VIOLENT SCUM – Ornaments of Bloodshed

CD, Melipulli Records, album 2020
(English translation below)

Ameryka Południowa, Chile, Death Metal. Chyba już każdy jest świadomy z jakim odłamem stylistycznym się tu zetkniemy. VIOLENT SCUM powstało w 2015 roku i mają na swoim koncie dwa dema, trzy splity i opisywany album. Do roku 2021 działali prężnie wydając niemal co roku po jednym wydawnictwie, a potem sztorm ustał i zaległa cisza. Oby nie na stałe.

Debiut przynosi nam dziewięć utworów rasowego Death Metalu. Zacznijmy od tego, że szkielety utworów są osadzone w wypadkowej stylistyce Death i Thrash, ale całość podana finalnie na talerzu jest po prostu kopiącym w pysk Metalem spod znaku Śmierci. Tu właśnie wychodzi cecha zespołów grających tą muzykę i pochodzących z tamtego rejonu globu. Jest siarczyście, diabelsko i gęsto. Brzmienie, utrzymane w oczywistym staro-szkolnym sznycie, uderza swoją przejrzystością. Cholera, naprawdę mam wrażenie jakby ktoś mi sprzedał kopa w dupę, a ja wylądowałem w 1992-96 roku. Kapitalna sprawa.

Chilijczycy z pewnością nie należą do zespołów, które oglądają się na to, co obecnie jest modne na scenie metalowej. Grają co im czarcie dusze dyktują i brawo dla nich. Muzyka zawarta na ‘Ornaments of Bloodshed’ łączy w sobie kilka szkół grania, a przynajmniej moje kulawe ucho tak to wychwyciło. Jest tu Brazylia i słyszę Nephasth. Obecne są też Stany Zjednoczone w postaci Monstrosity i albumu ‘The Dark Purity’ (utwór ‘The Ghost Tribe’) czy klasycznego Malevolent Creation. Przede wszystkim słychać to riffach gitar, które w swoich chorych melodiach i świetnych partiach solowych wznoszą Death Metal na demoniczny piedestał mocy. Właśnie ta moc, ciężar, ale też owe thrashowe zacięcie, robią niesamowitą robotę. Warto też zwrócić uwagę na fajne połączenie riffów tremolo wraz z grą akordami. Jakiej to nadaje demonicznej aury, fukk! Sekcja rytmiczna przedstawia ciekawe zestawienie pomysłów. Spodobał mi się fakt, że chłopaki nie uciekają się do blastujących temp, a bardziej trzymają się środkowych przemieszanych z szybszymi. Kolejny raz, niby słyszane miliony razy, ale dalej cieszące gębę. Na koniec wokale, growlujące i z ciekawą chrypą.

‘Ornaments of Bloodshed’ to kawał zajebistego Death Metalu. Jak ktoś lubi klasyczne granie, zdecydowanie ten album jest skierowany do niego. Konkretny, bezlitosny i bezkompromisowy, czyli taki jakim być powinien.

(English version)

South America, Chile, Death Metal. I guess by now everyone is aware of what stylistic faction we are dealing with here. VIOLENT SCUM was formed in 2015 and have two demos, three splits and the described album to their credit. They were active until 2021, releasing one release each almost every year, and then the storm stopped and silence fell. Let’s hope not permanently.

The debut brings us nine tracks of solid Death Metal. Let’s start with the fact that the skeletons of the songs are set in the resultant style of Death and Thrash, but the whole thing served up finally on the plate is simply kick-ass Death Metal. This is where the characteristic of bands playing this music and coming from that part of the globe comes out. It’s gritty, devilish and dense. The sound, kept in an obvious old-school fashion, is striking in its clarity. Damn, I really feel like someone sold me a kick in the ass, and I landed in 1992-96. A splendid thing.

The Chileans are certainly not one of the bands that look at what is currently fashionable in the metal scene. They play what their devilish souls dictate, and bravo to them. The music contained on 'Ornaments of Bloodshed’ combines several schools of playing, or at least my lame ear picked it up that way. Brazil is present, and I can hear Nephasth. The United States is also present in the form of Monstrosity and the album 'The Dark Purity’ (the track 'The Ghost Tribe’) or the classic Malevolent Creation. Above all, you can hear it in the guitar riffs, which in their sick melodies and great solo parts elevate Death Metal to a demonic pedestal of might. It is this power, heaviness, but also these thrashing jams, that do an amazing job. Also worth noting is the cool combination of tremolo riffs along with chord playing. What a demonic aura it gives, fukk! The rhythm section presents an interesting combination of ideas. I liked the fact that the guys don’t resort to blasting tempos, but stick more to the middle ones mixed with faster ones. Once again, seemingly heard millions of times, but still pleasing to the taste. Finally, the vocals, growling and with an interesting hoarseness.

’Ornaments of Bloodshed’ is a piece of awesome Death Metal. If someone likes classic playing, definitely this album is aimed at him. Relentless, merciless and uncompromising, which is what it should be.

Tracklist:
1. Violent Scum
2. Pernicious Messiah
3. Burial in the Sky
4. Suffocate the Despaired
5. Revenge Offerings
6. The Ghost Tribe
7. Hate Worship
8. The Secret Cult of Darkness
9. Letanía de iniciación

Band:
https://www.facebook.com/ViolentScum/

Label:
http://www.melipullirecords.cl/
https://www.facebook.com/melipullirecords/

Autor: W.