DOOMSTER REICH – Blessed Beyond Morality

CD / tape, Old Temple, album 2022
(English translation below)

DOOMSTER REICH to kapela, która para się psychodelicznym doom metalem i na swoim koncie ma już cztery albumy i dwie EP-ki. Powstała w 2012 roku, a w jej szeregach jest czterech muzyków, którzy znani są z udziału w takich kapelach, jak: Deep Desolation, Skald Of Morgoth, Architect Of Disase czy Maggoth. ‘Blessed Beyond Morality’ to ich najnowsze dzieło, które od poprzedniego materiału dzieli cztery lata. Sprawdźmy zatem, co dzieje się na ostatnim albumie tej łódzkiej grupy.

Długo przyszło nam czekać na nowy materiał DOOMSTER REICH, ale warto było, bo na krążku mamy nagrane pięć utworów, o łącznym czasie mocno przekraczającym pięćdziesiąt osiem minut. Muzyka jaka dobywa się z głośników, to – jak już we wstępie wspomniałem – psychodeliczny doom metal, z charakterystycznymi wolnymi tempami. Oczywiście nie brakuje tu kilku przyspieszeń rytmu, co zwiększa dynamikę i sprawia, że materia muzyczna nie jest nudna, przeciętna. Tu ciągle coś się dzieje. Z jednej strony kompozycje hipnotyzują swoim brzmieniem, az drugiej potrafią sprawić, że puls zaczyna przyspieszać i nawet noga zaczyna mimowolnie tupać o podłogę w rytm usłyszanych dźwięków. Na tym materiale dominuje gitara basowa, która niskimi tonami wypełnia całą przestrzeń, zagęszczając ją do maksimum. Riffy gitar chociaż nieco w tyle, to bardzo kontrastują z basem, gdyż generują o wiele wyższe tony, dzięki czemu muzyka nabiera alchemicznej, nieco hipnotyzującej struktury. Jest też kilka fajnych solówek, które nie jednemu maniakowi cięższych brzmień przypadną do gustu. Perkusja świetnie odnajduje się w wolnych tempach, jej głębia niemal miażdży swoim brzmieniem, a przejścia na bębnach sprawiają, że chce się tego słuchać w nieskończoność, jakby same dźwięki uzależniały od siebie. Wokal początkowo jakoś mi ciężko wchodził, jednak po kilku odsłuchaniach w końcu zaskoczyłem i wszystko zaczęło do siebie pasować. Nie ma tu niskich growlingów, a głos jest czysty z lekkim, nieco chropowatym brzmieniem. Jeśli lubicie wolne psychodeliczne dźwięki, które potrafią hipnotyzować, to koniecznie zapoznajcie się z tym albumem.

(English version)

DOOMSTER REICH is a band that pairs with psychedelic doom metal and already has four albums and two EPs to its credit. Formed in 2012, it features four musicians who are known for their participation in bands such as Deep Desolation, Skald Of Morgoth, Architect Of Disase and Maggoth. 'Blessed Beyond Morality’ is their latest work, which is four years away from their previous material. So let’s check out the latest album from this Lodz-based group.

It took us a long time to wait for DOOMSTER REICH’s new material, but it was worth it, because on the album we have recorded five tracks, with a total time of well over fifty-eight minutes. The music that comes out of the speakers is – as I mentioned in the introduction – psychedelic doom metal, with characteristic slow tempos. Of course, there is no shortage of several accelerations of the rhythm, which increases the dynamics and ensures that the musical matter is not boring, average. There is constantly something going on here. On the one hand, the compositions mesmerize with their sound, and on the other hand they can make the pulse begin to accelerate and even the leg begins to involuntarily stomp on the floor in rhythm with the sounds heard. This material is dominated by the bass guitar, which with its low tones fills the entire space, thickening it to the maximum. The guitar riffs, although slightly behind, contrast greatly with the bass, as they generate much higher tones, giving the music an alchemical, somewhat hypnotic structure. There are also some cool solos, which will appeal to more than a few heavier sound maniacs. The drums are great at slow tempos, their depth almost crushing with their sound, and the drum transitions make you want to listen to it over and over again, as if the sounds themselves were addictive. The vocals somehow came in hard for me at first, nevertheless, after a few listens I finally surprised and everything started to fit together. There are no low growls, and the voice is clean with a light, slightly harsh sound. If you like slow psychedelic sounds that can hypnotize you, be sure to check out this album.

Tracklist:
1. Discover Self-Love
2. Spleen Lxxix
3. Wish You Weren’t Here
4. Rape!
5. Dachau Blues

Band:
https://www.facebook.com/doomsterreich
https://doomster-reich.bandcamp.com/

Label:
http://www.oldtemple.com/
https://oldtemple.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/oldtemplelabel
https://www.instagram.com/old_temple_official/

Autor: P.