VOID COLUMN – The Chasmic Death

Cassette, self-released, demo 2021
(English translation below)

Trzy utwory absolutnego mroku. Ależ to demo jest dobre!!! Ale po kolei. VOID COLUMN to świeży twór na międzynarodowej scenie Death / Doom Metalowej, pochodzący z Kanady. Nie ma określonej daty kiedy został powołany do życia, ale wnioskując z faktu, że jest to pierwsze demo zespołu i dodatkowo nagrane we wrześniu tego roku – owe początki nie mogą sięgać daleko wstecz. A może się mylę? Odłóżmy te zagadki na bok i przejdźmy do wpierdolu jakim jest „The Chasmic Death”.

Kanadyjski VOID COLUMN uderza konkretnie łącząc w sobie brzmienie HM2 wraz z jaskiniowo neandertalskimi wokalami. Połączenie to jest bardzo ciekawe, tym bardziej że całość jest mocno duszna i skomasowana. Przester lub efekt brzmienia a’la HM2 też nie jest do końca w pełni 'szwedzki’ na tyle na ile by się można było po takim określeniu spodziewać. Całość jest mocno wykrzywiona, groteskowa i uderza w zmysły słuchacza pełnym impetem. Death Metal pełen zgnilizny, posępności i potworności bezmiaru pustki, emocjonalno-duchowej próżni – tak można określić dźwięki zawarte na „The Chasmic Death”. Brud wylewający się z rzygających fetorem gitar niczym rozkopane groby ziejące pleśnią i wilgocią ziemi, wlewa się we wszystkie z możliwych zmysłów słuchacza, obezwładniając go. Do tego pojawiają się prymitywne sample klawiszy rodem z horroru i co do wykreowanej atmosfery przez VOID COLUMN nie mam żadnych pytań. Death Metal z jakim tu obcuję jest na wskroś ohydny, jaskiniowy, nawiedzony. Same aranże przykują ucho maniaków, a znajdziemy tu wszelakie z możliwych prędkości – od blastujących niemal przyspieszeń, przez środek po grobowe zwolnienia. Szkoda jedynie, że został tu użyty automat perkusyjny, ale szczerze – jest na tyle dobrze zmiksowany, że aż tak bardzo się to nie rzuca w ucho. No, może przy szybszych partiach przejścia na tomach to zdradzają i dźwięk werbla… Czekam na kolejne uderzenie!

(English version)

Three tracks of absolute darkness. Oh how good this demo is!!! VOID COLUMN is a fresh creation on the international Death / Doom Metal scene, coming from Canada. There is no specific date when the band was formed, but judging from the fact that this is their first demo and it was recorded in September this year – the beginnings cannot be far back. Or maybe I’m wrong? Let’s put these puzzles aside and move on to the fukker that is „The Chasmic Death”.

Canadian VOID COLUMN hits hard by combining HM2 sound with caveman-like neanderthal vocals. This combination is very interesting, especially that the whole thing is very sultry and complex. The distortion or sound effect a’la HM2 is not quite as 'Swedish’ as you might expect. The whole thing is very twisted, grotesque and hits the listener’s senses with full force. Death Metal full of rot, gloom and monstrosity, immensity of emptiness, emotional-spiritual vacuum – this is how you can describe sounds contained on „The Chasmic Death”. Dirt pouring out from guitars puking with fetor, like dug up tombs choking with mould and dampness of the ground, pours into all possible senses of a listener, overpowering him. Add to it primitive samples of horror movie-like keyboards and I have no questions about the atmosphere created by VOID COLUMN. Death Metal I’m dealing with here is thoroughly hideous, cave-like, haunted. The arrangements themselves will catch the ears of maniacs, and you will find here all possible speeds – from almost blasting accelerations, through the middle, to the grave slowdowns. It’s only a pity that a drum machine is used here, but honestly – it’s mixed well enough, that it doesn’t bother the ear so much. Well, maybe during faster parts the transitions on toms betray it and the snare drum sound… I’m waiting for the next lethal stroke!

Tracklist:
1. Cave Dwellers
2. Hallucinations (Into the Shallow Sleep)
3. Hollowed Out Graves

Band:
https://voidcolumn.bandcamp.com/

Autor: W.