DEATHRONATION – Hallow the Dead

CD / vinyl, Van Records, album 2014
(English translation below)

8 lat temu światło pełni księżyca ujrzał debiutancki album Niemieckiej formacji DEATHRONATION. Szkoda, że póki co nie uświadczyliśmy następcy tego wyśmienitego albumu. Zespół poniekąd jest nadal aktywny, a przynajmniej takie info widnieje na Metal Archives. „Hallow the Dead” to osiem utworów utrzymanych w klimacie staro szkolnego Death Metalu. Jeśli potraficie sobie wyobrazić mieszankę wczesnego Death wraz z Asphyx i Morgoth, to znaleźliście sedno tegoż albumu. Owszem, można tu jeszcze dorzucić feeling znany z nagrań Sadistic Intent, ale stylistyka gry jest tu zgoła inna. Niemcy postawili na brudne brzmienie, być może nawet zahaczające o Szwedzką scenę, które odróżnia ich właśnie od Amerykanów. Na domiar tego, wydaje się, że muzyka DEATHRONATION jest bardziej rozbudowana. Nadal tkwi głęboko zakorzeniona w klasycznych rozwiązaniach gatunku, ale mimo tego, tkwi w niej element budowania atmosfery. Pisząc te słowa i wciąż słuchając albumu, stawiam jednak na to, że Niemcy mocno czerpią inspiracji jednak z Morgoth i Asphyx niż z przywołanych dwóch pozostałych. Nawet Pestilence i ich „Consuming Impuse” przebija się w niektórych riffach. Powiedzmy to sobie nader szczerze – „Hallow the Dead” kosi, jest wielkim monumentem zbudowanym ku czci śmierci. Trupia atmosfera, maszerujące hordy szkieletów i ożywające mauzolea – prawdziwa uczta w nieprzeniknionych ciemnościach spowitych tu i ówdzie krwistoczerwoną mgłą. Świetne riffy w technice tremolo, pojawiają się też otwarte struny, a wszystko to zazębia się niczym koła zębate w dobrze naoliwionej maszynie. Rozwaliła mnie praca perkusji. Słychać, że są co rusz wtrącone małe smaczki chociażby w przejściach na tomach, złamania linii danych partii np przy użyciu centralek bądź nawet dodatkowych pojedynczych uderzeń w blachy. A mimo to, instrument ten zdecydowanie nie dominuje muzyki. Wzorowe wyczucie, gratulacje. Gitara basowa wydaje się być jakby schowana za gitarami, a być może to też indywidualne ustawienia na moim sprzęcie muzycznym. Nie zaprzeczę, basy – jako dźwięk sam w sobie – są słyszalne, ale nie do końca mogę uchwycić grę tego instrumentu. Na koniec pozostały totalnie zajebiste wokale! Barwa growlu, a raczej gardłowych krzyków dwóch wokalistów, to śmiertelne podkreślenie kompleksowości „Hallow the Dead”. Nie dość, że w barwie głosu usłyszymy Martina van Drunena, to jad pełen chorobliwej nienawiści sączący się z każdego słowa, ekspresyjność tychże linii wokalnych – to morduje na potęgę! Genialny album i mam nadzieję, że panowie zbiorą się w sobie i wyplują na świat kolejne dzieło.

(English version)

8 years ago, the light of the full moon saw the debut album of the German band DEATHRONATION. It’s a pity that so far we haven’t seen a successor to this excellent album. The band is somehow still active, or at least that’s the info on Metal Archives. „Hallow the Dead” is eight tracks kept in the atmosphere of old school Death Metal. If you can imagine a mix of early Death along with Asphyx and Morgoth, you have found the essence of this album. Yes, you can still add here the feeling known from Sadistic Intent’s recordings, but the style of playing here is quite different. The Germans have opted for a dirty sound, perhaps even harking back to the Swedish scene, which sets them apart from the Americans. To top it off, it seems that DEATHRONATION’s music is more expansive. It’s still deeply rooted in the classics of the genre, but despite this, there’s an element of atmosphere building. Writing these words and continuing to listen to the album, however, I am betting that the Germans nevertheless draw heavily on Morgoth and Asphyx for inspiration than on the cited other two. Even Pestilence and their „Consuming Impuse” shines through in some of the riffs. Let’s be overly sincere – „Hallow the Dead” kills and it is a great monument built in honor of death. A corpse-like atmosphere, marching hordes of skeletons and mausoleums coming to life – a real feast in the impenetrable darkness shrouded here and there with blood-red fog. Great riffs in tremolo technique, open strings also appear, and everything meshes like gears in a well-oiled machine. I was blown away by the work of the drums. You can hear that there are little technical touches thrown in every now and then, for example in the transitions on the toms, breaking the line of a given part, e.g. with the use of foot kicks or even additional single strokes on the cymbals. And yet the instrument definitely does not dominate the music. Exemplary feel, congratulations. The bass guitar seems to be sort of hidden behind the guitars, and perhaps this is also an individual setting on my music equipment. I won’t deny, the bass – as a sound in itself – is audible, but I can’t quite capture the playing of this instrument. Finally, the total awesome vocals remain! The timbre of the growl, or rather the throaty screams of the two vocalists, is a deadly emphasis on the complexity of „Hallow the Dead.” Not only can we hear Martin van Drunen in the timbre of his voice, but the venom full of morbid hatred oozing from every word, the expressiveness of those vocal lines – it murders on power! A brilliant album, and I hope the gentlemen get their act together and spit out another masterpiece for the world.

Tracklist:
1. Deathchant Assyria
2. Spiritual Relief
3. Ghostwhipper
4. Beg for Your God
5. Church of Salvation
6. Steelpanther’s Fist
7. Realm of Shadows
8. Age of Whoros

Band:
https://facebook.com/deathronation
http://www.deathronation.de/

Label:
https://van-records.com/
https://www.instagram.com/vanrecords
https://vanrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/vanrecs

Autor: W.