TAPIAS DE PILATOS – Cementerio de excomulgados

Tape / CD, Death Defier Productions / Bestial Burst / Planetary King Records, album 2022
(English translation below)

Wczytując się w garść informacji o kolumbijskim, black metalowym projekcie, bardzo zaskoczyło mnie to, że istnieje on od 1995 roku. Pierwszy materiał demo zarejestrowano w cztery lata później, a co jeszcze dziwniejsze, to ujrzał on światło dzienne dopiero w 2019 roku. Prócz wspomnianego demo, w 2022 roku ukazał się album ‘Cementerio de excomulgados’ oraz split z Amock. Pomimo już słusznego stażu na scenie, to nie miałem okazji usłyszeć jakoś szerzej o TAPIAS DE PILATOS, tym bardziej jestem ciekawy zawartości debiutanckiego albumu.

Pierwsze dźwięki jakie napływają z głośników ociekają brudnym, nieco obskurnym black metalem, ale z całkiem przyzwoitą produkcją. Może nie do końca ta muzyka trafia w mój gust, ale też mnie nie odpycha swoją twórczością. Liczyłem na mocniejsze doznania. Na album składa się osiem utworów, o łącznym czasie trwania przekraczającym trzydzieści pięć minut. Co do riffów gitar to kreują one sporo prostych melodii, ale nie brakuje im dynamiki. Fajnie brzmią partie solowe z piszczącymi flażoletami, co nieco podkreśla agresywniejszy charakter tego dzieła. Szkoda, że ścieżki gitar są nieco schowane w tle, przez które przebija się perkusja, która świetnie wybija rytm w szybszych tempach, wprowadzając nieco chaosu do tego materiału. Gitara basowa jest wyraźna i dodaje mroczniejszego brzmienia swoimi niskim tonami. Momentami nieco dudniąca, ale w niczym to nie przeszkadza. Za to wokal nieco przypomina mi ten pozbawiony emocji i melodii, który kojarzę z dokonań Inquisition. Akurat barwa głosu idealnie jest wpasowana w muzykę i zastosowanie bardziej skrzekliwych wokali nie miałoby tu sensu. ‘Cementerio de excomulgados’ może i nie jest genialnym albumem, ale warto posiedzieć nad tą muzyką i śledzić jej rozwój. Czas spędzony przy tym materiale nie będzie stracony.

(English version)

Reading through a handful of information about the Colombian black metal project, I was very surprised to learn that it has existed since 1995. The first demo material was recorded four years later, and even more surprisingly, it only saw the light of day in 2019. In addition to the aforementioned demo, the album 'Cementerio de excomulgados’ and a split with Amock were released in 2022. Despite already having a rightful seniority on the scene, I haven’t had the opportunity to hear somehow more widely about TAPIAS DE PILATOS, which makes me all the more curious about the contents of the debut album.

The first sounds that come from the speakers drip with dirty, somewhat obtuse black metal, but with a pretty decent production. Maybe this music doesn’t quite hit my taste, but it doesn’t repulse me with its output either. I was hoping for a stronger experience. The album consists of eight tracks, with a total duration of more than thirty-five minutes. As for the guitar riffs, they create a lot of simple melodies, but they do not lack dynamics. The solo parts with squealing flageolets sound cool, which somewhat emphasizes the more aggressive character of this work. It’s a pity that the guitar tracks are somewhat hidden in the background, through which the drums break through, which are great at pounding out the rhythm at faster tempos, bringing a bit of chaos to this material. The bass guitar is prominent and adds to the darker sound with its low notes. At times it rumbles a bit, but it doesn’t interfere with anything. On the other hand, the vocals remind me a bit of those devoid of emotion and melody, which I associate with the achievements of Inquisition. Just the timbre of the voice fits perfectly into the music and the use of more screamy vocals would not make sense here. 'Cementerio de excomulgados’ may not be a brilliant album, but the music is worth sitting through and following. Time spent with this material will not be lost.

Tracklist:
1. Tapias de pilatos
2. Cristo mutilado
3. Semillas del mal
4. Errante
5. Fe negra manos muertas
6. La laguna de los muertos
7. Moribundo
8. Navidad negra

Band:
https://www.facebook.com/tapiasdepilatos/
https://tapiasdepilatos.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/deathdefierproductions
https://deathdefierproductions.bandcamp.com/
http://www.bestialburst.com/
https://www.facebook.com/bestialburst
https://www.facebook.com/PlanetaryKing
https://planetarykingrecords.bandcamp.com/
https://planetarykingrecords.bigcartel.com/

Autor: P.