VEXEV – Frater Superior

CD / tape, Under the Sign of Garazel, demo 2022
(English translation below)

Polski label Under the Sign of Garazel pokusił się o wydanie czwartego dema Włochów w dwóch formatach fizycznych, a mianowicie na krążku CD i kasecie. Surowy i lo-fi Black Metal przykuwa uwagę rzeszy maniaków w podziemiu, a muzyka jaką prezentuje VEXEV można śmiało zaliczyć do tego gatunku. Horda postawiła silny nacisk na bardzo, ale to bardzo hałaśliwe, wkręcające się w umysł chore wokalizy. Zapewne jednych to wkurwi do białej gorączki, a drudzy, zwolennicy takiego grania, obślinią się słuchając ów rytuału. Materia muzyczna pozostaje prosta w odbiorze, albowiem VEXEV nie stawia na odkrywczość. Black Metal w wersji Włochów jest głęboko osadzony okultyzmie. Pomimo strasznie surowego oblicza muzyki, element ten jest bardzo wyczuwalny, ponieważ muzyka hipnotyzuje ciemnością, otula słuchacza tkaniną nocy. Instrumenty klawiszowe, przypominające swoją barwą organy, wpływają na potęgowanie tejże aury, wprowadzając słuchacza w inne spektrum odbierania energii VEXEV. Partie gitar to w dużej mierze technika tremolo, generująca paskudne i nienaturalne, niczym rozpalone w gorączce linie melodyczne. Na swój sposób są one schizofreniczne, szalone do granic. Perkusja w szybszych partiach nieco ginie w natłoku dźwięków, chowając się za ścianą gitar i mocno wysuniętym na przody wokalem. Tenże, jak największa maligna doprowadza do szaleństwa okaleczając zmysły słuchacza, torturując je, wdzierając się w najdalsze pokłady świadomości. Mamy tutaj zatem bardzo dobry i wysokich lotów materiał, przedstawiciela Raw Black Metalu z krwi i kości. Kolejny bardzo solidny strzał od Under the Sign of Garazel. Polecam.

(English version)

Polish label Under the Sign of Garazel has been tempted to release the Italians’ fourth demo in two physical formats, namely on CD and cassette. Raw and lo-fi Black Metal has caught the attention of a multitude of maniacs in the underground, and the music that VEXEV presents can be safely categorized as part of this genre. Horde has placed a strong emphasis on very, very noisy, mind-bendingly sick vocalizations. This will probably piss some people off to white fever, while others, supporters of such playing, will get sickened listening to this ritual. The musical matter remains simple in perception, for VEXEV does not rely on revelation. Black Metal in the Italians’ version is deeply rooted in the occult. Despite the terribly austere face of the music, this element is very noticeable, as the music hypnotizes with darkness, wrapping the listener in the fabric of the night. Keyboards, reminiscent of an organ in their timbre, have the effect of amplifying this aura, bringing the listener into a different spectrum of perceiving VEXEV’s energy. The guitar parts are largely a tremolo technique, generating nasty and unnatural melodic lines, as if burning up in a fever. In their own way, they are schizophrenic, insane to the extreme. The drums in the faster parts are somewhat lost in the multitude of sounds, hiding behind a wall of guitars and the heavily forward vocals. The latter, like the greatest delirium, drives the listener frantic, mutilating the senses, torturing them, invading the farthest layers of consciousness. So here we have a very good and high quality material, a representative of Raw Black Metal in flesh and blood. Another very solid piece from Under the Sign of Garazel. Recommended.

Tracklist:
1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V
6. VI

Band:
https://vexev.bandcamp.com/

Label:
https://www.utsogp.pl/
https://www.facebook.com/utsogp

Autor: W.