WIZARDKEEP – Mystic Mysticism

Digital, Grime Stone Records, demo 2023
(English translation below)

Z nazwą WIZARDKEEP spotykam się po raz pierwszy i praktycznie niewiele można powiedzieć na temat tego duetu. Nie do końca wiadomo kiedy powstał, jednak pierwszy materiał demo ukazał się w 2022 roku, a kolejny w następnym. Wiadomo, że gitarzysta udziela się w kilku innych projektach, jednak nie będę ich tu wymieniał, bo również kompletnie nie znam twórczości tych kapel.

‘Mystic Mysticism’ to drugi materiał demo, który póki co, jest dostępny w cyfrowej wersji, a szkoda, bo z chęcią bym posłuchał jak to brzmi na taśmie… Tak jak już wspomniałem we wstępie, ta muzyka łączy ze sobą black metal i dungeon synth. Jest tu przewaga prostego metalu, któremu bardzo specyficznego klimatu dodają syntezatory, które równie dobrze sprawdziłyby się do ścieżki filmowej horrorów klasy B, do których rzecz jasna, mam wielki sentyment. Demo niestety nie jest zbyt długie. Zawiera tylko trzy utwory i trwa niewiele ponad dwanaście minut. Dźwięki wylewające się z głośników brzmią przyzwoicie, jednak ich charakter jest surowy, emanujący mrokiem. Momentami dynamika tej muzyki bardzo kojarzy mi się z wczesnymi dokonaniami Druadan Forest, jednak ten materiał to już zupełnie inna bajka. Gitary atakują mocnymi akordami, jednak nie można liczyć tu na bardziej skomplikowane kompozycje. Wszystko tu jest proste i świetne na swój sposób. Syntezatory dość często przejmują prowadzenie, generując melodię oraz klimat, który z jednej strony jest kiczowaty, ale z drugiej generuje sporą dawkę mroku i grozy. Perkusja zasługuje na uznanie. Doskonale jest słyszalna, ale też nie zagłusza reszty instrumentów. Świetnie podkręca klimat w szybszych tempach. Wokal, to nieco suchy, ale konkretny black metalowy skrzek. Świetnie słucha się całości i muszę przyznać, że trzy numery na ten materiał, to zdecydowanie za mało. Kto lubi chore klimaty dungeon synth połączone z black metalem, to niech się koniecznie zapozna z ‘Mystic Mysticism’.

(English version)

I am encountering the name WIZARDKEEP for the first time, and practically little can be said about this duo. It’s not entirely clear when it was formed, but the first demo material was released in 2022, and another in the following year. It is known that the guitarist contributes to several other projects, but I will not list them here, as I am also completely unfamiliar with the work of these bands.

’Mystic Mysticism’ is the second demo material, which, for the time being, is available in a digital version, which is a pity, because I would love to listen to how it sounds on tape… As I mentioned in the introduction, this music combines black metal and dungeon synth. There’s a preponderance of straightforward metal, which is given a very specific atmosphere by synths that would work just as well for a B-grade horror movie soundtrack, which, of course, I have a great fondness for. The demo, unfortunately, is not very long. It contains only three tracks and lasts just over twelve minutes. The sounds pouring out of the speakers sound decent, but their character is harsh, exuding darkness. At times the dynamics of this music reminds me very much of Druadan Forest’s early work, but this material is a completely different tale. The guitars attack with powerful chords, but you can’t count on more complex compositions here. Everything is simple and great in its own way. Synthesizers quite often take the lead, generating melody and atmosphere, which on the one hand is kitschy, but on the other generates a good dose of darkness and horror. The percussion deserves recognition. It is perfectly audible, but also does not drown out the rest of the instruments. It turns up the atmosphere brilliantly at faster tempos. The vocals, are a bit dry, but concrete black metal screeches. It’s great to listen to as a whole, and I have to admit that three numbers for this material is definitely not enough. Those who like sick atmosphere of dungeon synth combined with black metal, then be sure to get acquainted with 'Mystic Mysticism’.

Tracklist:
1. Cloak of the Clairvoyant
2. Mystic Cauldron Conjurer
3. Soulbinding Witchery

Band:
none

Label:
https://grimestone.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/grimestonerecords/

Autor: P.