WHITE WEREWOLF – Si Vis Pacem, Para Bellum

CD, Werewolf Promotion, album 2022
(English translation below)

WHITE WEREWOLF to zespół, o którym zrobiło się głośno w 2022 roku, gdy ukazał się jego debiutancki album pod skrzydłami Werewolf Promotion. Kto stoi za kreowaniem muzyki w tej kapeli owiane jest tajemnicą. Nie trudno się jednak domyślić, że twórczość WHITE WEREWOLF wpisuje się w kanon black metalu z mocnym naciskiem na NSBM. To oczywiście nie jest muzyka dla każdego. Ta muzyka ma nieść cierpienie i zło; i robi to z lodowatą perfekcją. Niestety w sieci oraz we wkładce płyty nie ma zbyt wiele informacji na temat tego nieświętego tworu, zatem przejdźmy do poniższej recenzji.

‘Si Vis Pacem, Para Bellum’ to konkretny strzał, który ukazał się dzięki wrocławskiej wytwórni Werewolf Promotion. Ta muzyka to pogarda dla wszelkich religii monoteistycznych, kolejny bicz wymierzony w oblicze judeo-chrześcijańskiego boga. Na krążku znajdziemy dziewięć utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym blisko trzydzieści dwie minuty. Ta muzyka pozbawiona jest trywialnych melodii. Tu nie spotka Cię nic miłego. Zróżnicowane tempa, surowe brzmienie i jad sączący się z głośników, który zatruje Twój umysł, to przepis na black metal, który opiera się modnemu graniu. To przede wszystkim muzyka prezentująca postawę wojenną, przepełnioną wściekłością i buntem przeciw poglądom, które na siłę che się wcisnąć. Pośród kompozycji da się wyczuć odrobinę melancholii, co w bardzo przyzwoity sposób przechodzi w atmosferyczne brzmienie. Dźwięki gitar są gęste i ciężkie, a riffy wchodząc w tremolo kreują melodię, która na długo zapadnie w pamięci. Nie brakuje tu również ciężkich akordów, co sprawia że kompozycje szybko się nie znudzą. Bas dudni na tym materiale, przyciągając swoją niepowtarzalną głębią. Momentami pojawiają się klawisze, które również nie prezentują cukierkowych melodii, uwielbianych masy. Ten element zdecydowanie podkreśla atmosferyczne zapędy, co zresztą bardzo mi się podoba. Perkusja ma brudne i delikatnie stłumione brzmienie, co idealnie pasuje do charakteru tej muzyki. Wokal jest chropowaty i mam wrażenie jakby gardło zalewała gęsta krew podczas wykrzykiwania tekstu. 'Si Vis Pacem, Para Bellum’ to album agresywny, ale i przyciągający słuchacza. Mam ciągle wrażenie, że jest zbyt krótki, przez co muszę co chwilę wciskać przycisk ‘play’, by kolejny raz zanurzyć się w tej dźwiękowej otchłani.

(English version)

WHITE WEREWOLF is a band that became infamous in 2022, when its debut album was released under the wing of Werewolf Promotion. Who is behind the creation of music in this band is shrouded in mystery. Nevertheless, it is not difficult to guess that WHITE WEREWOLF’s work fits into the canon of black metal with a strong emphasis on NSBM. This is obviously not music for everyone. This music is meant to carry suffering and evil; and it does so with icy perfection. Unfortunately, there is not much information about this unholy creation on the web and in the album insert, so let’s get to the review below.

’Si Vis Pacem, Para Bellum’ is a definite hit, released thanks to Werewolf Promotion, a Wroclaw-based label. This music is contempt for all monotheistic religions, another whip aimed at the face of the Judeo-Christian god. The album features nine tracks with a total duration of nearly thirty-two minutes. This music is devoid of trite melodies. Nothing pleasant will befall you here. Varied tempos, raw sound and venom oozing from the speakers that will poison your mind is a recipe for black metal that resists fashionable playing. Above all, it’s music that presents a warlike attitude, filled with rage and rebellion against the views that are forced upon you by all means. Amidst the compositions one can sense a touch of melancholy, which is transformed into an atmospheric sound in a very decent way. Guitar sounds are thick and heavy, and riffs entering tremolo create a melody that will long be remembered. There is also no shortage of heavy chords, which means that the compositions do not get boring quickly. The bass rumbles on this material, attracting with its unique depth. At times there are keyboards, which also do not present candy melodies, loved by the masses. This element definitely emphasizes the atmospheric inclinations, which I really like. The drums have a dirty and gently muffled sound, which perfectly suits the character of this music. The vocals are harsh and I feel as if my throat is flooded with thick blood while shouting the lyrics. 'Si Vis Pacem, Para Bellum’ is an aggressive yet compelling album for the listener. I still have the impression that it’s too short, which makes me have to press the 'play’ button every now and then to dive into this sonic abyss once again.

Tracklist:
1. Intro
2. Twierdza Europa
3. O.R.K.Ż.B.
4. Si Vis Pacem, Para Bellum
5. Noc i mgła
6. Biały wilkołak
7. Nienawiść
8. 35 (Droga bez odwrotu)
9. Outro

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/
https://werewolf-webshop.pl/

Autor: P.