PA VESH EN – Knife Ritual

Cassette, Iron Bonehead Prodcutions, demo 2017
(English translation below)

Kilka dni temu opublikowałem recenzję ‘Church of Bones’, pierwszego pełnego albumu Białoruskiego projektu (możecie ją przeczytać tutaj). Tym razem szperając wśród ton kaset, wygrzebałem macierzyste demo ‘Knife Ritual’ i to o nim powiemy sobie kilka słów. Debiutanckie demo PA VESH EN zostało wydane na kasecie przez Iron Bonehead Productions, label znany już chyba wszystkim za kolosalną robotę w podziemiu i wydawanie od lat konkretnych materiałów muzycznych na fizycznych nośnikach.

Dziewięć hymnów na 'Knife Ritual’ są nierozerwalne ze sobą. Dema i materiały takie jak to, są scalonymi muzycznie organizmami i wyciąganie pojedynczych utworów jest niemożliwe. Nie oznacza to rzecz jasna, że demo jest jednostajne lub jednym wielkim sonicznym chaosem. Szukałbym tu bardziej definicji muzycznej groteski, wspomnianego szaleństwa. Znajdziemy tu zmiany szybkości, słychać, że aranżacje nie są nastawione na bezrozumny napierdol. Jednakże, brzmienie mocno zniekształcone, piwniczne, dla sporej części będzie stanowić barierę nie do przebrnięcia. Black Metal w wykonaniu PA VESH EN to pełen ciemności, niepokoju, aury śmierci rytuał. Należy żałować, a może jednak nie, że zostanie zrozumiany przez wąskie grono odbiorców.

Ścieżka dźwiękowa tejże makabry jest silnie hipnotyzująca. Fantastyczna i odpychająca jednocześnie, fascynuje i przeraża. I można by się tu pokusić o stwierdzenie pewnego dysonansu muzycznego, ale forma Black Metalu Białorusina jest skrzętnie obrana, zdecydowana. To co dla jednych może tu się jawić jako sprzeczność, dla PA VESH EN jest nierozerwalnie powiązane. Połączenie chociażby piwnicznego brzmienia z dysharmoniami w riffach, obłąkane wokale, schowana w chaosie perkusja i dominująca ściana dźwięku całości. Z drugiej jednak strony, wszak nie od dziś wiadomo, że muzyka polega na kreowaniu atmosfery i przemycaniu tym samym w kierunku słuchacza emocji. A tych jest tu aż nader wiele.

‘Knife Ritual’ był wyjątkowo udanym debiutem. Black Metal w swojej czysto obłąkanej i morderczej formie, pełen śmierci i ukrytych widziadeł. Zmora za zmorą, zjawy i fantasmagorie wyłaniają się z muzyki PA VESH EN a ja chcę tylko więcej i więcej. Demo monstrum, upiorne i wypełnione wyziewami śmierci wymieszanymi z żałobną aura.

(English version)

A few days ago I published a review of 'Church of Bones’, the Belarusian project’s first full album (you can read it here). This time, sifting among tons of cassettes, I unearthed the first demo 'Knife Ritual’ and it’s about it that we’ll say a few words. PA VESH EN’s debut demo was released on cassette by Iron Bonehead Productions, a label already known, I think, to everyone for its colossal work in the underground and releasing definite musical material on physical mediums for years.

The Black Metal that the Belarusian offered us is, as with his subsequent releases, oppressive, heavily distorted, nebulous and at the same time evoking the intensity of a stormy blizzard. The debut consisted of nine tracks, short ones, two of which exceeded the length of four minutes at most. The whole closed in twenty-eight minutes and is exceptionally impressive. The intensity, which is one of the main elements here, was laced with a lot of sadness and melancholy. And just as the entire demo of 'Knife Ritual’ has a dimension of pure madness, when one listens to these sounds, one finds quite a lot of hidden and smuggled emotions beyond the overriding, primitive and untamed one.

The nine anthems on 'Knife Ritual’ are inseparable from each other. Demos and material such as this are musically fused organisms and pulling out individual tracks is impossible. This does not mean, of course, that the demos are unitary or one big sonic chaos. I would look here more for a definition of musical grotesqueness, the aforementioned madness. One can find changes of speed here, one can hear that the arrangements are not aimed at mindless onslaught. However, the heavily distorted, basement sound will be an impenetrable barrier for quite a few. Black Metal performed by PA VESH EN is a ritual full of darkness, anxiety, an aura of death. It is to be regretted, or perhaps not, that it will be understood by a narrow audience.

’Knife Ritual’ was an exceptionally successful debut. Black Metal in its purely deranged and murderous form, full of death and hidden visions. Bane after bane, phantoms and phantasmagorias emerge from PA VESH EN’s music and I only want more and more. A monster demo, eerie and filled with fumes of death mixed with a mournful aura.

Tracklist:
1. Chalice of Blood
2. I’ve Killed a Man
3. The Relentless Plague
4. The Black Perspective
5. Through the Labyrinth of Madness
6. Cremated Whore
7. Till Death to Us Above
8. Banished and Hanged
9. The Temple of the Lepers

Band:
none

Label:
http://www.ironbonehead.de/
https://www.instagram.com/ironboneheadproductions/
http://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/IronBoneheadProductions/

Autor: W.