WOLFTOWER – At Dusk of the Dying Stars

Tape, Narbentage Produktionen, EP 2022
(English translation below)

Po raz kolejny trafiłem na jednoosobowy projekt, a że jest to surowy black metal, to już nawet mnie nie dziwi, że za wykreowanie takiego materiału stoi jedna osoba. WOLFTOWER, bo o nim mowa powstał w 2015 roku w Finlandii z inicjatywy Vyrtur’a. Pierwszy mteriał demo ukazał się dopiero w 2021 roku i do tej pory dość intensywnie co chwilę wyskakują nowe nagrania. Niestety nie wiele więcej da się powiedzieć o tym projekcie, więc może po prostu przejdźmy do poniższej recenzji.

‘At Dusk of the Dying Stars’ to taśma wypluta przez Narbentage Produktionen. Na tym materiale wciśnięto pięć utworów, o łącznym czasie przekraczającym dwadzieścia minut. EP rozpoczyna bardzo klimatyczne Intro, które bardzo wpasowuje się w dungeon synth / dark ambient, by po chwili przejść w bardziej ekstremalne brzmienie ale nie pozbawione klawiszowych kompozycji. Po dość łagodnym początku robi się agresywnie i mrocznie. Tempo mocno przyspiesza a gitary tną ostre i lodowate riffy, które w pierwszych utworach kojarzą mi się z SATANIC WARMASTER, jednak w kolejnych numerach te podobieństwa bardzo się zacierają. Pomimo tego, że produkcja jest surowa, to nie wpada w kakofonię i całkiem przyjemnie słucha się tych dźwięków. Materia muzyczna jest zakorzeniona w black metalu z początku lat dziewięćdziesiątych. Riffy gitar poruszają się w sekcji tremolo, generując mroczne i chwytliwe melodie. Bębny brzmią bardzo brudno, ale sprawiają, że w ich rytm aż chce się uderzać stopą w deski podłogi. Klawisze dodają posępności i kolejnej porcji melodii. Zdarzają się takie momenty, że ten instrument jest bardziej głośny niż gitary, co z pewnością świadczy o domowym miksowaniu tego materiału. Wokale dość mocno schowane w muzycznym tle. Trzeba mocno nadstawiać uszu, by je w pełni usłyszeć. Są bardzo chropowate, mroczne i idealnie wypełniające dynamikę. ‘At Dusk of the Dying Stars’ bardzo miło mnie zaskoczyła, pomimo że nie jest to coś odkrywczego, to warto zdobyć tę taśmę.

(English version)

Once again I’ve come across a one-man project, and since it’s raw black metal, it doesn’t even surprise me anymore that one person is behind the creation of such material. WOLFTOWER, as it is referred to, was formed in 2015 in Finland on the initiative of Vyrtur. It didn’t release its first demo material until 2021, and until now it’s been pretty intense popping out new recordings every now and then. Unfortunately, not much more can be said about this project, so maybe we’ll just get to the review below.

’At Dusk of the Dying Stars’ is a tape spit out by Narbentage Produktionen. Five tracks are crammed onto this material, with a total running time of more than twenty minutes. The EP begins with a very atmospheric Intro, which fits very much into dungeon synth / dark ambient, before moving into a more extreme sound but not devoid of keyboard compositions. After a rather gentle beginning it gets aggressive and dark. The tempo speeds up a lot and the guitars cut sharp and icy riffs, which in the first tracks I associate with SATANIC WARMASTER, nevertheless in the following numbers these similarities blur a lot. Although the production is raw, it doesn’t fall into cacophony and it’s quite pleasant to listen to these sounds. The musical matter is rooted in black metal from the early 1990s. Guitar riffs move in a tremolo section, generating dark and catchy melodies. The drums sound very dirty, but make you want to bang your foot on the floorboards to their rhythm. The keyboards add gloom and another portion of melody. There are times when this instrument is louder than the guitars, which is certainly a testament to the house mixing of this material. The vocals are quite hidden in the musical background. You have to turn your ears hard to hear them fully. They are very harsh, dark and perfectly filling the dynamics. 'At Dusk of the Dying Stars’ surprised me very pleasantly, even though it is not something revelatory, it is worth getting this tape.

Tracklist:
1. Intro
2. Ritual (Hidden in the Forest)
3. Thousand Burning Star
4. In the Shadow of the Silent Dragonspires
5. Sigils

Band:
https://wolftower1.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/wolftowerblackmetal666/

Label:
https://www.narbentage.de/
https://narbentage.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/narbentageproduktionen/

Autor: P.