BORDA’S ROPE – Parable of a Drowned Fate

Vinyl / CD, Black Gangrene Productions, EP 2023
(English translation below)

BORDA’S ROPE to projekt, którego maniakom podziemnego black metalu przedstawiać raczej nie trzeba. Chociaż pierwszy materiał dał się poznać w 2019 roku, to do chwili obecnej znajdziemy w jego dyskografii kilka dem, splitów oraz jeden album. Materiał, który ukazał się jako ostatni to EP 'Parable of a Drowned Fate’. Zapraszam zatem do poniższej recenzji.

Muzyka prezentowana na tym albumie jest prosta, niemal jak na płytach Darkthrone (choć to zdecydowanie inne brzmienie niż u Norwegów), ale co ciekawe, pojawia się tu dużo oryginalnych melodii, które są zarówno proste, chwytliwe, jak i łatwo zapadające w pamięć. Dynamika utworów jest ciągle zmieniająca się, co sprawia, że przyjemne melodie przechodzą w przegniłe i mroczne dźwięki, które mogą odstraszyć przeciętnego słuchacza. Na krążku znajduje się pięć utworów, których łączny czas trwania przekracza trzydzieści pięć minut. Riffy zastosowane w tych utworach wyróżniają się szybkim tremolo, a także prostymi, ale twórczymi solówkami gitarowymi, które wprowadzają chore melodie. Bębny są nisko strojone, co dodatkowo wzmacnia basowe brzmienie, a wokal to skrzekliwe wrzaski płynące z głębi otchłani.

’Parable of a Drowned Fate’ to zdecydowanie obowiązkowa pozycja dla miłośników surowego black metalu. Choć wydanie fizyczne może nie zachwycać, to sama muzyka sprawia, że warto sięgnąć po ten album. BORDA’S ROPE udowadniają swoje umiejętności, tworząc mroczne i pełne energii kompozycje, które wciągają słuchacza w swoje ponure i niezwykłe światy.

(English version)

BORDA’S ROPE is a project that maniacs of underground black metal rather need no introduction. Although he made his first material known in 2019, to date we can find in his discography several demos, splits and one album. The material that was released last is the EP 'Parable of a Drowned Fate’. I therefore invite you to the following review.

The music presented on this album is simple, almost like on Darkthrone albums (although it’s definitely a different sound from the Norwegians), but interestingly enough, there are a lot of original melodies here, which are both simple, catchy and easily memorable. The dynamics of the songs are constantly changing, which makes pleasant melodies turn into rotten and dark sounds that may put off the average listener. There are five tracks on the album, the total duration of which exceeds thirty-five minutes. The riffs used in these tracks are distinguished by fast tremolo, as well as simple but creative guitar solos that introduce sick melodies. The drums are low-tuned, further enhancing the bass sound, and the vocals are screamy shrieks coming from the depths of the abyss.

’Parable of a Drowned Fate’ is definitely a must for lovers of raw black metal. While the physical release may not impress, the music alone makes this album worth reaching for. BORDA’S ROPE prove their skills by creating dark and energetic compositions that draw the listener into their bleak and unusual worlds.

Tracklist:
1. Brandishing of Pikes in the Fading Sun
2. Realm of Old Gravestones Submerged
3. Rovasha Shares of Current of Blood
4. The Undiscovered Vastness Beneath Cha-Puor
5. The Distant Memory of Lye-Sohn

Band:
none

Label:
http://blackgangrene.com/
https://www.youtube.com/@BlackGangreneProductions

Autor: P.