PRAWIA – Bogom i Przodkom

CD, Werewolf Promotion, album 2022
(English translation below)

Ciężko jest mi pisać o takich płytach jak debiutancki album PRAWIA, nawet nie z tego względu, że można znaleźć jedynie odrobinę informacji na temat tej formacji, ale przede wszystkim dla tego, że muzyka nie wchodzi w kanon metalu. Jednak swoją postawą i atmosferą jest mi bardzo bliska. Chociaż materia muzyczna określana jest jako ambient, to jednak jej klimat również można zaszufladkować w neo folkowe brzmienie. Oprócz omawianego tu albumu, kojarzę również materiał kompilacyjny z udziałem takich zespołów jak GRAVELAND, WOJNAR, czy SALTUS, a krążek ten nosi tytuł ‘Polska Scena – Braciom Z Ukrainy = Polish Scene – For The Brothers From Ukraine’.

‘Bogom i Przodkom’ to dla mnie zaskakujący album. Przed wciśnięciem płyty do odtwarzacza, spodziewałem się pogańskiego metalu. Nic bardziej mylnego, bo dźwięki, które popłynęły z głośników nie posiadają przesterowanych gitar i oscylują raczej wokół wolnych, bardzo klimatycznych temp. Teksty utworów traktują o słowiańskich wierzeniach i mocno zagłębiają się w mitologię i tradycję przodków. Poruszają one moc żywiołów i odnoszą się do bogów, których imiona próbowano zetrzeć z kart historii. Chociaż muzykę można określić jako mocno akustyczną, to jednak drzemie w niej ogień, otoczony mrokiem nocy. Czuć w tym ducha dawnych czasów, ale również przez to, że słychać tu gitarę akustyczną i elektryczną na czystym kanale, to jest w tych dźwiękach coś bardzo świeżego. Muzyka wyróżnia się też bardzo dobrą produkcją, bo słuchając tego materiału mam wrażenie jakbym siedział przy wielkim ognisku, a muzyka była grana na żywo. W uszy przede wszystkim rzuca się brzmienie bębna, które jest intensywnie głębokie i dominuje głośnością nad innymi instrumentami. Dzięki temu, że zastosowano tu wolne tempa, to dźwięk ten nie zagłusza innych ścieżek. Te z kolei się przeplatają. Na gitarze wybrzmiewają fajne, ponadczasowe akordy, a wyjątkową melodię, która dobiega z odległej przeszłości, uzyskano za pomocą fleta. Oprócz tego, zastosowano tu również kilka innych instrumentów, odpowiedzialnych za folkowe brzmienie, jednak przez brak wiedzy na ten temat nie będę tego poruszał. Wokale są łagodne i melodyjne. PRAWIA to może i nie Warduna ale jeśli lubisz takie klimaty, to ten album przypadnie Ci do gustu.

(English version)

It’s hard for me to write about albums like PRAWIA’s debut album, not even for the fact that you can only find a little bit of information about this formation, but mainly for the fact that the music does not enter the metal canon. Nevertheless, with its character and atmosphere, it is very close to me. Although the musical matter is described as ambient, its atmosphere can also be pigeonholed into a neo-folk sound. In addition to the album discussed here, I also associate compilation material with bands such as GRAVELAND, WOJNAR, and SALTUS, and this disc is titled 'Polish Scene – To The Brothers From Ukraine’.

’To the Gods and Ancestors’ is a surprising album for me. Before pressing the album into the player, I expected pagan metal. Nothing could be further from the truth, as the sounds that flowed from the speakers have no distorted guitars and rather oscillate around slow, very atmospheric tempos. The lyrics of the songs deal with Slavic beliefs and delve heavily into ancestral mythology and tradition. They touch on the power of the elements and refer to gods whose names were tried to be wiped off the pages of history. Although the music can be described as strongly acoustic, there is nevertheless a fire in it, surrounded by the darkness of the night. You can feel the spirit of the old days, but also by hearing acoustic and electric guitar on a clean channel, there is something very fresh in these sounds. The music is also distinguished by a very good production, as listening to this material I have the impression of sitting around a big campfire and the music was played live. What strikes the ears first and foremost is the sound of the drum, which is intensely deep and dominates the volume over the other instruments. Thanks to the use of slow tempos, this sound does not drown out other tracks. These, in turn, intertwine. Cool, timeless chords ring out on the guitar, and a unique melody that comes from the distant past was achieved with the flute. In addition to this, several other instruments responsible for the folk sound are also used here, nevertheless, due to lack of knowledge on the subject, I will not touch on this. The vocals are soft and melodic. PRAWIA may not be Warduna, but if you like such atmospheres, this album will appeal to you.

Tracklist:
1. Ziemio Moja
2. Modlitwa Do Słońca
3. Czas Odrodzenia
4. Przyjdź Jaryło
5. Ogień Wiary
6. Noc Kupały
7. Moc Tradycji
8. Plony
9. Kult Przodków
10. Gdy Odejdziesz W Cień
11. Genthar

Band:
none

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://www.instagram.com/werewolf_promotion/

Autor: P.