TAITHUR – Ruin

Vinyl, Born for Burning Productions, album 2023
(English translation below)

Mający ukraińskie korzenie, jednoosobowy projekt obecnie tworzący w USA, to zimny do szpiku kości Black Metal. Pierwsze dźwięki otwierającego riffu wprowadziły mnie w niemałe osłupienie, bo pierwsze skojarzenie jakie natychmiast się pojawiło, to pierwszy album Burzum. I tak w gruncie rzeczy jest. Muzyka jaką oferuje TAITHUR to mocno nacechowana wczesną sceną norweską odmiana Black Metalu. Momentami jest być może nieco bardziej melodyjnie, a z drugiej strony są momenty gdy mam wrażenie jakby całość się nieco rozjeżdżała w chaosie. Ów drugie wrażenie, a raczej wpływ na taki odbiór muzyki zawartej na 'Ruin’ mają wokale, które pojawiając się dominują nad całością. Ich barwa, wrzask wchodzący w naprawdę wysokie rejestry i dodatkowo mała ich modyfikacja (korekta?) w finalnym miksie poprzez nadanie pogłosu i echa, może zakłócić odbiór muzyki. Mają one w sobie też sporo depresyjnego stylu, co może niektórych zrazić po sięgnięcie po materiał. Pomijając jednak wszelakie niuanse przemycane w treściach utworów, dotyczących owej depresji, samotności czy śmierci i rozważań na jej temat, to przyznać należy jedno – materiał jest na całkiem dobrym poziomie. Sama muzyka, jej aranżacje są wyraziste, nie toną w bagnie przeciętności. Utwory oscylują wokól wszelakich z możliwych prędkości, tak więc trudno tu mówić o wyłącznie smutnej atmosferze, ponieważ dynamika utworów jest bardzo wciągająca. Co więcej, partie gitar, w szczególności akustycznych, dobitnie świadczą o umiejętności gry na instrumentach. Zostały całkiem ciekawie wplecione w Black Metalowe riffy przesterowanych gitar grających w danej chwili akordami (jak w większości czasu trwania tego albumu) – w takich momentach usłyszeć partię gitary akustycznej to nader ciekawostka. Kolejnym, absolutnie wielką zaletą, są partie beczek. Naturalny dźwięk, żadnych nakładanych efektów, ot żywa, pieprzona perkusja! W tej części panuje prostota, czyli tak jak być powinno. Jedynym minusem pozostają wspomniane wokale, które gdyby zostały nieco schowane względem reszty instrumentów, zabrzmiałby lepiej jako całość. Sięgnijcie po 'Ruin’ i przekonajcie się sami.

(English version)

Having Ukrainian roots, the one-man project currently creating in the US is cold to the bone Black Metal. The first sounds of the opening riff put me in no small stupor, because the association that immediately came to mind was the first Burzum album. And so it is, in fact. The music TAITHUR offers is a heavily influenced by the early Norwegian scene, a variation of Black Metal. At times it is perhaps a bit more melodic, and on the other hand there are moments when I have the impression that the whole thing is a bit disjointed in chaos. This second impression, or rather the influence on such a perception of the music contained in 'Ruin’ is due to the vocals, which appear to dominate the whole. Their timbre, shriek entering really high registers and additionally a small modification (correction?) of them in the final mix by giving reverb and echo, can disturb the perception of the music. They also have quite a depressive style to them, which may alienate some from reaching for the material. Nevertheless, leaving aside all the nuances smuggled in the content of the songs, concerning this depression, loneliness or death and reflections on it, one must admit one thing – the material is at a pretty good level. The music itself, its arrangements are expressive, not drowning in a swamp of mediocrity. The songs oscillate around all sorts of speeds, so it’s hard to talk here about exclusively sorrowful atmosphere, because the dynamics of the tracks are very engaging. What’s more, the guitar parts, especially the acoustic ones, emphatically testify to the skill of playing the instruments. They were quite interestingly woven into the Black Metal riffs of distorted guitars playing chords at a given moment (as in most of the duration of this album) – to hear an acoustic guitar part at such moments is a supreme curiosity. Another, absolutely great advantage, are the drum parts. Natural sound, no superimposed effects, just live, fucking drums! Simplicity reigns in this part, which is as it should be. The only downside remains the aforementioned vocals, which, if they were tucked away a bit relative to the rest of the instruments, would sound better as a whole. Reach for 'Ruin’ and see for yourself.

Tracklist:
1. Cicatrix
2. Accursed Shadow
3. Black Sternotomy…
4. Neige Sur Ma Tombe
5. …and Dreams of Death
6. Ruin
7. Nails and Claws
8. Cyclical Nightmare
9. Like a Dead Leaf Under a Cold November Moon

Band:
https://taithur.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/taithur/

Label:
https://www.facebook.com/bloodfiredeath666/
https://www.instagram.com/born_for_burning_productions/
http://bornforburning.bigcartel.com/

Autor: W.