GRÅINHEIM – Aries Konnex Occulta

Cassette / CD, Worship Tapes / Narbentage Produktionen / Dominance of Darkness Records, demo 2019 / 2020
(English translation below)

GRÅINHEIM to niemiecki projekt jednoosobowy, parający się black metalem. Za wszystkie dźwięki odpowiedzialny jest Blodspan, chociaż w tym projekcie bardziej kojarzony pod pseudonimem Gråin. Projekt ten pokazał swoje nieświęte oblicze w 2018 roku i od samego początku był związany z niemiecką wytwórnią Worship Tapes, wydając pod jej skrzydłami wszystkie cztery materiały. 'Aries Konnex Occulta’ to wznowienie pierwszego materiału demo z jednym dodatkowym utworem. Wznowieniem zajęły się dwie wytwórnie w kooperacji: Narbentage Produktionen oraz Dominance of Darkness Records. Zatem zapraszam do poniższej recenzji.

GRÅINHEIM po raz kolejny uderza swoim pierwszym materiałem, tym razem już nie na taśmie, a na srebrnym krążku, do trzech utworów dorzucając jeden nowy tytuł (Konnex Occulta). Łączny czas trwania tego materiału wynosi grubo ponad dwadzieścia minut. Doświadczymy tu surowego black metalu, utrzymanego w dość szybkich tempach. Ponad tą obskurną muzyką unosi się niezwykła, zimna atmosfera. Całościowo wypada to genialnie, aż chce się chłonąć tę muzykę i ciągle czuję jakiś niedosyt. Ciągle ten materiał jest za krótki dla mnie. Jednak taki jest urok materiałów demo. Trzeba to zaakceptować i docenić wartość artystyczną, jaką wykreował Blodspan. Co do brzmienia instrumentów to mam trochę mieszane uczucia. Z jednaj strony słychać świetnie brzmiące gitary schowane delikatnie w szumie, co w połączeniu oddaje dość obskurny charakter dźwięków, bardzo charakterystyczny dla tego gatunku. Z drugiej strony te nieco plastikowo brzmiące bębny są dość poważnym minusem. Nie do końca jestem pewny czy to automat perkusyjny, czy perkusja uzbrojona w triggery ale nie brzmi to zbyt dobrze. Co prawda, po kilku przesłuchaniach przestaje to tak bardzo przeszkadzać, bo kompozycje brudnych gitar opartych na tremolo i sekcji rytmicznej ratują całość. Bardzo zimnego klimatu dodają klawisze, które dosłownie wbijają się w umysł niczym osty okruch lodu rozcinający skórę. To co nadaje mroku w tym materiale, to wokal. Owszem jest to krzykliwy skrzek, ale nie brakuje w nim oryginalności, bo usłyszymy również czyste partie wokalne, które ciągną za sobą sporą dawkę chwytliwej melodii. Po prostu chce się tego słuchać o wiele dłużej. Po mimo dość dużej wady związanej z brzmieniem perkusji, jest to materiał, który z pewnością na dłużej zagości w odtwarzaczu. Jestem przekonany, że wielu maniakom podziemnego black metalu to demo przypadnie do gustu. Na pewno warto zapoznać się z tym krążkiem, by wyrobić sobie własne zdanie o nim.

(English version)

GRÅINHEIM is a German one man black metal project. Blodspan is responsible for all sounds, although in this project he is more associated under the pseudonym Gråin. The project showed its unholy face in 2018 and has been associated with German label Worship Tapes since its inception, releasing all four materials under its wings. 'Aries Konnex Occulta’ is a reissue of the band’s first demo material with one additional track, as is evident from the rest of the album’s title. The reissue was handled by two labels in cooperation: Narbentage Produktionen and Dominance of Darkness Records. So I invite you to the review below.

GRÅINHEIM strikes again with their first material, this time not on tape but on a silver disc, adding one new title (Konnex Occulta) to the three tracks. The total duration of this material is well over twenty minutes. We will experience here raw black metal, kept in rather fast tempos. Above this obscure music there is an unusual, cold atmosphere. As a whole, it comes off brilliantly, you just want to absorb this music and I still feel some kind of insufficiency. This material is still too short for me. But this is the charm of demo materials. You have to accept it and appreciate the artistic value created by Blodspan. As for the sound of the instruments I have mixed feelings. On the one hand, we can hear great sounding guitars hidden gently in the noise, which in combination gives a rather obscure character of the sounds, very characteristic for this genre. On the other hand, those slightly plastic-sounding drums are a pretty serious drawback. I’m not quite sure if it’s a drum machine or drums armed with triggers, but it doesn’t sound very good. Admittedly, after a few listens it stops bothering so much, because the compositions of dirty guitars based on tremolo and rhythm section save the whole. Very cold mood is added by the keyboards, which literally penetrate the mind like a sharp crumb of ice cutting the skin. What gives darkness in this material is the vocal. Yes, it is a screaming screech, but it does not lack originality, because we can also hear clean vocal parts, which are followed by a large dose of catchy melody. You simply want to listen to it for much longer. In spite of quite a big drawback connected with the sound of drums, this is the material that will surely stay in your player for a longer time. I am sure that many underground black metal maniacs will like this demo. It is definitely worth getting acquainted with this album to form your own opinion about it.

Tracklist:
1. Aries
2. Nimbus
3. Terzerol
4. Konnex Occulta

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/worshiptapes/
https://worshiptapes.de.tl/
https://narbentage.bandcamp.com/
https://www.narbentage.de/
https://www.dominanceofdarkness.de/en
https://www.facebook.com/dominanceofdarkness
https://dod-records.bandcamp.com/

Autor: P.