HEPATOMANCY – Ego Svm Radix et Templvm Lvciferi

CD, Under the Sign of Garazel, album 2022
(English translation below)

Dziesięć utworów z jakimi mamy tu do czynienia, nie należą do łatwo strawnych. Przyznaję, że po pierwszym przesłuchaniu albumu miałem nieco mieszane uczucia. Owszem, Black Metal jaki Włosi zaprezentowali na swoim debiutanckim albumie, to cholernie intensywne i ocierające się o surowiznę granie. Jednakże, dobrze że się stało, iż się przemogłem. 'Ego Svm Radix et Templvm Lvciferi’ oferuje absolutną pożogę, zniszczenie i dewastację umysłu, a wszystko to zaklęte w satanistycznych dźwiękach. Dwójka Lombardczyków stworzyła skrajnie dziki, infernalny materiał. Nie jest to jednak przełożone w aranżacjach na ultra szybkie napierdalanie bez opamiętania, nic podobnego. Cecha nieposkromionej muzyki wynika tu przede wszystkim z feelingu, ekspresji jaką Black Metal Włochów stoi. Zdecydowanie takie rozumienie ich twórczości wzmaga surowe brzmienie, a przede wszystkim skrzeczące, graniczące z psychozą wokale. Ich wysokie tonacje wwiercają się w czaszkę niemiłosiernie, krzywdzą i pozostawiają totalnie nienormalne odczucia. Gitary mielą na szybkich obrotach jedynie sporadycznie zwalniając na otwartych strunach. Zastanawiającym faktem była dla mnie perkusja. Po pierwszym przesłuchaniu i nie zbadaniu faktów, byłem prawie że pewien, że to automat perkusyjny. Największym zmyleniem mojego słuchu, były ultra szybkie blasty, z których wyłaniał się jedynie werbel. Jak się okazało, mój błąd i fakt, iż mam do czynienia z żywym perkusistą, jeszcze bardziej mnie powaliły na łopatki. Zestawiając w jedno wszystkie elementy, 'Ego Svm Radix et Templvm Lvciferi’ to materiał powalający nieludzką energią, skrajnie satanistyczny i budzący pierwotne, prymitywne instynkty. Bez względu na pierwsze wrażenia zetknięcia z muzyką HEPATOMANCY, warto przebrnąć dalej i dać się ponieść wirowi szaleństwa, totalnej piwnicznej atmosferze.

(English version)

The ten tracks we are dealing with here are not easily digestible. I admit that after listening to the album for the first time I had somewhat mixed feelings. Yes, the Black Metal that the Italians presented on their debut album is damn intense and verging on harshness. However, it’s a good thing I got over it. 'Ego Svm Radix et Templvm Lvciferi’ offers absolute conflagration, destruction and devastation of the mind, all spelled with satanic sounds. The two Lombardians have created extremely savage, infernal material. However, this is nevertheless translated in the arrangements into ultra-fast pounding without restraint, nothing of the sort. The trait of irrepressible music here is primarily due to the feel, the expression with which the Italians’ Black Metal stands. Definitely such an understanding of their work is intensified by their raw sound and, above all, screeching vocals that border on psychosis. Their high-pitched tones drill into the skull mercilessly, hurt and leave a total abnormal feeling. The guitars mince at fast speeds only occasionally slowing down on open strings. A puzzling fact for me was the drums. After first listening and not researching the credits, I was almost certain it was a drum machine. The biggest confusion to my hearing, were the ultra-fast blasts, from which only the snare drum emerged. As it turned out, my mistake and the fact that I was dealing with a live drummer knocked me out even more. Putting all the elements together, 'Ego Svm Radix et Templvm Lvciferi’ is material that blasts with inhuman energy, is extremely satanic and awakens primal, primitive instincts. Regardless of your first impressions of HEPATOMANCY’s music, it’s worth wading through further and letting yourself be carried away by the whirlwind of madness, the total basement atmosphere.

Tracklist:
1. Portal of Mystical Rapture
2. Forest of the Impaled
3. Sulphuric Fog over Transylvania
4. Kill for Blood! Kill for Satan!
5. Luciferian Necrogoatholocaust
6. Nocturnal Sadomaniac
7. De Profanatione Sanguinis
8. Howling at the Bloody Moon
9. Descending into the Ploutonion
10. Requiem for a Vampire

Band:
https://hepatomancy.bandcamp.com/

Label:
https://www.utsogp.pl/
https://www.facebook.com/utsogp

Autor: W.