WAMPYRIC RITES – …In the Desolate Forest of Eternity

Tape / vinyl / CD, Death Kvlt Productions / ASRAR / Poisonous Sorcery, EP 2019
(English translation below)

WAMPYRIC RITES to ekwadorska horda, która w 2019 roku na Black Metalowej scenie wyskoczyła jak pierdolony nowotwór u zdrowego pacjenta, zasypując maniaków Black Metalu toną wydawnictw. Trzon zespołu tworzą panowie o pseudonimach: Awka, Vrolok (Rest In Chaos), Lord Einsamkeit i Strigoi. Po za tym nie wiele więcej wiadomo o samej kapeli.

Kiedy włączyłem '…in the Desolate Forest of Eternity’ i do moich uszu dotarły pierwsze dźwięki pomyślałem, że chyba pomyliłem coś w zamówieniu bo muzyka podchodzi mi pod soundtrack z Miasteczka Twinpeaks, w ogóle jakieś to takie spokojne i przyjemne, całkiem dobry numer jako usypiacz… zero gitar, zero perkusji i wokali. Dark Ambient / Dungeon Synth w najczystszej postaci (należy dodać, że płyta została w ten sposób podzielona: trzy utwory w klimacie Dungeon Synth i trzy utwory Black Metalowe)… ale włącza się kolejny utwór i jest bardzo miłe zaskoczenie, to surowy Black Metal w swojej najbardziej plugawej, agresywnej odsłonie w bardzo old schoolowym stylu. Muzycy zapierdalają z dużą szybkością nie biorąc jeńców, wokale są demoniczne, wrzaskliwe, i niesamowicie wręcz brutalne. Muzyczna aura tej taśmy utrzymana jest w iście grobowym nastroju, dźwięki wżerają się w umysł niczym pleśń w deski starej, zmurszałej trumny. Jak dla mnie ciężko strawne są te przeskoki z ekstremy w łagodność i w przypadku tego wydawnictwa bardzo brakuje mi tej Black Metalowej strony. Jednak mam tę świadomość, że tak właśnie ma być. Przejścia pomiędzy tymi gatunkami mają męczyć, dusić powoli niczym nachodzący nocą demon, by po chwili zaatakować jak rozwścieczony wąż, gotowy zanurzyć zęby ociekające jadem w ciało człowieka. Materiał jest dość krótki ale na tyle dobry, że wymusza ciągłe, niemal hipnotyczne odtwarzanie.

(English version)

WAMPYRIC RITES is an Ecuadorian horde that jumped on the Black Metal scene in 2019 like a fucking cancer in a healthy patient, showering Black Metal maniacs with tons of releases. The core of the band consists of gentlemen with nicknames: Awka, Vrolok (Rest In Chaos), Lord Einsamkeit and Strigoi. Beyond that, not much more is known about the band itself.

When I turned on '…in the Desolate Forest of Eternity’ and the first sounds reached my ears, I thought I must have misplaced something in the order because the music approaches me to the soundtrack from Twinpeaks Town, in general it’s somehow so calm and pleasant, quite a good song as a sleeper…. zero guitars, zero drums and vocals. Dark Ambient / Dungeon Synth in its purest form (it should be added that the album was divided this way: three tracks in the atmosphere of Dungeon Synth and three Black Metal tracks)…. But turn on the next track and there’s a very pleasant surprise, it’s raw Black Metal at its most filthy, aggressive in a very old school style. The musicians pound away at high speed taking no prisoners, the vocals are demonic, shrieking, and incredibly downright brutal. The musical aura of this tape is maintained in a truly sepulchral mood, the sounds gnaw into the mind like mold into the boards of an old, crumpled coffin. As for me, it’s hard to digest these leaps from extremity to mellowness, and in the case of this release I really miss this Black Metal side. Nevertheless, I have this awareness that this is how it is supposed to be. The transitions between these genres are supposed to torment, suffocate slowly like a demon invading in the night, only to attack after a while like an enraged snake, ready to plunge its venom-dripping teeth into a person’s body. The material is quite short but good enough to force continuous, almost hypnotic playback.

Tracklist:
1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V
6. VI

Band:
https://wampyricrites1.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/wampyric_rites/

Label:
https://www.goatprayerrecords.com/product-category/death-kvlt/
https://asrarlabel.net/
https://poisonoussorcery.bigcartel.com/
https://www.facebook.com/poisonous.sorcery.official/
https://www.instagram.com/poisonous_sorcery_official/

Autor: P.