BEAST OF REVELATION – The Ancient Ritual of Death

CD / vinyl, Iron Bonehead Productions, album 2020
(English translation below)

Po sieci krążyły różne recenzje tego materiału, od silnie pozytywnych aż po skrajnie negatywne. Stwierdziłem, że po dwóch latach od wydania albumu dorzucę i swoją cegiełkę. Materiał słyszałem w momencie ukazania się przynajmniej kilkakrotnie, nie było innej możliwości. Albowiem, jak tylko zobaczyłem skład BEAST OF REVELATION w momencie zapowiedzi materiału, szczęka mi opadała i wiedziałem, że to będzie absolutny mus w mojej kolekcji. Bo jak można przegapić nowy projekt i album nagrany przez starych wyjadaczy z Incantation, Asphyx i Beyond Belief? Niedopuszcalne dopuścić się takiego czynu. Muzyka jaką nam tu podano to smolisty, powolny Death / Doom Metal. Wrzućcie sobie do jednego wora mozolne, wolne fragmenty utworów Incantation wraz z debiutem Asphyx, a otrzymacie wypadkową dźwięków jakie popłyną z 'The Ancient Ritual of Death’. Album jest cholernie ciężki, miażdży setkami ton wagi krusząc najbardziej twarde warstwy miasta umarłych do którego nas dźwięki BEAST OF REVELATION przenoszą. Feeling tego materiału jest absolutnie grobowy i w dużej mierze dzieje się tak za sprawą niskich i emanujących ohydą wokali Johna McEntee. Ten charakterystyczny growl, wyrzygane z trzewi krzyki – maniery wokalnej tego weterana Death Metalu nie można pomylić z nikim innym. Materiał sam w sobie jest można powiedzieć prosty, opierający się na grze akordami przy jednoczesnym akopaniamencie gitary prowadzącej w tonacji istnie żałobnej. Rytmiczne, wolne bicia werbla wprowadzą w trans i nie pozwalają wyjść z szaleństwa otaczającej słuchacza aury śmierci. Poniekąd mogę się zgodzić, że muzyka ta jest monotonna, ponieważ jest taką sama w sobie, ale nie potrafię urgyźć zarzutów o nudę. Dla mnie zajebista rzecz, a fani mozolnego marszu przez bagna i wyczekujących końca świata w postaci Death / Doom Metalu, powinni ten album mieć.

(English version)

There were various reviews of this material floating around the web, from strongly positive to extremely negative. I found that two years after the release of the album I will add my contribution as well. I heard the material at the time of its release at least several times, there was no other way. For as soon as I saw the lineup of BEAST OF REVELATION when the material was announced, my jaw dropped and I knew it would be an absolute must in my collection. Because how can one miss out on a new project and album recorded by the old veterans from Incantation, Asphyx and Beyond Belief? It is unacceptable to commit such an act. The music we are given here is tarry, slow Death / Doom Metal. Throw together the strenuous, slow passages of Incantation’s songs along with Asphyx’s debut, and you get the resultant sounds that flow from 'The Ancient Ritual of Death’. The album is damn heavy, crushing with hundreds of tons of weight crushing the hardest layers of the city of the dead to which the sounds of BEAST OF REVELATION transport us. The feel of this material is absolutely grave, and this is largely due to John McEntee’s low and emanating abomination vocals. That distinctive growl, visceral screams – the vocal manner of this Death Metal veteran cannot be mistaken for anyone else. The material itself is, one might say, simple, relying on chord playing while a lead guitar track in the key of existing mournful. Rhythmic, slow snare drum beats put you in a trance and do not allow you to get out of the madness of the aura of death surrounding the listener. In a way I can agree that the music is monotonous, because it is such in itself, but I can’t urge accusations of boredom. For me, awesome stuff, and fans of slogging through swamps and anticipating the end of the world in the form of Death / Doom Metal, should have this album.

Tracklist:
1. Legions
2. The Great Tribulation
3. The Cryptic Void
4. The Fallen Ones
5. Beast VI
6. The Days of Vengeance
7. The Ancient Ritual of Death
8. The Unholy Roman Empire
9. We, the Lords of Chaos

Band:
https://beastofrevelation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/officialbeastofrevelation/
https://www.instagram.com/beast_of_revelation/

Label:
http://www.ironbonehead.de/
https://www.instagram.com/ironboneheadproductions/
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/

Autor: W.