MOORGEIST – Helcaraxë

Tape / vinyl / CD, Moos und Efeu Produktionen / Dominance of Darkness Records, album 2021
(English translation below)

Moorgeist to muzyk znany z black metalowego projektu Czarnobog. W projekcie MOORGEIST wykreował potężną dawkę dark ambientu o black metalowej aurze. Co do kilku informacji, pozwolę sobie zacytować tekst ze strony artysty: ‘Helcaraxë’ został zainspirowany JRR Tolkienem. Oparty na opowieściach o starym świecie Śródziemia i wczesnych czasach na podstawie księgi „Silmarillionu” oraz wielkich wojnach i tajemniczych miejscach.

‘Helcaraxë’ to jak dotąd jedyny album spośród kilku mniejszych wydawnictw, który ukazał się w 2021 roku. Umieszczono na nim dziesięć utworów, które łącznie przekraczają godzinę i dwanaście minut. Ta muzyka, to niesamowita fuzja dark ambientu i black metalu, która przywarła do mnie niczym płonący fosfor i całkowicie ogarnęła. Dźwięki jakie tu słyszymy, przybrały hipnotyczną i surową formę, która niemal uzależnia od tych wspaniałych kompozycji. Spoglądając na wcześniejsze dokonania MOORGEIST, gitary uległy tu redukcji do mrocznego tła – rozmazanych kilku wolnych riffów, które są jak wpadnięcie w nieskończoną otchłań. Instrumenty przy wszechobecnym minimalizmie potrafią stworzyć niemal monumentalną ścianę dźwięków. Instrumenty klawiszowe są najbardziej dominujące, odpowiadają za niesamowitą, mistyczną atmosferę. To właśnie one skutecznie hipnotyzują, a jednocześnie przez cały czas kompozycje kreują się jako bardzo mroczne. Perkusja jest dość wyraźna i świetnie poprawia dynamikę całości. Momentami jest bardzo uproszczona, wpadająca w klimaty dungon synth. W innych utworach brzmi bardziej black metalowo. Wokal to bardzo surowe dźwięki, które oscylują wokół typowego dla gatunku skrzeku, który uosabia mrok i szaleństwo. Jednak w niektórych partiach jawi się on nieco łagodniej i melodyjniej. Ten album potrafi uzależnić. Ciężko się od niego uwolnić, więc polecam Wam zapoznać się z tym materiałem.

(English version)

Moorgeist is a musician known for his black metal project Czarnobog. In the MOORGEIST project he created a powerful dose of dark ambient with a black metal aura. As for some information, let me quote the text from the artist’s website: „Helcaraxë was inspired by JRR Tolkien. It is based on the stories of the old world of Middle-earth and early times based on the book „Silmarillion” and the great wars and mysterious places.

’Helcaraxë’ is so far the only album among several smaller releases to come out in 2021. Ten tracks have been placed on it, which together exceed one hour and twelve minutes. This music, is an amazing fusion of dark ambient and black metal that stuck to me like burning phosphorus and completely engulfed me. The sounds we hear here have taken on a hypnotic and raw form that is almost addictive to these wonderful compositions. Looking back at MOORGEIST’s earlier work, the guitars here have been reduced to a murky background – a blur of a few slow riffs that are like falling into an endless abyss. The instruments, with their omnipresent minimalism, can create an almost monumental wall of sound. The keyboard instruments are the most dominant, responsible for the eerie, mystical atmosphere. They are the ones that effectively hypnotize, while at the same time throughout the compositions create themselves as very dark. The drums are quite prominent and do a great job of improving the dynamics of the whole. At times it is very simplistic, falling into the atmosphere of dungon synth. In other tracks it sounds more black metal. The vocals are very harsh sounds, which oscillate around the screeches typical of the genre, which embody darkness and madness. Nevertheless, in some parts it appears a bit softer and more melodic. This album can become addictive. It’s hard to get away from it, so I recommend you to familiarize yourself with this material.

Tracklist:
1. Over the Sea of Frost… (Intro)
2. Helcaraxë
3. Winds of Nevrast
4. Dagor Aglareb
5. Silmaril
6. The Wizard of Angband
7. Dagor Bragollach
8. Nírnaeth Arnoediad
9. Under the Moon of Beleriand
10. Nightfall over Neldoreth (Outro)

Band:
https://facebook.com/czarnobog.official/
https://wehrgoat.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/moosundefeu/
https://www.dod-records.de/
https://www.facebook.com/dominanceofdarkness
https://dod-records.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/dodrecords/

Autor: P.