THRONEUM – Deathmass of the Gravedancer

CD / vinyl / tape, Displeased Records / Hells Headbangers Records / Old Temple, album 2007 / 2022
(English translation below)

Old Temple w drugiej połowie 2022 roku wystawił ciężkie działa pod postacią wznowienia albumu THRONEUM z 2007 roku ‘Deathmass of the Gravedancer’. Trzeba przyznać, że ponowne wydanie tego materiału, to był strzał w dziesiątkę, bo brakowało mi tych konkretnych dźwięków w kolekcji. Na albumie skład przedstawia się następująco: Maras (gitara, bas, wokal), Thermonuclear Philosopher (perkusja), The Great Executor (gitara, wokal). Krążek ten wznawiany jest nie pierwszy raz i wcale mnie nie dziwi, że jest zapotrzebowanie na niego, bo muzyka, która prezentuje się na tej płycie to jest konkretny wpierdol bez brania jeńców.

THRONEUM to zespół kultowy nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a ich muzyka od początku, do ostatnich wydawnictw jest szczera i trzyma wysoki poziom. Dzięki wspomnianej we wstępie rodzimej Old Temple mieliśmy niedawno okazję wrócić do już nieco odległej przeszłości, bo do 2007 roku, a właściwie do albumu wydanego w tym czasie. Na krążku umieszczono dziewięć utworów – w tym dwa covery (Imperator i Pandemonium) oraz utwór instrumentalny zamykający album. Czas trwania tego materiału przekracza trzydzieści jeden minut. Muzyka, która wylewa się z głośników to oldschoolowy death metal. Tu muzyka sprawia, że atmosfera staje się niezwykle duszna i gęsta. Niskie tony przypominają walec, który bez litości miażdży ludzkie ciała. Ścieżki gitar są dość mocno stonowane, dzięki czemu dominuje gitara basowa, jednak i tak można liczyć tu na zabójcze, szybkie riffy i chore solówki, które wwiercają się w mózg niczym robak w gnijące truchło. Perkusja jest jak wezwanie do rozpoczęcia wojny. Tu nie ma żadnej litości, nawet gdy dochodzi do zwolnień tempa. Te kompozycje to nie jest muzyka zrobiona dla mody. Ta muzyka jest nieśmiertelna i wciąż aktualna, a ten album w perfekcyjny sposób to udowadnia. Wokal jest kurewsko wściekły i ocieka złem. Wykrzyczane teksty są jak uderzenie postrzępionym ostrzem. Chociaż wokal jest niski, mocno gardłowy, to jednak w pełni zrozumiały, co jest wielkim plusem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego krążka i od wczoraj co chwilę włączam ponowne odtwarzanie. Jeśli jeszcze nie macie, to koniecznie musicie go zdobyć.

(English version)

Old Temple put out heavy guns in the second half of 2022 in the form of a reissue of THRONEUM’s 2007 album 'Deathmass of the Gravedancer’. It must be admitted that the re-release of this material, was a shot in a bull’s eye, as I was missing these definite sounds in the collection. On the album, the lineup is as follows: Maras (guitar, bass, vocals), Thermonuclear Philosopher (drums), The Great Executor (guitar, vocals). This disc is being reissued not for the first time, and I’m not at all surprised that there is a demand for it, because the music that presents itself on this album is a definite thrashing without taking prisoners.

THRONEUM is a cult band not only in Poland, but also in the world and their music from the beginning, to the latest releases is sincere and keeps a high level. Thanks to the native Old Temple, mentioned in the introduction, we recently had the opportunity to go back to the already somewhat distant past, to 2007, to be exact, to an album released at that time. The album features nine tracks – including two covers (Imperator and Pandemonium) and an instrumental track that closes the album. The duration of this material exceeds thirty-one minutes. The music that pours out of the speakers is old-school death metal. Here the music makes the atmosphere extremely sultry and dense. The low tones resemble a steamroller that crushes human bodies without mercy. The guitar tracks are quite subdued, making the bass guitar dominant, nevertheless, you can still count on deadly, fast riffs and sick solos here, which drill into the brain like a worm into a rotting carcass. The drums are like a call to war. There is no mercy here, even when it comes to slowing down the tempo. These compositions are not music made for fashion. This music is immortal and still relevant, and this album proves it in a perfect way. The vocals are furious and dripping with evil. The shouted lyrics are like being hit with a jagged blade. Although the vocals are low and heavily throaty, they are nevertheless fully intelligible, which is a great plus. I’m very impressed with this disc and have been turning on the replay every now and then since yesterday. If you don’t already have it, you absolutely must get it.

Tracklist:
1. The Witnesses
2. No One Fears the Union
3. Rotten to the Core
4. Order of Destruction
5. Baptism of Fire
6. Thou Deepest One
7. Necronomicon (Imperator cover)
8. Memories (Pandemonium cover)
9. Outro

Band:
https://www.facebook.com/ThroneumOfficial/
https://throneumofficial.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/displeasedrecords/
https://www.facebook.com/hellsheadbangers
https://hellsheadbangers.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/hellsheadbangers/
https://shop-hellsheadbangers.com/
http://www.oldtemple.com/
https://www.facebook.com/oldtemplelabel
https://oldtemple.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/old_temple_official/

Autor: W.