PRAGNAVIT – Paústaraga

CD, Werewolf Promotion, album 2022
(English translation below)

Przyznam, że mimo znajomości dość sporej liczby białoruskich zespołów i projektów, to jeżeli chodzi o PRAGNAVIT, jest to moje pierwsze spotkanie z jego twórczością. Aż wstyd się do tego przyznawać, bo z tego, co wyczytałem w sieci, to jest to jedna z najstarszych formacji z Białorusi, która została powołana do życia w 1996 roku. Za projekt ten odpowiedzialny jest Voist, legenda podziemia, który znany jest również z udziału w Udumbal i Noluntas. Po wydaniu pierwszych dwóch materiałów, PRAGNAVIT na wiele lat pozostał w stanie hibernacji, by 2007 roku powrócić z nowym materiałem, oscylującym wokół etnicznego dark ambientu.

‘Paústaraga’, to bardzo ładnie wydany album i chociaż nie jest to muzyka metalowa, to wraz z dźwiękami niesie podobne emocje, dzięki którym można odbyć podróż w odległe lata, pozbawione chrześcijańskiej zarazy. Na krążku znalazło się dziesięć utworów, których łączy czas trwania wynosi blisko siedemdziesiąt sześć minut. Materia muzyczna bardzo mocno kojarzy się z tradycyjnym folkiem. Jednakże, utwory wnoszą już bardziej nowoczesne brzmienia, kojarzące się z muzyką elektroniczną, która zdecydowanie ochładza ciepłą atmosferę stworzoną dzięki etnicznym instrumentom. Jest to duży plus, który potrafi bardzo zaskoczyć swym brzmieniem. Do tego wszystkiego produkcja stoi na wysokim poziomie, co sprawia, że ma się wrażenie, jakby grano te dźwięki na żywo. Przyłożono się do ścieżek wokalnych, które momentami brzmią bardzo mistycznie, jakby były częścią jakiegoś zapomnianego rytuału. Oprócz męskiego głosu w specyficznych niskich tonach, usłyszymy tu również kobiece wokale, które za sprawą swojej delikatności, niosą melodię, która kojarzy się z dawnymi wiekami. Co do instrumentów, to usłyszymy tu klawisze, oraz rodzime białoruskie instrumenty akustyczne – dudy (które są dość dominującym instrumentem), surma, sopiłka, drymba i wiele innych. Potężnie brzmiące bębny dodają temu dziełu mocy i ognia. Dzieło to, na pewno nie trafi do każdego fana cięższych brzmień, ale jeżeli jesteś otwarty na akustyczną muzykę, to koniecznie sięgnij po ten album.

(English version)

I’ll admit that despite knowing quite a number of Belarusian bands and projects, when it comes to PRAGNAVIT, this is my first encounter with its work. I’m ashamed to admit this, because from what I’ve read online, this is one of the oldest bands from Belarus, having been formed in 1996. Voist, an underground legend who is also known for his participation in Udumbal and Noluntas, is responsible for this project. After releasing their first two materials, PRAGNAVIT went into hibernation for many years, only to return in 2007 with new material, oscillating around ethnic dark ambient.

’Paústaraga’, is a very nicely produced album, and although it’s not metal music, it carries similar emotions along with the sounds, allowing one to take a trip to distant years, devoid of Christian blight. There are ten tracks on the album, whose combined duration is nearly seventy-six minutes. The musical matter is very much associated with traditional folk. However, the tracks already bring more modern sounds, associated with electronic music, which definitely cools down the warm atmosphere created by ethnic instruments. This is a big plus, which can be very surprising with its sound. On top of all this, the production stands at a high level, which makes it feel as if these sounds were played live. They have applied themselves to the vocal tracks, which at times sound very mystical, as if they were part of some forgotten ritual. In addition to the male voice in specific low notes, we’ll also hear female vocals here, which, with their delicacy, carry a melody that is reminiscent of past ages. As for instruments, we’ll hear keyboards here, and native Belarusian acoustic instruments – bagpipes (which are quite a dominant instrument), surma, sopilka, drymba and many others. Powerful sounding drums add power and fire to this work. This work, for sure, will not appeal to every fan of heavier sounds, but if you are open to acoustic music, be sure to reach for this album.

Tracklist:
1. Agareha Biełaj Zhrai
2. Źviaruna – Miadziejna
3. Popieł Atłohi
4. Pałajučy Vyraj
5. Abałon Spradviečnaha Zmroku
6. Viecha Šału
7. Viš Biazdońnia
8. Žoran Piakielnaha Kovala
9. Ragswaldniks
10. Paústaraga

Band:
https://www.facebook.com/pragnavit/

Label:
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/

Autor: P.