GNIPAHÅLAN / EVILFEAST – Storm av rå nordisk dödskonst del. II / Black Witchcraft over Carpathia

CD / vinyl, Amor Fati Productions, split 2021
(English translation below)

EVILFEAST nie potrzebuje introdukcji. Na poprzednim splicie z UUNTAR z 2020 roku zaprezenotowano wysokiej klasy Atmospheric Black Metal, a rok później ukazał się kolejny – tym razem ze szwedzkim projektem GNIPAHÅLAN. Może i szału nie będzie pod względem ilości utworów, ale zapewniam, że ten materiał krótko nie trwa. Co do GNIPAHÅLAN – jest to dwuosobowy zespół ze Szwecji, który zaistniał wraz z pierwszymi wydawnictwami w 2014 roku. W dyskografii posiada jedenaście pozycji i w tym jeden album. Muzycy udzielają się również w wielu innych zespołach, a jak lubicie surowe i atmosferyczne brzmienia, to pewnie wystarczy Wam nazwa BEKËTH NEXËHMÜ w której udziela się Swartadauþuz. Tyle we wstępie, przejdźmy zatem do recenzji.

Storm av rå Nordisk Dödskonst del. II / Black Witchcraft over Carpathia to split, który został wypluty na światło dzienne dzięki Amor Fati Productions, a jak wspomniałem we wstępie nie jest jakoś szczególnie bogaty w utwory, ponieważ każdy z projektów nagrał tu po jednym numerze. Jednak długość całego materiału wynosi prawie trzydzieści cztery minuty. Początek należy do GNIPAHÅLAN i od początku jest mrocznie i czuć chłodem. Jest również surowo, ale nie można nic złego zarzucić produkcji muzycznej. Słychać doskonale wszystkie instrumenty, a efekty zmian stereofonicznych sprawiają przyjemność ze słuchania. Pomijając te pozytywne strony, to w tym utworze przewija się mnóstwo niepokoju podlanego wyniosłą, zimną atmosferą. Riffy gitar dominują w sekcji tremolo sięgając korzeniami do wczesnych la dziewięćdziesiątych, w których to black metal sięgał szczytu popularności (chociaż nie zawsze ze względu na muzykę) Pod koniec utworu pojawiają się też klawisze, które wychodzą na pierwszy plan, dopełniając atmosferyczne brzmienie. Bębny są bardzo wyraziste, niczym bijące serce dzikiego stwora. Głębokie brzmienie niemal hipnotyzuje i uzależnia od siebie. Wokal dopełnia swą obskurnością te dźwięki. Jest to black metalowy skrzek, bardzo gardłowy i zapadający w pamięć. ale potrafi zaskoczyć też czystymi partiami. Co do utworu EVILFEAST to nie mam wątpliwości, że bardzo pasuje mi on pod album Lost Horizons of Wisdom i to mi się właśnie podoba, bo akurat ten krążek zawsze lubiłem i do dzisiaj wracam do niego. Początek utworu jest agresywny i czuć tu srogą zimą z temperaturą znacznie poniżej zera. Zmiany tempa skaczą między średnimi, a wolnymi prędkościami, co bardzo dobrze służy dynamice, jak i samemu brzmieniu. Riffy gitar utrzymane są zarówno w sekcji tremolo jak i rytmicznej, gdzie akordy są niczym mocne uderzenia w głowę żelaznym toporem. Melodie tworzą się jakby same i chociaż można się upatrywać podobieństw do kapel, które rozpalały gatunek jakim jest black metal, to EVILFEAST wypracował swoje własne brzmienie, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Klawisze są bardzo silnym nośnikiem dla melodii. Gdy riffy gitar niosą agresję, to syntezatory przynoszą zimno i piękno pierwotnej natury, ale niosą również sporą dawkę melancholii i mistycznej ekspresji. Wokal – jak to w poprzednich dokonaniach projektu – bardzo wyrazisty, skrzekliwy i również rozpoznawalny, tak jak i muzyka. Czuć w nim nieprzenikniony mrok wypełniony zimnem. Pomimo tego, że jest skrzekliwy i dość obskurny, to niesie melodię, przez co jest przyswajalny i raczej bez trudu wpada w ucho. Nie muszę chyba na sam koniec dodawać, że jeśli Atmospheric Black Metal jest gatunkiem muzyki który stawiacie na piedestale, tak ten split jest zdecydowanie dla was. Chociaż podejrzewam, że zapewne większość z was już go ma w swojej kolekcji.

