VIRULENT SPECTER – The Black Temple of Omniscient Manipulation

Tape / CD, Banner of Blood / Black Gangrene Productions, album 2021
(English translation below)

VIRULENT SPECTER – nazwę tę usłyszałem już jakiś czas temu, ale dopiero niedawno udało mi się zdobyć debiutancki album tego amerykańskiego projektu, oscylującego wokół surowego black metalu. Projekt ten powstał w 2016 roku i do tej pory dorobił się kilku materiałów demo, jednej płyty kompilacyjnej, splitu z Ceremonial Crypt Desecration i recenzowanego tu albumu, który został wypluty na światło dzienne w 2021 roku. Pomijając powyższą garść informacji, niewiele wiadomo na temat VIRULENT SPECTER, prawdopodobnie jest to jednoosobowy projekt. Zatem nie przedłużając, zapraszam do paru słów o albumie.

Jak już wspomniałem we wstępie nazwę VIRULENT SPECTER poznałem dużo wcześniej, jednak zawsze coś stało na przeszkodzie, by zdobyć któryś materiał tego projektu. Na szczęście niedawno udało mi się nadrobić tę zaległość i w moje ręce wpadł debiutancki album. Na materiał ten złożyło się dziesięć utworów o łącznym czasie przekraczającym czterdzieści minut. Muzyka zawarta na tym krążku to zdecydowanie nieprzyjemne black metalowe kompozycje o surowym wydźwięku i gęstej, żrącej jak kwas atmosfery przesiąkniętej widmem śmierci. Materia muzyczna z jednej strony jest prymitywna, a z drugiej wnosi coś, co porywa, hipnotyzuje i nie pozwala się uwolnić od tych chorych dźwięków. Agresja obecna jest od początku do końca, z wyraźnymi tendencjami do jej nasilania. Nie uświadczymy tu chwytliwych melodyjek, które złapią za mordę i przyciągną większą grupę słuchaczy. Kompozycje gitar oparte są o bardzo mocne i prymitywne uderzenia w struny, trochę kojarzące mi się z wczesnym Beherit. Uwagę przykuwa zdecydowanie ścieżka basu, która nie jest powielaniem riffów gitary elektrycznej, a posiada własną melodię i to jest ten element, którego często brakuje w muzyce wielu innych zespołów. Gitara basowa sprawia, że aż chce się słuchać tej płyty na okrągło i nadstawiać uszu, by znaleźć jeszcze coś ciekawego, co kryje się w tym chaosie dźwięków. Perkusja początkowo oscyluje wokół typowego prostego klepania na modłę black metalu z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, jednak po chwili potrafi zaskoczyć przyspieszeniami do tego stopnia, że stylistyka gry pasuje równie dobrze do death metalowych wyziewów w starym stylu. Wokal jest bardzo demoniczny, obskurny i gardłowy – jakby w krtań była wypełniona krwią. Do tego dochodzi ten pogłos, który od początku mnie przyciągnął do tego materiału. Ten materiał na pewno nie jest dla każdego, ale jeżeli lubisz surowe brzmienie black metalu, to z pewnością polubisz ten album.

(English version)

VIRULENT SPECTER – I heard the name a while back, but only recently managed to get my hands on the debut album of this American project, which oscillates around raw black metal. The project was formed in 2016 and has so far produced several demos, one compilation album, a split with Ceremonial Crypt Desecration and the album reviewed here, which was spit out in 2021. Leaving aside the above handful of information, not much is known about VIRULENT SPECTER, probably a one-man project. So without further ado, I invite you to a few words about the album.

As I mentioned in the introduction, I recognized the name VIRULENT SPECTER much earlier, nevertheless, something always stood in the way of getting any of this project’s material. Fortunately, I recently managed to catch up with this backlog and the debut album fell into my hands. This material consisted of ten tracks with a total time of more than forty minutes. The music contained on this album is definitely unpleasant black metal compositions with raw overtones and a thick, corrosive like acid atmosphere drenched in the specter of death. The musical matter, on the one hand, is primitive, and on the other hand, it brings something that captivates, hypnotizes and doesn’t let go of these sick sounds. Aggression is present from beginning to end, with clear tendencies to intensify it. You won’t find any catchy melodies here that will grab a hold and attract a larger group of listeners. The guitar compositions are based on very strong and primitive strikes on the strings, a bit reminiscent of early Beherit for me. The attention is definitely drawn to the bass track, which is not a duplication of electric guitar riffs, but has its own melody and this is the element that is often missing in the music of many other bands. The bass guitar makes you want to listen to this album over and over again and keep your ears perked up to find something else interesting hiding in this chaos of sounds. The drums initially hover around the typical simple hammering in the fashion of black metal from the early nineties, but after a while they manage to surprise with accelerations to the point that the style of playing fits equally well with old-style death metal fumes. The vocals are very demonic, squalid and throaty – as if the larynx is filled with blood. On top of that, there is the reverb, which attracted me to this material from the beginning. This material is definitely not for everyone, but if you like the raw sound of black metal, you will definitely like this album.

Tracklist:
1. Insemination of Demonic Purulence
2. Ingurgitation of Hideous Rotting Evil
3. Wight of Sulfur and Putrescine / Origin of the Fetish
4. The Lower Hand of the Master
5. SRA
6. Eye of Moloch
7. The Black Temple of Omniscient Manipulation
8. Embodied Head of Satan
9. Whitening of the Eyes
10. Omen…

Band:
none

Label:
https://bannerofblood.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/bannerofblood/
https://www.blackgangrene.com/
https://soundcloud.com/blackgangrene

Autor: P.