DIONE – Cosmosphere

CD, Self-produced, EP 2023
(English translation)

Nie ma w sieci zbyt wielu informacji na temat pochodzącego ze Starogardu Gdańskiego, black metalowego projektu DIONE. Wiadome jest jednak, że za wszystkie kompozycje odpowiedzialny jest Krystian Łukaszewicz, znany również z Embarla Firgasto. Niebawem ma się ukazać debiutancki materiał EP, który w wersji CD jest limitowany do pięćdziesięciu kopii. Tak więc jeśli lubicie tak małe nakłady, to już warto się tym zainteresować. Póki co, biorę się za przedpremierowe odsłuchanie ‘Cosmosphere’.

Patrząc zarówno na tytuł tego krążka, jak i na utwory, można się domyślić, że przewodnią tematyką jest kosmos. To, co uderza w uszy od pierwszych chwil to niesamowicie klimatyczny black metal, który dosłownie okalecza zmysł słuchu zastosowanymi harmonijnymi i dysharmonijnymi riffami, które aż iskrzą, jak przy anihilacji. Na płycie znalazły się cztery utwory, które łącznie trwają przez jakieś dziewiętnaście minut. Pierwszy utwór atakuje agresją i szybkimi tempami, jednak dalej dochodzi do przełamania i słychać w materii muzycznej sporo melancholii. Nie da się ukryć, że kompozycje sięgają głęboko do korzeni depresyjnego black metalu, jednak tutaj kreuje się niesamowita atmosfera, która wciąga słuchacza w odwieczną otchłań, w której nie ma miejsca na nadzieję. Riffy poruszają się w charakterystycznym tremolo, jednak nic tu nie wydaje się proste, a dźwięki, które słychać brzmią bardzo oryginalnie i momentami kojarzą mi się z francuskim black metalem. Wrzucając tę płytę do odtwarzacza, nie wiedziałem czego się spodziewać, a jednak kompozycje gitarowe bardzo mocno przypadły mi do gustu, już od pierwszych brzmień. Bębny dodają bardzo dużo dynamiki, co jakby nieco ożywia to dzieło, ale i nadaje agresywnego tonu i bezwzględnego zimna. Fajne są te wszystkie przejścia na bębnach. Wokal jest gardłowy, bardzo chropowaty i niesie potężną dawkę zniszczenia, a przy tym jest obskurny i przesiąknięty złem. Po przesłuchaniu tego materiału, jestem zachwycony umiejętnościami Krystiana i mam nadzieję, że jego twórczość niebawem pójdzie o krok dalej.

(English version)

There is not much information on the web about the Starogard Gdanski-based black metal project DIONE. What is known, however, is that Krystian Lukaszewicz, also known for Embarla Firgasto, is responsible for all the compositions. The debut EP, which is limited to fifty copies on CD, is due out soon. So if you like such small print runs, it’s already worth your interest. For now, I’m taking a pre-release listen to 'Cosmosphere’.

Looking at both the title of this album and the tracks, one can guess that the guiding theme is the cosmos. What strikes the ears from the first moments is incredibly atmospheric black metal, which literally mutilates the sense of hearing with the harmonious and disharmonious riffs used, which sparkle to the point of annihilation. There are four tracks on the album, which together last for some nineteen minutes. The first track attacks with aggression and fast tempos, but further on there is a breakthrough and you can hear a lot of melancholy in the musical matter. There’s no denying that the compositions go deep into the roots of depressive black metal, but here an eerie atmosphere is created, which draws the listener into an eternal abyss in which there is no room for hope. The riffs move in a characteristic tremolo, but nothing here seems to be simple and the sounds you hear sound very original and at times remind me of French black metal. Throwing this album into the player, I didn’t know what to expect, and yet the guitar compositions appealed to me very strongly, right from the first sounds. The drums add a great deal of dynamics, which sort of livens up the piece a bit, but also gives an aggressive tone and a ruthless coldness. What’s cool are all the drum transitions. The vocals are throaty, very harsh and carry a powerful dose of destruction, while being obtuse and drenched in evil. After listening to this material, I’m delighted with Krystian’s skills and hope that his work will soon go a step further.

Tracklist:
1. Moon
2. Cosmological Fractals
3. From Obliteration to Macrocosm
4. Resonance Above the Unknown

Band:
https://dionebc.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/dionefb
https://www.youtube.com/channel/UCkKk7Qe1KUimCUS13KhpReQ

Autor: P.