CYSTIC – Sworn Enemy of Life

CD / winyl / kaseta, Goat Throne Records / Blasphlegmy / Headsplit Records, EP 2020
(English translation below)

Pochodzący z USA, CYSTIC, mają na swoim koncie póki co pięć wydawnictw. Poza opisywaną w dalszej części Epką, chłopaki dorobili się jeszcze dwóch dem, albumu i EPki.

„Sworn Enemy of Life” to krótki, ale bardzo treściwy wpierdol Death Metalowy. Na debiut składa się osiem utworów o niepełnym czasie trwania dwudziestu minut. Wiadomo zatem czego się można spodziewać. I nie, nie jest to żaden Brutal DM lub jakakolwiek pochodna tego gatunku. Utwory są cholernie intensywne, a cała atmosfera albumu jest po prostu mordercza, kipi pieprzoną złością i absolutną wściekłością. Na „Sworn Enemy of Life” znajdziemy również metodykę egzekwowania dźwięków. Polega to na świetnym budowaniu napięcia, pewnego płynięcia utworów i ich narastania do wymierzenia finalnych ciosów. Nawet w utworach trwających poniżej dwóch minut i ociekających old schoolem zauważymy tą tendencję. Owszem są też ciosy bezpośrednie od samego początku, ale tu natomiast machina CYSTIC potrafi zwolnić i torturować rozciągając ciało i łamiąc pieprzone kości. Zresztą, prawda jest taka, że panowie do mistrzostwa opanowali granie w każdej prędkości, a to co słyszymy jako finalne dzieło jest po prostu niesamowitym wpierdolem. Totalna przemoc, szaleństwo i wymyślne metody zabijania. Riffy to połączenie pracy tremolo wraz z otwartymi strunani akordów. Ta mikstura miesza się na domiar z świetnymi solówkami, krótkimi i na temat. Perkusja operuje na wszystkich z możliwych obrotów, bez żadnych nowinek w temacie udziwnień. Ot bardzo solidnie, tak jak powinno być i przede wszystkim potężnie. Czuć, że materiał ma moc! Wokalnie mamy tu od growli po krzyki – wszystko w różnych tonacjach i wypada to świetnie! Cholera, kolesie znają się na Death Metalu i czują tą muzykę. Jeśli jeszcze nie znacie, to polecam rozejrzeć się za tym materiałem, warto jak sam skurwysyn!

(English version)

Hailing from the U.S., CYSTIC, have so far released five releases. Apart from the EP described in the further part, the guys have also made two demo, album and an EP.

„Sworn Enemy of Life” is a short, but very succinct Death Metal pounding. The debut consists of eight tracks with a running time of just under twenty minutes. So you know what to expect. And no, this is not any Brutal DM or any derivative of that genre. The songs are damn intense and the whole atmosphere of the album is just murderous, boiling with fucking anger and absolute rage. On „Sworn Enemy of Life” you will also find a methodology of sound enforcement. It consists in great building of tension, certain flow of the tracks and their build-up to the final blows. Even in the tracks lasting less than two minutes and dripping with old school we can notice this tendency. Yes, there are direct blows from the very beginning, but here the CYSTIC machine can slow down and torture by overstretching the body and breaking the fucking bones. Anyway, the truth is that the gentlemen mastered playing at every speed, and what we hear as the final work is simply an incredible fuck. Total violence, madness and elaborate methods of killing. The riffs are a combination of tremolo work along with open chord strings. This concoction is mixed with great solos, short and to the point. The drums work on all possible rotations, without any innovations in the subject of weirdness. Just solid, the way it should be and most of all powerful. You can feel that the stuff has power! Vocally we have here from growls to screams – all in different keys and it comes out great! Damn, these guys know Death Metal and they feel this music. If you don’t know this band yet, I recommend to check out this material, it’s worth it like a motherfucking hell!

Tracklist:
1.Black Past
2.Death to Human Scum
3.Bound and Infected
4.Stabbed
5.Cold Void
6.Sworn Enemy of Life
7.Pus Bag
8.Saga of Lunacy

Band:
https://cystic666.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/cysticdeath/

Label:
https://www.facebook.com/GoatThrone-Records-1864488227201406
https://goatthronerecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/headsplitrecords
http://headsplitrecords.storenvy.com/
https://www.facebook.com/Blasphlegmy
http://www.blasphlegmy.bigcartel.com/

Autor: W.