LAMP OF MURMUUR – Melancholy Howls In Ceremonial Penitence

Tape / vinyl, Death Kvlt Productions / Not Kvlt Records, demo 2019
(English translation below)

Projekt ten pojawił się w 2019 i zatrząsł podziemiem. Maniacy dostali szału by zdobyć te wydawnictwa. LAMP OF MURMUUR, to ten jednoosobowy projekt pochodzi z USA, stan Washington, i to na tyle informacji. Poniżej garść klika spostrzeżeń z odsłuchu „Melancholy Howls in Ceremonial Penitence”.

Demo zaczyna się ponurym, powolnie narastającym intrem. Wampiryczne, okryte melancholią dźwięki, smętnie sączą się w eter, przybierając delikatnie na sile. Szept pośród dźwięków pianina nasila się, tudzież opada, by po niespełna dwóch minutach przejść z pełną mocą do sedna tego materiału. Black Metal oferowany przez LAMP OF MURMUUR (swoją drogą bardzo ciekawa nazwa, nawiązująca do przywołania tegoż Demona) to nieoszlifowane, chropowate brzmienie, które wylewa się na słuchacza nie dając chwili wytchnienia. Surowa melancholia, posępna atmosfera, która zachwyca od pierwszych dźwięków. Mamy do czynienia ze swoistą ścianą dźwięku, która mimo pozornego braku selektywności, chwyta za gardło najmniejszymi detalami. Owszem, struktury utworów są proste. Jednakże, sposób w jaki ułożono te aranżacje sprawia, że słucha się tego wybornie. Dosłownie z zapartym tchem. I ta wszechogarniająca melancholia, rozgoryczenie, które dominują w aurze „Melancholy Howls in Ceremonial Penitence” (nie mylić tego z depresyjnym graniem!!)… Mizantropia zaklęta w niepokojących dźwiękach. Mizantropia, z której bestialskie melodie riffów szczerzą swe kły, a wampiryczne widmo jawi się nienawistnymi wokalami. Krzyki, które są niczym obłęd torturowanego, tym bardziej podkreślają ową aurę. Oniryczna wizja, horror, wampiryzm… To demo, ten projekt zafundował mi doświadczenie potęgi dźwięku i ekspresji Black Metalu niczym przy Black Cilice. Materiał przepełniony mocą okultyzmu, czyste uwielbienie Zła.

(English version)

This project appeared in 2019 and shook up the underground. Maniacs got a frenzy to get these releases. LAMP OF MURMUUR, as everyone probably already knows, is this one-man project hails from the USA, Washington state, and that’s about it for the information. Here are a handful of cliched observations from listening to „Melancholy Howls in Ceremonial Penitence.”

The demo begins with a somber, slowly rising intro. Vampiric, melancholy shrouded sounds snottily ooze into the ether, gently gaining in strength. The whispering amidst the piano sounds intensifies or subsides, only to move full force into the core of this material after less than two minutes. Black Metal offered by LAMP OF MURMUUR (a very interesting name, by the way, referring to the evocation of this Demon) is an unpolished, harsh sound that pours out on the listener without giving a moment’s respite. Raw melancholy, gloomy atmosphere that delights from the first notes. We are dealing with a peculiar wall of sound, which, despite its apparent lack of selectivity, grabs you by the throat with the smallest details. Yes, the song structures are simple. However, the way these arrangements are laid out makes for excellent listening. Literally with bated breath. And that pervasive melancholy, bitterness that dominates the aura of „Melancholy Howls in Ceremonial Penitence” (not to be confused with depressive playing!!)…. Misanthropy spelled with disturbing sounds. Misanthropy, from which bestial melodies of riffs bristle their fangs, and the vampiric specter appears with hateful vocals. The screams, which are like the madness of the tortured, emphasize this aura all the more. Oneiric vision, horror, vampirism…. This demo, this project has wooed me to experience the power of sound and expression of Black Metal as if by Black Cilice. Material filled with the power of the occult, pure worship of Evil.

Tracklist:
1.Wail of the Crescent Moon Light
2.Chalice of Oniric Perversions
3.Vertikal Horrors
4.Unconceivable Spectral Vision
5.Harbinger of Blasphemies to Come
6.Chalice of Oniric Torment
7.Morbid Poetry in the Name of the Levitating Priestess

Band:
https://lampofmurmuur.bandcamp.com/

Label:
none

Autor: W.