MANTAHUNGAL – Stilte voor de storm

Digital, self-released, album 2022
(English translation below)

Z głośników popłynęły dźwięki wydanego we wrześniu ‘Stilte voor de storm’ – drugiego albumu, pochodzącego z Indonezji duetu MANTAHUNGAL. Nie do końca wiadomo, kiedy dokładnie powstał ten zespół, jednak pierwszy materiał ukazał się w 2021 roku. Oprócz wspomnianych dwóch albumów, mają oni na koncie jeszcze dwa materiały EP. Skład tworzą muzycy o tajemniczych pseudonimach B i R.

To, co mnie najbardziej zaskakuje już przy szukaniu wstępnych informacji, jest fakt, że coraz więcej albumów ukazuje się w cyfrowej wersji… i w takiej właśnie ukazał się ‘Stilte voor de storm’ – album, na który wciśnięto siedem utworów o łącznym czasie przekraczającym trzydzieści osiem minut. Album zdecydowanie ma lepsze brzmienie od poprzednich materiałów. Jednak wciąż jest to obskurny, surowy black metal, grany na modłę wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Tematyka albumu poświęcona jest gubernatorowi generalnemu Holenderskich Indii Wschodnich, Hermanowi Deandels, który dzięki niewolnikom wybudował drogę pocztową, przy jej budowie wielu z nich poniosło śmierć. Muzyka łączy ze sobą melodię, mrok i charakterystyczną melancholię. Riffy gitar oparte są o tremolo, w którym momentami słychać pewne niedociągnięcia, co w moim odczuciu nawet jakoś mocno nie przeszkadza. Zdecydowanie przyjemniej brzmi gitara basowa, dzięki której aż chce się słuchać głośniej tego materiału. Z muzycznego tła przebija się nieco bardziej do przodu i dokłada melodii w niższych tonach. Perkusja jest niezbyt wyraźna, a do tego momentami zagłusza ją ścieżka gitar. Być może w tej sytuacji pomogłoby ponowne miksowanie ścieżek instrumentów, ale i bez tego ten album ma całkiem ciekawe brzmienie i ciężko przejść obok niego obojętnie. Wokal jest niski i chropowaty, nieco gardłowy, uosabia mrok wyłaniający się z otchłani. Mam nadzieję, że ten album ukaże się niebawem na fizycznym nośniku, bo osobiście nie przepadam za ciągłym słuchaniem plików, a ten album wymaga wielokrotnego odsłuchania.

(English version)

The sounds of 'Stilte voor de storm’ – the second album, by Indonesian duo MANTAHUNGAL, released in September – flowed from the speakers. It is not entirely clear when exactly this band was formed, nevertheless their first material was released in 2021. In addition to the aforementioned two albums, they have two more EP materials to their credit. The lineup is made up of musicians with the mysterious nicknames B and R.

What surprises me the most already when looking for preliminary information is the fact that more and more albums are being released in a digital version… and that’s what 'Stilte voor de storm’ has been released in – an album that has seven tracks crammed into it with a total time of more than thirty-eight minutes. The album definitely has a better sound than previous material. However, it is still squalid, raw black metal, played in the fashion of the early nineties. The album’s subject matter is dedicated to the governor-general of the Dutch East Indies, Herman Deandels, who built a postal road thanks to slaves, many of whom died during its construction. The music combines melody, darkness and characteristic melancholy. Guitar riffs are based on tremolo, in which at times some shortcomings can be heard, which in my opinion doesn’t even bother much. Definitely the bass guitar sounds more pleasant, which makes you want to listen to the material louder. From the musical background it breaks through a little more to the front and adds melody in the lower tones. The drums are not too clear, and at times are drowned out by the guitar track. Perhaps remixing the instrument tracks would have helped in this situation, but even without that this album has quite an interesting sound and is hard to pass by indifferently. The vocals are low and harsh, somewhat throaty, embodying the darkness emerging from the abyss. I hope this album will be released on a physical medium soon, because personally I’m not fond of listening to files over and over again, and this album requires repeated listening.

Tracklist:
1. Aankomst
2. Stilte voor de storm
3. De veilige haven
4. Paardrijder
5. Vrijheid
6. De kracht in bliksem
7. Gezichtseinder

Band:
https://www.facebook.com/mantahungal/
https://mantahungal.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/mantahungal/

Autor: P.