TRENCH STENCH – Trifecta of Perfecta

Tape, Life After Death, demo 2021
(English translation below)

Tym razem na odsłuch wleciało ośmiominutowe demo zwyroli z TRENCH STENCH. Urocza nazwa, prawda? Cóż, nie muszę chyba dodawać, że muzyka nie odstępuje na krok tejże mdlącej ohydzie. Otrzymujemy tutaj pięć utworów z czego pierwszy jest intrem. Aby podkreślić stylistykę w jakiej poruszają się bohaterzy naszej krótkiej opowieści po krainie horroru, powiem tylko, że najdłuższy z utworów nie ma nawet trzech minut, a najkrótszy to raptem dwadzieścia pięć sekund i nie jest to intro. Panowie tną niemiłosiernie piwniczny Death Metal zakrapiany Grindem. Jak na moje ucho drugiej z przywołanych tu stylistyk jest niewiele, a być może nie wyłapuję tego za dobrze, ponieważ znawcą tejże nie jestem. Więc co znajdziemy na tym demosie i do kogo jest on skierowany? Zdecydowanie ucieszy on mordy maniaków Death Metalu wczesnych lat 90-tych zarówno brzmieniowo jaki i muzyką samą w sobie. Info we wkładce mówi wyraźnie „Raw recorded demo. Dedicated to the rotting corpse in my basement.”. Czy wszelakie wątpliwości zostały rozwiane? Muzyka jest na wskroś paskudna, chora – to po prostu pierdolony Death Metal ociekający ropą i rozkładem. To Death Metal jak stoi w dedykacji – jest jak gnijące zwłoki w piwnicy. Treściwie, krótko i z toną rzygów. Surowe, niskie brzmienie, i wokale wydobywające się z opuszczonej kostnicy. Nie ma co się więcej rozwodzić nad ich muzyką, bo demos jest klasą samą w sobie. Pod warunkiem, że lubicie takie dźwięki.

(English version)

This time an eight-minute demo of the degenerates from TRENCH STENCH flew in for a listen. Cute name, right? Well, needless to say, the music doesn’t waver from this nauseating abomination. We get five tracks here, the first of which is an intro. To emphasize the style in which the heroes of our short story move through the land of horror, let me just say that the longest of the tracks is not even three minutes long, and the shortest is a mere twenty-five seconds, and it’s not an intro. The gentlemen cut mercilessly basement Death Metal sprinkled with Grind. To my ear, there is little of the second style cited here and perhaps I’m not picking it up very well, as I’m not an expert on it. So what do we find on this demo and at whom is it aimed? It will definitely please the faces of early 90’s Death Metal maniacs, both in sound and music itself. The info in the insert clearly states „Raw recorded demo. Dedicated to the rotting corpse in my basement.” Have all doubts been answered? The music is thoroughly nasty, sick – it’s just fucking Death Metal dripping with pus and decay. It’s Death Metal as it stands in the dedication – it’s like a rotting corpse in a basement. Content, short and with tons of puke. Raw, low sound, and vocals coming out of an abandoned morgue. There’s not much more to say about their music, as the demo is a class of their own. As long as you like this kind of sounds.

Tracklist:
1. Tormented in the Cellar
2. Trifecta of Perfecta
3. Limb Extraction
4. Morgue Orgy
5. Deep Down

Band:
https://trenchstench.bandcamp.com/

Label:
https://lifeafterdeath616.com/
https://lifeafterdeath.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/lifeafterdeath616/
https://www.facebook.com/LifeAfterDeath616/

Autor: W.