospheric Black Metal, a teksty poruszają tematykę natury, zimnych krajobrazów oraz zemsty. Głównym członkiem zespołu jest Archon, który gra na wszystkich instrumentach. W zespole występują również inni muzycy, tak jak Wolfram (perkusja), Aftolycos (flet, instrumenty folkowe). Chociaż CELTEFOG w swojej dyskografii zgromadził cztery albumy i kilka mniejszych wydawnictw, to 'Δ​έ​λ​τ​α’ jest dla mnie pierwszym zetknięciem z twórczością tej kapeli.

’Δ​έ​λ​τ​α’ to najnowszy album, który ukazał się pod koniec października tego roku na CD, a za wyprodukowanie tego nośnika odpowiedzialne są dwie wrocławskie wytwórnie, które połączyły swoje siły – Werewolf Promotion i Wolfspell Records. Na krążku znajdziemy pięć utworów o łącznym czasie trwania przekraczającym czterdzieści cztery minuty. Kompozycje, które znalazły się na tym albumie, to pagan black metal z bardzo mocno rozwiniętą atmosferą, która skupia w sobie melodyjne, folkowe brzmienia. Inspiracją do stworzenia tego albumu była Delta Aliakmon położona w parku narodowym – miejsce, w którym spotykają się trzy rzeki, tworząc deltę. Wracając do samej muzyki, to znajdziemy tu wiele łagodnych, odprężających melodii, które w jednej chwili zmieniają się w bardziej agresywne i mroczne dźwięki. W kompozycjach czuć ducha Windir. Riffy gitar nie są pozbawione kostkowania tremolo, ale w wolniejszych, klimatycznych momentach gitara wypluwa z siebie sporą dawkę melodii przy pomocy akordów, jak i chwytliwych partii solowych. Perkusja potrafi mocno podkręcić klimat, zasypując ciszę szybkimi, niemal blastującymi uderzeniami – co zresztą najbardziej mi się podobało. Album ten nie byłby tak wyjątkowy gdyby nie zastosowanie folkowych instrumentów, które perfekcyjnie kontrastują z ostrym brzmieniem gitar. Są również swego rodzaju wehikułem czasu, który potrafi przenieść słuchacza w zupełnie inny wymiar. Wokal bardzo mi przypadł do gustu – to black metalowy skrzek, który dodaje mroku muzyce. 'Δ​έ​λ​τ​α’, to album, który można polecić maniakom melodyjnego black metalu. Gwarantuję, że ten krążek przez długi czas nie opuści waszych odtwarzaczy.

(English version)

The band CELTEFOG has been in existence since October 2012. Their music is a mix of Ambient / Pagan / Atmospheric Black Metal genres, and their lyrics deal with themes of nature, cold landscapes and revenge. The main member of the band is Archon, who plays all the instruments. There are also other musicians in the band, such as Wolfram (drums), Aftolycos (flute, folk instruments). Although CELTEFOG has amassed four albums and several smaller releases in its discography, 'Δέλτα’ is my first exposure to the band’s work.

’Δέλτα’ is the latest album, which was released at the end of October this year on CD, and two Wroclaw-based labels that joined forces – Werewolf Promotion and Wolfspell Records – are responsible for the production of this medium. The CD features five tracks with a total duration of more than forty-four minutes. The compositions featured on this album are pagan black metal with a highly developed atmosphere that brings together melodic folk sounds. The inspiration for this album came from the Aliakmon Delta located in a national park – a place where three rivers meet to form a delta. Coming back to the music itself, here you will find a lot of gentle, relaxing melodies, which at one moment change into more aggressive and dark sounds. You can feel the spirit of Windir in the compositions. The guitar riffs are not devoid of tremolo picking, but in the slower, atmospheric moments the guitar spits out a good dose of melody with the help of chords, as well as catchy solo parts. The drums are able to turn up the atmosphere strongly, flooding the silence with fast, almost blasting beats – which is what I liked the most. This album wouldn’t be so special if it weren’t for the use of folk instruments, which perfectly contrast with the sharp sound of the guitars. They are also a kind of time machine that can transport the listener to a completely different dimension. The vocals are very much to my liking – it’s a black metal screech that adds to the darkness of the music. 'Δέλτα’, is an album that can be recommended to maniacs of melodic black metal. I guarantee that this disc will not leave your players for a long time.

Tracklist:
1. A Celt in the Fog
2. Gods of Delta
3. Winter Again
4. Valfar, ein Windir
5. Μνημες

Band:
https://www.facebook.com/Celtefog
https://celtefog.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/celtefog_official/

Label:
https://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/
https://wolfspell.pl/
https://www.facebook.com/wolfspellrecords
https://www.instagram.com/wolfspell.records/

Autor: P.