MUERT – Haeresis

CD, Immortal Frost Productions, album 2022
(English translation below)

Czwarty album hiszpańskiego MUERT poraża intensywnością i nieprzyjemną aurą. Zespół jest dowodzony przez niejakiego Ebolę, dobrze znanego nam z dokonań Cryfemal. Przyznaję się bez bicia, że nie za bardzo sledziłem poczyniania hordy, a „Haeresis” nakłania mnie do nadrobienia braków w tym temacie. Osiem utworów z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć to totalny wpierdol spod znaku Black / Death Metalu. Zespół w dużej mierze bazuje na elementach dobrze nam znanych z War Metalu, ale to nie wszystko. Poza rytmicznym biciem perkusji i chorych riffach gitar, znajdziemy tu dużą garść czystego Death Metalu. Znowlnienia, a w nich tłumione struny gitar wkazują na zamiłowanie MUERT również do staro szkolnego podejścia w tej stylistyce. Kolejna sprawa to czysty Black Metal, również spod starej daty. Riffy gitar tną niemiłosiernie akordami i sieją zniszczenie. Wydawać by się mogło, że właśnie w tej intensywności drzemie siła i moc MUERT. Jest w tym sporo prawdy. Należy jednak jeszcze sobie powiedzieć o absolutnie chorej, nękającej zwyrodnialstwem atmosferze jaki „Haeresis” kreuje. Surowe brzmienie, pełne furii, wywołujące wrażenie lawiny dźwięków jakie się wytaczają na słuchacza, w połączeniu z wokalami – to jest jedna wielka tortura (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). MUERT kreuje swoją muzyką absolutną ciemność, wystawiając nasze zmysły na szaleństwo. Warto się zapoznać z najnowszą propozycją od Hiszpanów, tym bardziej, jeśli ktoś poświęci trochę czasu na przetłumaczenie zawartości lirycznej albumu.

(English version)

The fourth album by Spain’s MUERT shocks with its intensity and unpleasant aura. The band is led by a certain Ebola, well known to us from the achievements of Cryfemal. I freely admit that I haven’t followed the horde’s doings much and „Haeresis” urges me to make up for my deficiencies in this subject. The eight tracks we will face are a total pounding under the sign of Black / Death Metal. The band relies heavily on elements we know well from War Metal, but that’s not all. In addition to the rhythmic drum beating and sick guitar riffs, you’ll find a big handful of pure Death Metal. The slowdowns and the muted guitar strings indicate MUERT’s penchant for an old-school approach in this style as well. Next up is pure Black Metal, also from the old school. Guitar riffs cut mercilessly with chords and sow destruction. It would seem that it is in this intensity that MUERT’s strength and power lies. There is a lot of truth in that. One should nevertheless still tell oneself about the absolutely sick, tormenting degeneracy atmosphere that „Haeresis” creates. Raw sound, full of fury, evoking the impression of an avalanche of sounds that roll out at the listener, combined with vocals – this is one big torture (in the positive sense of the word). MUERT creates absolute darkness with its music, exposing our senses to madness. The latest offering from the Spaniards is worth checking out, even more so if one takes the time to translate the album’s lyrical content.

Tracklist:
1. Metal ¡Enajenación!
2. Axantemir
3. Dámaso, el brujo
4. La maldición de Laurinaga
5. ¡La niña de las peras!
6. Las brujas del Bailadero de Anaga
7. El 4° jinete sobre la Adelantadía
8. Majanos de Chacona

Band:
https://ebolart.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/muert666
https://www.instagram.com/muert_official/

Label:
http://immortalfrostproductions.com/
https://www.facebook.com/Immortalfrostproductions
https://www.instagram.com/immortalfrostproductions/
https://immortalfrostproductions1.bandcamp.com/

Autor: W.