AUTOKRATOR – Persecution

CD / vinyl / cassette, Krucyator Productions, album 2021
(English translation below)

Krucyator Productions wydało już jeden z najmocniejszych death metalowych albumów 2021 roku w postaci najnowszego dzieła Drawn & Quartered. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście „Congregation Pestilence” to powinniście to natychmiast zrobić i przygotować się na trochę intensywnej muzyki. A skoro już przy tym jesteśmy, to gorąco polecam dodać do zamówienia nową płytę Autokratora. Na wypadek gdybyście nie znali tego projektu, powinniście wiedzieć, że jest to autorski zespół szefa wytwórni Loica, w którym zajmuje się on pisaniem tekstów oraz grą na gitarze i basie z wokalistą Davidem Baileyem i wspomagającym go perkusistą sesyjnym (w tym przypadku Kévinem Paradisem z tak znanych zespołów jak Benighted czy Mithridatic). Loic jest również odpowiedzialny za miksowanie, a znając jego pracę nad wspomnianym albumem D&Q wiemy, że po czwartym pełnym albumie „Persecution” możemy spodziewać się miażdżącej i ciężkiej muzyki.

Po pierwszym przesłuchaniu wróciłem do ich starszych utworów, aby lepiej zrozumieć ich rozwój. Autokrator rozpoczął swoją przygodę z albumem tytułowym od stylu, który prawdopodobnie sklasyfikowałbym jako mieszankę klasycznego death metalu z tym, co obecnie znane jest jako war metal. W późniejszym czasie zaimplementowali inne wpływy, takie jak black metal i drone. Ich najnowsze dzieło to bardziej bezpośredni death metalowy dźwięk ze stoickimi akordami gitarowymi i tłuczącą się perkusją przez cały czas. Powolny, ale potężny riff otwiera pierwszy utwór „De Gloria Martyrum Et Confessorum”, a zanim się obejrzysz, warczenie i potężna perkusja podążają za nim. Tempo wzrasta nieco w połowie utworu, podczas gdy wokal sprawia, że czujesz się jak gdybyś był przetrzymywany w ciemnej komnacie.

Mimo, że momentami jest to trochę monotonne, Loic ma fantastyczne wyczucie, kiedy przełamać formę i dodać chorego polotu do tego bardzo dudniącego podgatunku metalu. To pokazuje, że Autokrator nie tylko bezmyślnie riffuje. Mają pewne umiejętności i rękę do pisania ciekawych kawałków i nie boją się tego pokazać. Podczas całego albumu Loic i jego towarzysze przynoszą trochę kultu Incantation z prawdziwie mięsistymi fillami i tremolo gitar, dodając poczucie pilności, które zmusza cię do walenia głową, jeśli masz miękkie miejsce dla jaskiniowego i złowrogiego death metalu. Jest tu pewien rodzaj subtelności i naprawdę przerażająca atmosfera, która odróżnia Autokrator od konkurencji.

Potężne linie tremolo mogą tak samo łatwo przerodzić się w nawiedzające leady, jak i w mocne akordy, a mocne akordy są równie prawdopodobne, że będą tłem dla melodii, jak i prymitywnym atakiem na zmysły. Czasami Autokrator opiera się na powtórzeniach, aby zbudować atmosferę i są zadowoleni z budowania na motywie, jednocześnie zmieniając riffy w trakcie utworu, aby utrzymać wszystko w płynności i zaangażować słuchacza. Chociaż każdy z trzech współpracujących gentlemanów jest prawdziwym talentem i profesjonalistą, popisywanie się swoją muzyką nie jest głównym celem, jaki Loic chce osiągnąć w swojej muzyce.

Do tego wszystkiego dostajemy jedną z najbardziej odrażających i potężnych produkcji, jakie słyszeliśmy w całym roku 2021. Dudniący bas uzupełnia masywne brzmienie gitar na albumie i ściśle przylega do ostrej perkusji, a sekcja rytmiczna jest wystarczająco zwarta, aby utrzymać wszystko razem, gdy tylko melodia przewodnia wznosi się ponad miks, aby zapewnić odrobinę więcej mroku i makabrycznej melodii, lub aby prowadzić utwory obok odrażających niskich growli Davida. „Persecution” to kolejny zwycięzca z obozu Krucyatora i chociaż ta wytwórnia może nie zyskuje takiego uznania jak niektóre inne w obrębie sceny (może dlatego, że wydają tylko kilka albumów rocznie), to najwyraźniej zasługują na wysoki szacunek.

(English version)

Krucyator Productions have already put out one of the strongest death metal albums of 2021 in the form of the newest one from heavyweights Drawn & Quartered. If you have not yet checked out “Congregation Pestilence” you should immediately do so and get ready for a some intense music. And when you are at it I highly recommend to add the new Autokrator record to your order. In case you are not familiar with this act you should know that this is the label’s boss Loic own band where he is doing songwriting as well as playing guitar and bass with singer David Bailey and a session drummer (in this case Kévin Paradis from well-known acts like Benighted or Mithridatic) supporting. Loic is also responsible for the mixing and when you know his work for the mentioned D&Q album you know that you can expect some crushing and heavy-hitting music from the fourth full length “Persecution”.

After having listened to it for the first time I went back and gave their older stuff another listen to get a clearer picture of the development. Autokrator started on their self-titled album with a style I would probably classify as a mixture of classic death metal with what is known as war metal these days. They have implemented other influences like black metal and drone further down the line. Their newest output sees them going for a more straight-forward death metal sound with stoic guitar chords and pummeling drums all the way through. A slow yet powerful riff opens the first track “De Gloria Martyrum Et Confessorum” and before you know it, growls and punishing drums follow proper. The pace picks up a tad near the middle while the vocals make you feel as if you are being held captive in a dark chamber.

While coming across a bit monotonous at times Loic has a fantastic feeling for when to break the mold and add a sick flair to this very pounding subgenre of metal. It goes to show that Autokrator aren’t just mindlessly riffing. They’ve got some chops and a hand for writing interesting songs and they aren’t afraid to show off. During the whole album Loic and his comrades bring some Incantation worship with truly meaty fills and tremolo picked guitars, adding a sense of urgency that force you to bang your head as far as you have a soft spot for cavernous and sinister death metal. There is a certain kind of subtlety and a really creepy atmosphere that sets Autokrator aside from their competition.

Powerful tremolo lines can break as easily into haunting leads as into power chords, and power chords are as likely to be the backdrop to a melody as they are to be a primitive attack on the senses. At times Autokrator rely on repetition to build atmosphere, and are happy to build on a motif while also changing riffs through the course of a song to keep everything flowing and the listener engaged. Though each of the three gentlemen involved is a true talent and professional, showing off their musicianship is clearly not the main goal Loic wants to achieve with his music.

To top everything off you get one of the most putrid and powerful productions you have heard all year. The rumbling bass compliments the massive guitar sound on the album and locks tight with the punchy drums, and the rhythm section is compact enough to hold everything together whenever a lead melody rises above the mix to provide a touch more gloom and a macabre melody, or to carry songs alongside the putrid low growls of David. “Persecution” is another winner from the Krucyator camp and while this label might not get as much recognition as some others within the scene (maybe because they only release a few albums each year) the clearly deserve to be held in high regard.

Tracklist:
1. De Gloria Martyrum et Confessorum
2. The Great Persecution
3. DCLXVI
4. Antechristus
5. Caesar Nerva Traianus
6. Apocalypsis

Band:
https://autokrator.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/autokratormetal

Label:
http://krucyator.com/
https://www.facebook.com/krucyatorproductions
https://krucyator.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/krucyator/

Autor: Alex