PLAGUE GOD – New Veins for Old Blood

Tape / CD, Necroeucharist Productions / Fallen Temple, album 2023
(English translation below)

‘New Veins for Old Blood’ to materiał, dzięki któremu odkryłem czeską formację PLAGUE GOD. Chociaż zespół jest dość młody, to jeden z muzyków znany jest z Root i Amon. W trakcie poszukiwań informacji, okazało się, że wokalista zmarł w kwietniu tego roku. Co do samego zespołu, to powstał on w 2021 roku i nagrał on dwa materiały demo, singiel, kompilację oraz album.

Na albumie znajdziemy dziewięć utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym niemal trzydzieści dziewięć minut. Muzyka jaką przygotowali Czesi, to bardzo klasyczny black metal, śmierdzący piwnicą, prosty i surowy, a jednocześnie hipnotyzujący kompozycjami. Nie jest to typowe brzmienie dla sceny z lat dziewięćdziesiątych, bowiem muzyka ta sięga głębiej. Zdecydowanie czuć tu ducha Tormentor. Ostatni utwór na krążku to cover Darkthrone ‘Transylvanian Hunger’, chociaż pod względem muzycznym nie wiele się tu zmieniło, to jednak mocno przypadła mi do gustu ta gęsta atmosfera przepełniona mrokiem. Brzmienie gitar jest bardzo mięsiste, a riffy to w przewadze proste tremolo, które nie iskrzy słodkimi melodiami, a przez cały czas zagłębia się w otchłań i nakręca mnóstwo agresji. Co do linii melodycznej, to można ją podczepić pod klawisze, które bardzo mi tu pasują. Melodia ta bardziej tworzy tło, ale gdy kilka razy przesłucha się ten materiał, to te pasaże klawiszowe nabierają nowego wymiaru. Perkusja jest szybka, chociaż mam wrażenie, że momentami brzmi nieco sucho i można było to nieco lepiej nagrać. Brzmienie wokalu jest świetne. Szybki, skrzekliwy głos wwierca się w czaszkę i na długo pozostaje w pamięci. I to na tyle, sprawdźcie ten album.

(English version)

’New Veins for Old Blood’ is the material through which I discovered the Czech band PLAGUE GOD. Although the band is quite young, one of the musicians is known from Root and Amon. While searching for information, it turned out that the vocalist died in April this year. As for the band itself, it was formed in 2021 and has recorded two demos, a single, a compilation album and an album.

The album features nine songs with a total running time of almost thirty-nine minutes. The music the Czechs have prepared is very classic black metal, smelling of a basement, simple and raw, yet mesmerizing in its compositions. This is not the typical sound of the nineties scene, as the music goes deeper. You can definitely feel the spirit of Tormentor here. The last track on the album is a cover of Darkthrone’s 'Transylvanian Hunger’, although musically not much has changed here, I strongly liked the dense atmosphere filled with darkness. The sound of the guitars is very meaty, and the riffs are mostly simple tremolo, which does not spark sweet melodies, but at all times delves into the abyss and shoots plenty of aggression. As for the melodic line, it can be hooked up to the keyboards, which suit me very well here. The melody forms more of a background, but when you listen to the material a few times, these keyboard passages take on a new dimension. The percussion is fast, although I feel that at times it sounds a bit dry and could have been recorded a bit better. The vocal sound is great. The fast, screamy voice drills into your skull and stays in your memory for a long time. And that’s it, check out this album.

Tracklist:
1. Intro
2. Charlatan Healer
3. Satan Give Me Strenght!
4. Book of Books
5. Intermezzo
6. Bloodbath
7. Erra and Terrifying Seven
8. Vikings
9. Transylvanian Hunger (Darkthrone cover)

Band:

https://www.facebook.com/plaguegod.bm
https://plaguegod.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/plaguegod.bm/

Label:
https://www.facebook.com/necroeucharistproductions
https://necroeucharistproductions.bandcamp.com/
https://www.fallentemple.pl/
https://www.facebook.com/fallentemple666/
https://www.instagram.com/fallentemplepl/
https://fallentemple.bandcamp.com/

Autor: P.