CEREMENTED / MALEFIC LEVITATION

CD / tape, Cráneo Negro Records / Caligari Records, split 2019
(English translation below)

Niecałe dwadzieścia minut tego materiału to absolutna miazga. Dwie ekipy ze Stanów Zjednoczonych połączyły siły by wypluć ów bezeceństwo i dostarczyć słuchaczowi koszmarów z najwyższej półki.

Pierwszy z zespołów to CEREMENTED. Ich pierwsze demo zostało swego czasu już przez nas opisane i możecie się z nim zapoznać pod tym odnośnikiem. Przenosimy się zatem do Phoenix / Arizona, skąd swoją makabrę odprawi pierwsza z ekip. Jak już zostało powiedziane przy okazji opisywania pierwszego dema CEREMENTED, panowie używają dwóch gitar basowych zamiast jakiejkolwiek gitary. Brzmi to arcyciekawie, dając olbrzymi ciężar i uczucie brodzenia w szlamie – gęstość dźwięków, która szarga słuchaczem wycieńczając go powolnie, w torturach. Jakąkolwiek z szybkości utworów zespół by nie obrał, w każdej wypada to znakomicie – siermiężnie i ohydnie. Death / Doom jaki nam tu podano po prostu wgniata bezlitośnie. Jeśli do tego cmentarnego obrazu muzyki dołożymy opętane, szaleńcze wokale, wtedy ogrom ów prymitywizmu dopada nas bardziej po stokroć czyniąc szkody w naszym systemie neurologicznym. Pięć utworów, totalny sztos.

Jak drugi, z dwoma utworami dochodzi nam MALEFIC LEVITATION z Fresno/ Kalifornia. Muzyka tejże hordy to zupełnie inne oblicze sonicznego terroru. Obcujemy tutaj z połączeniem Black / Death Metalu, barbarzyńskiego i modlącego się o nuklearną pożogę. Dźwięki są zdecydowanie bardziej dzikie, mniej ciężkie, stawiając przede wszystkim na prędkość i nieludzką krwiożerczość. Utwory gnębią zażartą ścianą dźwięków, uderzają archaiczną energią. Absolutny gwałt i ludobójstwo. Całkiem dobrze wypada zestawienie obu zespołów pod kątem brzmienia, ponieważ MALEFIC LEVITATION używają już gitar w przeciwieństwie do swoich kamratów z Arizony. Zupełnie dwa oblicza, ale nie można wskazać na lepsze. Są po prostu inne. Kalifornijczycy brzmią bardziej chaotycznie, a sama muzyka jest mocno skondensowana. Dwa utwory jądrowego zniszczenia, dewastacji atomowej, wojny totalnej.

Podsumowując, split mimo bardzo krótkiego czasu trwania, jak na zaprezentowanie dwóch zespołów, cholernie daje radę i jest wart uwagi. Konkretny wpierdol na dwa sposoby. Nic dodać, nic ująć. Szukajcie i kupujcie.

(English version)

Just under twenty minutes of this material is absolute terror. Two teams from the United States have joined forces to spit out this inanity and provide the listener with nightmares of the highest order.

The first of the bands is CEREMENTED. Their first demo was at one time already described by us and you can get acquainted with it at this link. Thus, we move to Phoenix / Arizona, from where the first of the teams will unleash their macabre. As already said when describing the first CEREMENTED demo, the gentlemen use two bass guitars instead of any guitar. This sounds archly interesting, giving a tremendous weight and a feeling of wading in slime – a density of sound that shocks the listener by exhausting him slowly, in torture. Whichever speed the band chooses for the songs, in each it comes off superbly – coarse and hideous. The Death / Doom we are given here simply dents mercilessly. If to this graveyard image of music we add the possessed, frenzied vocals, then the enormity of this primitivism gets us more a hundredfold doing damage to our neurological system. Five tracks, a total shtick.

As the second, with two tracks we get MALEFIC LEVITATION from Fresno/California. The music of this horde is a completely different face of sonic terror. Here we are communing with a combination of Black / Death Metal, barbaric and praying for a nuclear conflagration. The sounds are definitely more savage, less heavy, betting primarily on speed and inhuman bloodthirstiness. The songs oppress with a fierce wall of sound, striking with archaic energy. Absolute rape and genocide. Quite a juxtaposition of the two bands in terms of sound, as MALEFIC LEVITATION already use guitars unlike their Arizona comrades. Completely two faces, but you can’t point to the better one. They are simply different. The Californians sound more chaotic, and the music itself is heavily condensed. Two tracks of atomic destruction, nuclear devastation, total war.

All in all, the split, despite its very short duration, as for the presentation of two bands, gives a damn and is worth attention. A definite knockout in two ways. Nothing to add, nothing to take away. Look for it and buy it.

Tracklist:
1. Ceremented – Transcending Ceremonial Obliteration with Malice
2. Ceremented – Altars of Waste
3. Ceremented – Interlude
4. Ceremented – Reek of Pestilent Death
5. Ceremented – Earthen Upheaval Reclamation
6. Malefic Levitation – Dark War
7. Malefic Levitation – Nuclear Hexecution

Band:
https://maleficlevitation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Malefic-Levitation-1252515748204272/
https://ceremented.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/ixcraneonegroxi
https://craneonegrorecords.bandcamp.com/
http://www.caligarirecords.com/
https://www.facebook.com/CaligariRecords
https://www.instagram.com/caligarirecords/
https://caligarirecords.bandcamp.com/

Autor: W.