INCANTATION – Unholy Deification

CD / cassette / vinyl, Relapse Records, album 2023
(English translation below)

Trzynasty album INCANTATION to jak w przypadku całej ich dyskografii, kolejny majstersztyk Death Metalu obficie podlanego Doomowymi zwolnieniami. Niech pierwsze zdanie posłuży jako wstęp do poniższej recenzji, ponieważ rozwodzenie się nad tak zasłużonym i doskonałym zespołem jest bezcelowe.

A zatem co kryje trzynastka Amerykanów? Solidny, wyśmienity, do bólu śmiertelny i smolisty Death Metal. Od pierwszych riffów słychać z jakim zespołem mamy do czynienia. Charakterystyczne tremolo, zwolnienia grane akordami i pełne piekielnej atmosfery gęste melodie, to już trademark INCANTATION. Dziesięć utworów chłoszczących, nie pozostawiających złudzeń, absolutnie hipnotyzujących i wyśmienitych w swoim stylu. A w tym wszystkim jeszcze jest dobrze nam znany groove. Tak, chyba każdy przyzna, że już nawet początkowe nagrania zespołu, pomimo swej duszności i oparów siarki unoszących się z serwowanych nam dźwięków, były przepełnione świetnym flowem. Groove ten sprawiającym, że każdy z materiałów wydanych przez INCANTATION mija dosłownie w ‘ucha’ mgnieniu. Chore melodie, mroczne jak tylko to możliwe, napastliwe solówki, uwalniają z zespołu to co najlepsze. Połączenie tego elementu z niskimi growlami John’a to kolejne spektrum muzyki Amerykanów. Urzekające swą ciemnością, swoim wypracowanym stylem, są jak przysłowiowa wisienka na torcie, wieńcząca dzieło cukiernika. Mało metalowe to porównanie, ale łapiecie o co chodzi.

Kolejnym elementem jaki warto wspomnieć i podkreślić, to sekcja rytmiczna. To kolejna cecha z jakiej słynie ten zespół. Linie perkusji jak i gitary basowej idealnie się uzupełniają. Ich dynamika, zmiany prędkości budują podwaliny pod wyśmienite riffy gitar. Nie są udziwnione, a przecież mogłyby zapewne takowymi być – w końcu Kyle jest perkusistą nie od dziś. Jednakże, właśnie ta oszczędność, powściągliwość przed przekombinowaniem szczerze zabija w efekcie.

W zasadzie powieliłem to co setki innych ludzi już powiedziało czy napisało o tym albumie. Mimo to, dodam rzecz oczywistą na sam koniec, bo po prostu tak należy. 'Unholy Deification’ jest doskonały, koniec kropka.

(English version)

INCANTATION’s thirteenth album is, as with their entire discography, another masterpiece of Death Metal generously watered down with Doom slowdowns. Let the first sentence serve as an introduction to the following review, as elaborating on such a well-deserved and excellent band is pointless.

So what does 'thirteen’ Americans hide? Solid, exquisite, painfully deadly and tarry Death Metal. From the first riffs you can hear what kind of band we are dealing with. Characteristic tremolo, slowdowns played with chords and dense melodies full of infernal atmosphere are trademark INCANTATION. Ten roaring tracks, leaving no illusions, absolutely mesmerizing and exquisite in their style. And in all this there is still the groove we know so well. Yes, I think everyone will admit that even the band’s early recordings, despite their stuffiness and sulfur fumes wafting from the sounds we were served, were filled with a great flow. This groove making each of the materials released by INCANTATION pass literally in an 'ear’ blink. The sick melodies, dark as can be, the forward solos, unleash the best out of the band. Combining this element with John’s low growls is another spectrum of the Americans’ music. Captivating in their darkness, their elaborate style, they are like the proverbial cherry on the cake, crowning the confectioner’s work. Hardly a metal comparison, but you get the point.

Another element worth mentioning and emphasizing is the rhythm section. This is another feature that this band is known for. The drum lines as well as the bass guitar complement each other perfectly. Their dynamics, speed changes build the foundation for excellent guitar riffs. They aren’t overblown, yet they could arguably be so – after all, Kyle has been a drummer for a long time. However, it’s this austerity, this restraint from over-playing that frankly slays in effect.

I have basically duplicated what hundreds of other people have already said or written about this album. Nevertheless, I’ll add the obvious at the very end, because it’s simply the right thing to do. 'Unholy Deification’ is excellent masterpiece, period.

Tracklist:
1. Offerings (The Swarm) IV
2. Concordat (The Pact) I
3. Chalice (Vessel Consanguineous) VIII
4. Homunculus (Spirit Made Flesh) IX
5. Invocation (Chthonic Merge) X
6. Megaron (Sunken Chamber) VI
7. Convulse (Words of Power) III
8. Altar (Unify in Carnage) V
9. Exile (Defy the False) II
10. Circle (Eye of Ascension) VII

Band:
https://incantation666.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/IncantationOfficial
https://www.instagram.com/incantation_official/
http://www.incantation.com/

Label:
https://store.relapse.com/
https://www.facebook.com/RelapseRecords
http://instagram.com/relapserecords/
http://relapserecords.bandcamp.com/

Autor: W.