FORTRESS OF THE OLDEN DAYS – The Eternal Hunt

Cassette, Worship Tapes, EP 2018
(English version below)

FORTRESS OF THE OLDEN DAYS to niemiecki projekt jednoosobowy parający się black metalem z dość mocnym naciskiem na atmosferę. Za wszystkim stoi STLPRT, który znany jest również z udziału w A BINDING SPIRIT, ÅS oraz ZALMOXIS. W dyskografii znalazło się pięć pozycji, w tym dwa albumy. Póki co, muzyka prezentuje się świetnie, więc należy wyczekiwać niecierpliwie kolejnych materiałów.

The Eternal Hunt to singiel, który ukazał się w 2018 roku w formie cyfrowej, by w rok później wyjść pod sztandarem Worship Tapes. Materiał ten trwa przez prawie dwadzieścia minut. Jak na jeden utwór, to ciężko o nim zapomnieć, bo przedstawia wartościową muzykę, która mocno zapada w pamięci. To czego możemy doświadczyć słuchając tego utworu to czysty psychodeliczny odlot, upajający hipnotyzującymi melodiami, z których ulewa się całe mnóstwo smutku i cierpienia. Muzyka ta jest utkana z tej samej materii, co niekończąca się otchłań, której ginie ostatni promień światła. Tempa nie są zbyt szybkie, ale bardzo miło się tego słucha. Materiał ten jest bardzo gęsty i mocno wypełniony dźwiękiem, przez co już od początku intensywnie wchłania się w umysł. Riffy gitar są zróżnicowane, od sekcji tremolo, po ciężkie uderzenia akordów. Do tego mamy tu oprócz przesterowanych, drażniących uszy riffów, gitarę na czystym kanale, co świetnie kontrastuje z całą resztą będącą swego rodzaju chaosem. Co do gitary basowej, to można by ją dać nieco głośniej, ale i tak świetnie spełnia swoją rolę. Bębny są niesamowicie nisko nastrojone, dając wrażenie piekielnej głębi, do tego te wszystkie świetne przejścia na garach sprawiają, że tylko chce się cały czas słuchać tego utworu. Wokal zaskakuje bardzo mocno sekcją chóralną, pełną pogłosu, ale nie takiego chamskiego, tylko wręcz mistycznego, który potrafi pobudzić wyobraźnię. Nie zabrakło również chropowatego wrzasku, który jest po prostu potężny i bardzo mroczny. Ta taśma, to solidny materiał, który z powodzeniem można słuchać przez cały pół dnia i się nie znudzi. Jeśli macie możliwość, by to gdzieś zdobyć, to śmiało bierzcie, bo nie będziecie żałować.

(English version)

FORTRESS OF THE OLDEN DAYS is a German one-man project dealing with black metal with quite a strong emphasis on atmosphere. Behind everything is STLPRT, who is also known for his participation in A BINDING SPIRIT, ÅS and ZALMOXIS. In the discography there are five positions, including two albums. So far, the music looks great, so we should look forward to the next materials.

The Eternal Hunt is a single that was released digitally in 2018, only to come out a year later under the Worship Tapes banner. This material runs for nearly twenty minutes. For a single track, it’s hard to forget, as it presents worthwhile music that sits firmly in the memory. What we can experience while listening to this track is pure psychedelic departure, intoxicating with hypnotic melodies, from which a whole lot of sorrow and suffering is pouring down. The music is woven from the same matter as the endless abyss, whose last ray of light is dying. The tempos are not very fast, but it is very pleasant to listen to. The material is very dense and heavily filled with sound, making it intensely absorbing in the mind right from the start. Guitar riffs are varied, from tremolo sections to heavy chord hits. What is more, apart from distorted, ear-irritating riffs, we have here a guitar on a clean channel, which contrasts well with the rest being a kind of chaos. As for the bass guitar, it could be played a bit louder, but it still serves its purpose very well. The drums are incredibly low-tuned, giving the impression of infernal depth, plus all those great passages on the guitars make you want to listen to this track all the time. The vocal surprises very much with the choral section, full of reverberation, but not so bad, almost mystical, which can stimulate the imagination. There is also a harsh scream that is simply powerful and very dark. This tape, is solid material that you can successfully listen to throughout half a day and you will not get bored. If you have a chance to get it somewhere, go ahead and get it, because you won’t regret it.

Tracklist:
1. The Eternal Hunt

Band:
https://fortressoftheoldendays.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/worshiptapes/
https://worshiptapes.de.tl/

Autor: P.