APOSTATE – At the Tomb of Sanity

CD / tape, Lord of the Sick Recordings / Fatalism Musickness, album 2019
(English translation below)

Pierwszy pełen album Brytyjczyków to porządny ochłap Brutal Death Metalu. Słuchając coraz mniej tej stylistyki z tytułu przeprodukowanych i dążących do ultra czystego brzmienia, niemal chirurgicznego pod każdym kątem, naprawdę jest miło zaskoczyć się wydawnictem jakim jest „At the Tomb of Sanity”. Album ten został jeszcze nagrany z poprzednim wokalistą Uldisem Puteklisem, którego maniera wokalna to świetne wpasowała się w materię muzyczną APOSTATE. Muzycznie panowie na szczęście nie przekombinowali z techniką. Owszem, utwory mają w sobie elementy takich nazw jak chociażby Suffocation czy Pyaemia, ale wszystko jest podane w bardzo strawny dla ucha sposób. Zapewne echa innych zespołów można by było odszukać bez większych problemów, bo nie oszukujmy się – Ameryki chłopaki nie odkryli tym albumem. Cóż, takie czasy. Nagrać coś wyjątkowego jest nader trudno, tylko że z drugiej strony, nie należy na siłę szukac takich rozwiązań. Angole zdecydowali grać co im w duszy siedzi, opierając swoje kompozycje na znanych metodach stylistyki Brutal Death Metalu. Brzmienie jest naprawdę znakomite, niskie i pełne basu. Growle przeplatające się z wrzeszczaną manierą wzmagają poczucie brutalności i agresji materiału. Na dobitek, utwory są krótkie i trawają w okolicy trzech minut, a to ponownie wzmaga rzeź płynącą z głośników. Nikogo nie zdziwi fakt zmian szybkości kompozycji, w końcu to Brutal Death Metal. Genialne są kilku sekundowe wypuszczenia gitary basowej, taki mały smaczek, a uwydatniający pracę tego instrumentu oraz wprowadzający kontrast dla ściany dźwięku. Jedyny element do jakiego mógłbym się przyczepić to brzmienie werbla, czasami najzwyczajniej irytuje będąc wysuniętym mocno na przody. Jak zawsze, to tylko kwestia gustu. Lubicie brutalny wpierdol? Zatem sprawdźcie koniecznie ten album.

(English version)

The first full album from the Brits is a decent splash of Brutal Death Metal. Listening to less and less of this style due to overproduced and striving for an ultra-clean sound, almost surgical from every angle, it’s really nice to be surprised by a release like „At the Tomb of Sanity.” This album was still recorded with previous vocalist Uldis Puteklis, whose vocal manner is a great fit for APOSTATE’s musical matter. Musically, the gentlemen fortunately did not overcomplicate their technique. Yes, the songs have elements of such names as Suffocation or Pyaemia, but everything is served in a very digestible way for the ear. Probably echoes of other bands could be found without too much trouble, because let’s not kid ourselves – the guys didn’t discover America with this album. Well, such times. It is extremely difficult to record something unique, but on the other hand, one should not look for such solutions by force. The Brits decided to play what’s in their souls, basing their compositions on the well-known methods of Brutal Death Metal style. The sound is really excellent, low and full of bass. Growls interspersed with screamed mannerisms enhance the sense of brutality and aggression of the material. To top it off, the tracks are short and digest in the range of three minutes, and this again intensifies the carnage coming from the speakers. No one will be surprised by the changes in the speed of the compositions, after all, this is Brutal Death Metal. Brilliant are the bass guitar releases of a few seconds, such a small treat, but enhancing the work of this instrument and introducing contrast to the wall of sound. The only element I could complain about is the sound of the snare drum, sometimes it annoys the most simply by being pushed far to the front. As always, it’s just a matter of taste. Are you fond of brutal bashing? Then be sure to check out this album.

Tracklist:
1. At the Tomb of Sanity
2. Stoned to Death
3. From Dust… to Ashes
4. Onan
5. Master of Slavery
6. Genocide of Egypt
7. Banished and Deformed
8. Revelation
9. Spiteful King
10. Scripture and Sorrow

Band:
https://apostateuk.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/apostateuk/
https://www.instagram.com/apostatebdm/

Label:
http://lordofthesick.com/
https://www.facebook.com/LordOfTheSickRecordings
https://www.instagram.com/lord_of_the_sick_rec/
https://lordofthesickrecordings.bandcamp.com/

Autor: W.