(English version)

EVILFEAST needs no introduction. The previous split with UUNTAR from 2020 showcased high-end Atmospheric Black Metal, and a year later another one was released – this time with Swedish project GNIPAHÅLAN. It may not be a frenzy in terms of the number of songs, but I assure you that this material does not last short. As for GNIPAHÅLAN – this is a two-member band from Sweden, which came into existence with its first releases in 2014. It has eleven items in its discography, including one album. The musicians also contribute to a number of other bands, and if you like raw and atmospheric sounds, the name BEKËTH NEXËHMÜ in which Swartadauþuz contributes is probably enough for you. So much for the introduction, so let’s move on to the review.

Storm av rå Nordisk Dödskonst del. II / Black Witchcraft over Carpathia is a split that has been spit out to the light of day thanks to Amor Fati Productions, and as I mentioned in the introduction it is somehow not particularly rich in tracks, as each of the projects recorded only one. However, the length of the whole material is almost thirty four minutes. The beginning belongs to GNIPAHÅLAN and from the very beginning it is dark and feels cold. It’s also raw, but you can’t accuse the music production of anything wrong. You can hear all the instruments perfectly and the effects of stereophonic changes make it a pleasure to listen to. Apart from those positive aspects, there is a lot of anxiety in this track, which is watered with a noble, cold atmosphere. Guitar riffs dominate the tremolo section, reaching back to the early nineties, when black metal was reaching its peak of popularity (although not always because of the music). The drums are very expressive, like the beating heart of a wild creature. The deep sound is almost hypnotic and addictive. The vocals complement these sounds with their edginess. It is a black metal screech, very throaty and memorable. but it can also surprise with clean parts. As for the song EVILFEAST, I have no doubt that it fits very well to the album Lost Horizons of Wisdom and that’s what I find interesting, because I always liked this album and I keep coming back to it. The beginning of the track is aggressive and feels like a harsh winter with temperatures far below zero. The tempo changes jump between medium and slow speeds, which serves the dynamics as well as the sound itself very well. Guitar riffs are maintained in both tremolo and rhythm section, where chords are like strong blows on the head with an iron axe. The melodies seem to create themselves and although there are some similarities to the bands that ignited the genre that is black metal, EVILFEAST have developed their own sound that cannot be confused with any other. Keyboards are a very strong carrier for melodies. While guitar riffs bring aggression, synths bring coldness and beauty of primeval nature, but also a large dose of melancholy and mystic expression. Vocals – as in the previous achievements of the project – are very expressive, shrill and also recognizable, just like the music. It feels impenetrable darkness filled with cold. Despite the fact that it is noisy and rather obscure, it carries a melody, which makes it digestible and easy on the ear. I probably don’t need to add at the very end that if Atmospheric Black Metal is a genre of music you put on a pedestal, then this split is definitely for you. Although I suspect that probably most of you already have it in your collection.

Tracklist:
1. Gnipahålan – Storm av rå Nordisk Dödskonst del. II
2. Evilfeast – Black Witchcraft over Carpathia

Bands:
https://mysticismproductions.bandcamp.com/album/gnipah-lan
https://evilfeast.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Evilfeast-148139598691735/

Label:
https://shop.amor-fati-productions.de/
https://www.facebook.com/amorfatiprod
https://amorfatiproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/amorfatiproductions/

Autor: P.