ALMYRKVI – Umbra

CD / vinyl, Ván Records, album 2017
(English translation below)

Przyznaję, że na ten projekt muzyków Sinmara i Slidhr natrafiłem przypadkiem. Zespół powstał w 2013 roku i poza debiutem, który tu będę opisywał, mają jeszcze na koncie EPkę i split z Sortilegia / Sinmara / I I (kaseta, która była sprzedawana wyłącznie na trasie Astral Maleditions w 2017 roku). Islandzki Black Metal jest charakterystyczny, rzekłbym, że nawet bardzo mocno. Jednych wkurwia do białej gorączki, drudzy niczym tłum ślepców łykają wszystko bez jakiejkolwiek najmniejszej krytyki. Są i zapewne tacy, którzy jak ja, stoją po środku całego zamieszania.

Delikatna z pozoru atmosfera kreowana melodyką riffów gitar, tonie w przepaści przerażających dźwięków inferna. Sposób w jaki ta muzyka oscyluje pomiędzy pięknem a kompletną psychozą jest niesamowita. Powolność, pewnego rodzaju mozolność dźwięków stworzonych przez dwójkę Islandczyków, wżera się w duszę i szarpie ją od wewnątrz. Poruszana tematyka kosmosu i bezkresu ciemności materii wszelakiej jeszcze bardziej dobija, obrazując żałobny wręcz strach. Szkielety utworów, które również bywają oparte na szybkich fragmentach, o dziwo, nadal są jakby nieprzystępne, katorżnicze… Z jednej strony słucham tego z zapartym tchem wyczekując następnego dźwięku, a z drugiej czuję jak silnie ta muzyka wpływa swą nieprzejednaną aurą na moją świadomość nie dając jej oddechu. Genialne! I te wokale, gdzie pomiędzy czystym śpiewem (pojawiającym się rzadko) mamy do czynienia z głębokimi, grobowymi growlami. Kolejny kontrast pozornie nie pasujący, a jednak jest to strzał w dychę!

Kompleksowość „Umbra” jest nader oczywista. Aranżacyjnie jest to album wspaniały jak i zarówno przerażający. Sączący się z niego niepokój, który jest przemieszany z przepastną atmosferą kosmosu, pozostaje z słuchaczem na długo. Tym samym zapewniam, że ci z was, którzy lubują się w Atmospheric Black Metalu, zdecydowanie odnajdą się w twórczości ALMYRKVI.

(English version)

I have to admit that I came across this project by musicians Sinmara and Slidhr by coincidence. The band was formed in 2013, and in addition to their debut, which I will describe here, they have yet to release an EP and a split with Sortilegia / Sinmara / I I (a cassette that was sold exclusively on the Astral Maleditions tour in 2017). Icelandic Black Metal is distinctive, I would say even very much so. Some people are pissed off to white fever, others like a crowd of blind people swallow everything without the slightest criticism. There are also probably those who, like me, stand in the middle of all the fuss.

The seemingly gentle atmosphere created by the melody of guitar riffs, drowns in an abyss of terrifying sounds of inferno. The way this music oscillates between beauty and complete psychosis is amazing. The slowness, a kind of strenuousness of the sounds created by the two Icelanders, seeps into the soul and tugs at it from within. The theme of space and the boundless darkness of matter of all kinds kills even more, depicting a mournful almost fear. The skeletons of the songs, which also happen to be based on fast passages, strangely still feel as if inaccessible, torturous…. On the one hand I listen to it with breathless anticipation of the next sound and I feel how strongly this music affects with its implacable aura my consciousness without letting it breathe. Brilliant! And those vocals, where between clean singing (appearing rarely) we have to deal with deep, sepulchral growls. Another contrast seemingly incompatible, and nevertheless it’s a jackpot!

The complexity of „Umbra” is overblown. Arrangement-wise, the album is magnificent as well as both terrifying. The oozing anxiety, which is mixed with the precipitous atmosphere of the cosmos, stays with the listener for a long time. Thus, I assure you that those of you who enjoy Atmospheric Black Metal will definitely find yourselves in the works of ALMYRKVI.

Tracklist:
1.Vaporous Flame
2.Forlorn Astral Ruins
3.Severed Pillars of Life
4.Stellar Wind of the Dying Star
5.Cimmerian Flame
6.Fading Hearts of Umbral Nebulas

Band:
https://almyrkvi.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Almyrkvi

Label:
http://www.van-gbr.de/
https://www.facebook.com/vanrecs/
https://vanrecords.bandcamp.com/

Autor: W.